1 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดเชียงใหม่ ยินดีต้อนรับทุกท่าน
http://cmi.nfe.go.th + กศน. + สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดเชียงใหม่
 
รายงานการประชุม ประจำเดือน
คู่มือ และ โปรแกรม
แบบฟอร์ม และ คำขอ
 
 
กิจกรรม ประชาสัมพันธ์
 
 
   
การจัดทำแผนการเรียนรู้รายบุคคล ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
นายศุภกร ศรีศักดา ผู้อำนวยการ กศน.จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการอบรมการจัดทำแผนการเรียนรู้รายบุคคล ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจให้กับ ครูตำบล ครูอาสาสมัคร ครูศรช. ครูประจำกลุ่ม และผู้บริหารสถานศึกษา
update[2016-12-06 12:12:35] ด[452]ครั้ง
   
การประชุมชี้แจงแนวทางการยกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับพนักงานรักษาความปลอดภัย
ในวันศุกร์ ที่ 16 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี ได้รับเกียรตจากรองผู้อำนวยการสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตเชียงใหม่ กล่าวเปิดพิธี จากนั้นท่านผอ.ศุภกร ศรีศักดา ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ ได้มอบแนวทางการยกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับพนักงานรักษาความปลอดภัยในครั้งนี้ด้วย
update[2016-12-06 12:09:34] ด[207]ครั้ง
   
วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 8 กันยายน 2559 ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ จัดงาน วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ มีผู้ร่วมงานอย่างคับคั่ง
update[2016-09-12 09:43:25] ด[166]ครั้ง
   
ร่วมถวายเทียนพรรษา
วันที่ 17 กรกฎาคม 2559 นายศุภกร ศรีศักดา ผู้อำนวยการ กศน.จังหวัดเชียงใหม่ นำบุคลากรในสำนักงาน ร่วมถวายเทียนพรรษา เพื่อเสริมสร้างสิริมงคล เนื่องในโอกาสในวันเข้าพรรษา ณ วัดศาลาโป่งกวาว อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่
update[2016-07-15 17:52:36] ด[204]ครั้ง
   
สืบฮีต สานฮอย จุ๊มสะหลี ปี๋ใหม่เมือง สำนักงาน กศน.เชียงใหม่ ๒๕๕๙
วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๙.๐๐น.(ฤกษ์ดี) ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ บุคลากรใน สำนักงาน กศน.เชียงใหม่ ร่วมจัดงาน "สืบฮีต สานฮอย จุ๊มสะหลี ปี๋ใหม่เมือง "ประจำปี ๒๕๕๙
update[2016-04-19 14:54:55] ด[370]ครั้ง
   
กศน.เชียงใหม่จัดประชุมจัดทำฐานข้อมุล กศน.ตำบล
นายศุภกร ศรีศักดา ผอ.กศน.จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดการ"ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำฐานข้อมูล กศน.ตำบล" ตามยุทธศาสตร์พัฒนา กศน.ตำบลให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนการจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสรา้งและกระจายโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน
update[2016-12-06 12:18:42] ด[358]ครั้ง
   
การประชุมปฏิบัติการสร้างเครื่องมือวัดผลประเมินผลรายวิชาเลือก
เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2559 คณะครู กศน.ของสถานศึกษาร่วมกับสำนักงาน กศน.จังหวัดดำเนินการจัดทำเครื่องมือวัดผลและประเมินผลการเรียนวิชาเลือก ณ หอพักนักกีฬาสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
update[2016-03-07 15:49:13] ด[298]ครั้ง
   
พิธีเปิดและจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล (ศส.ปชต.)จังหวัดเชียงใหม่
เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 ณ กศน.ตำบลหนองหอย อ.เมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
update[2016-02-11 15:33:36] ด[530]ครั้ง
   
การประชุมวิชาการการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ยังอุทยานหลวงราชพฤกษ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ทรงเป็นองค์ประธานในการเปิดงาน การประชุมวิชาการการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ 1 - 3 กุมภาพันธ์ 2559
update[2016-02-10 11:28:06] ด[788]ครั้ง
   
เลขาธิการฯ กศน.ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่แถลงข่าวงาน กพด.
วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๘.๐๐น. นายสุรพงษ์ จำจด เลขาธิการ สำนักงาน กศน. ลงพื้นที่ จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ นายศุภกร ศรีศักดา ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ และ นางศิราณี อิ่มสุวรรณ์ นักวิชาการชำนาญการพิเศษ สำนักงาน กศน. แถลงข่าวการประชุมวิชาการ การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถื่นทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในรายการ "มองเมืองเหนือ" ทางสถานีโทรทัศน์ NBT ภูมิภาค ภาคเหนือ หลังจากนั้นได้เดินทางมา สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อมอบนโยบายกับ ผอ.อำเภอ และบุคลากรในสำนักงาน กศน.เชียงใหม่
update[2016-01-22 11:37:19] ด[281]ครั้ง
   
งานจำหน่ายผลิตภัณฑ์ต่างๆของมูลนิธิขึ้น ณ สวนอัมพร กรุงเทพมหานครฯ ระหว่างวันที่ 18 - 30 ธันวาคม 2558
วันที่ 29 ธันวาคม 2558 ผอ.ศุภกร ศรีศักดา ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดเชียงใหม่ และผอ.เจริญ ธรรมบัญฑิต ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อ.อมก๋อย เยี่ยมชมบูท และให้กำลังใจคณะครูที่ร่วมออกบูทจำหน่ายอาหาร งานจำหน่ายผลิตภัณฑ์ต่างๆของมูลนิธิขึ้น ณ สวนอัมพร กรุงเทพมหานครฯ ระหว่างวันที่ 18 - 30 ธันวาคม 2558
update[2015-12-29 15:36:58] ด[244]ครั้ง
   
ผอ.กศน.จ.เชียงใหม่ ร่วมงานแถลงข่าวการประชุมวิชาการ “การปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่”
วันที่ 23 ธันวาคม 2558 เวลา 9.00น. นายศุภกร ศรีศักดา ผอ.กศน.จ.เชียงใหม่ ร่วมงานแถลงข่าว การประชุมวิชาการ “การปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่” ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
update[2015-12-24 09:55:08] ด[438]ครั้ง
   
พิธีเปิดการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ชั้นผู้ช่วยหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ (A.L.T.C) รุ่นที่798
เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2558 ดร.ชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ชั้นผู้ช่วยหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ (A.L.T.C) รุ่นที่798 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวชุนาภารีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
update[2015-12-08 16:23:17] ด[321]ครั้ง
   
กศน.เชียงใหม่ ร่วมจัดนิทรรศการงาน มหกรรมทุ่งยั้งทัพ ต้อนรับปีใหม่ ใต้ร่มพระบารมี
สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ และกศน.อำเภอทั้ง25แห่ง ร่วมจัดนิทรรศการฐานการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในงาน "มหกรรมทุ่งยั้งทัพ ต้อนรับปีใหม่ ใต้ร่มพระบารมี" ในวันที่ 30 พฤศจิกายน - 7 ธันวาคม 2558 ณ สนามกองพลทหารราบที่ 7 อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
update[2015-12-08 16:25:25] ด[324]ครั้ง
   
ร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558
สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 ณ กองพลทหารราบที่7 อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
update[2015-12-08 16:22:32] ด[185]ครั้ง
   
นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนแบบแจกลูกสะกดคำ อ.อมก๋อย
การติดตามโครงการสอนภาษาไทยแบบแจกลูกสะกดคำ ในพื้นที่อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 23-27พ.ย.2558
update[2015-11-30 17:09:46] ด[184]ครั้ง
   
นิเทศการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยแบบแจกลูกสะกดคำ
นิเทศการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยแบบแจกลูกสะกดคำให้กับครู กศน.อำเภออมก๋อย เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2558
update[2015-11-10 10:17:38] ด[261]ครั้ง
   
บรรยากาศการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตร R.A.T.C
การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง (R.A.T.C) รุ่น 3/2558 เมื่อวันที่ 15-21 ตุลาคม 2558 ณ ค่ายลูกเสือเหนือเกล้า อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
update[2015-10-24 14:55:56] ด[417]ครั้ง
   
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการศึกษาฯ
บรรยากาศงานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 6-7 ตุลาคม 2558
update[2015-10-09 12:48:59] ด[338]ครั้ง
   
งานมุทิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2558
เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุมอาคารหอพัก700ปี สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่700ปี
update[2015-09-27 13:59:47] ด[618]ครั้ง
จำนวนทั้งหมด 39 ข้อมูล
page: [1] 2
 
   
 

Website http://cmi.nfe.go.th
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดเชียงใหม่
เลขที่ 157 หมู่ 4 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180
โทรศัพท์ 053-121177 , 053-121181
โทรสาร 053-121179
กลุ่มงานสารสนเทศ สำนักงาน กศน. จังหวัดเชียงใหม่ | 2558