[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 

แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น

              1.       ถ้ำตับเตา ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านถ้ำตับเตา หมู่ที่ 13 ตำบลศรีดงเย็น ทางเข้าจากเส้นทางหลวงหมายเลข 107 ตรงทางแยกทางด้านทิศตะวันตกตรงกิโลเมตรที่  ถนนโชตนา มีระยะทางเข้าประมาณ  3 กิโลเมตร ภายในบริเวณมีถ้ำมืด-ถ้ำสว่าง มีหินงอกหินย้อยภายในถ้ำ มีความสวยงามมาก ภายในถ้ามีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่ นอกจากนี้ยังมีสวนหย่อมที่ร่มรื่น และมีธารน้ำไหลเลี้ยงปลาหลายชนิด

2.       อนุสาวรีย์พระเจ้าพรหมมหาราช ตั้งอยู่ที่วัดป่าไม้แดง ในหมู่บ้านป่าไม้แดง หมู่ที่ 9 ตำบลหนองบัว ภายในบริเวณวัดมีสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่ง เช่น ชมวิหารธรรมานุสสติ ซึ่งภายในมีภาพจิตรกรรม การแกะสลักสวยงาม พระคุ้มเสาหลักเมืองไชยปราการ และสามารถเยี่ยมชมการศึกษาของพระภิกษุ-สามเณรได้

3.       ถ้ำผาผึ้ง เป็นโบราณสถานที่สำคัญทางพระพุทธศาสนา มีถ้ำ 3 ชั้น มีทิวทัศน์ร่มรื่นเป็นสำนักวิปัสสนา ตั้งอยู่ ณ บ้านถ้ำผาผึ้ง หมู่ที่ 4 ตำบลหนองบัว อำเภอไชยปราการ

4.       บ่อน้ำแร่ ตั้งอยู่ที่บ้านใหม่หนองบัว หมู่ที่ 10 ตำบลหนองบัว อำเภอไชยปราการ

5.       อ่างเก็บน้ำห้วยบง ตั้งอยู่ที่บ้านห้วยบง หมู่ที่ 7 ตำบลปงตำ อำเภอไชยปราการ

6.       อ่างเก็บน้ำหนองควายตก หรืออ่างเก็บน้ำไชยปราการ ตั้งอยู่บ้านดงป่าสัก หมู่ที่ 9 ตำบล
ศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ

7.       หมู่บ้านคนจีน (จีนฮ่ออพยพ) ตั้งอยู่ที่บ้านถ้ำง็อบ หมู่ที่ 6 ตำบลหนองบัว

8.        กาดเมืองผี สถานที่ตั้ง บ้านทรายขาว  หมู่ที่  7   ตำบลศรีดงเย็น   อำเภอไชยปราการ

จังหวัดเชียงใหม่  ห่างจากที่ว่าการอำเภอไชยปราการ ไปทางทิศใต้ประมาณ    10    กิโลเมตร

ลักษณะแหล่งท่องเที่ยวเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ที่ธรรมชาติได้สรรสร้าง มีหน้าผาหินที่มีรูปร่างแปลกตาคล้ายกับแพะเมืองผีของจังหวัดแพร่ เมื่อยืนอยู่ที่จุดชมวิวจะเห็นทิวทัศน์ของพื้นที่ตำบลศรีดงเย็นได้อย่างชัดเจนและสวยงาม

9.        ภูแสนดาว สถานที่ตั้ง  บ้านใหม่หนองบัว  หมู่ที่   10  ตำบลหนองบัว   อำเภอไชยปราการ 

จังหวัดเชียงใหม่   ห่างจากที่ว่าการอำเภอไชยปราการไปทางทิศตะวันตกประมาณ  10  กิโลเมตร

ลักษณะแหล่งท่องเที่ยว    เป็นที่ทำการของหน่วยจัดการต้นน้ำห้วยสูน และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อของอำเภอไชยปราการ  มีภูมิทัศน์ที่สวยงามรายล้อมด้วยขุนเขา  และมีเรือนพักตากอากาศหลายรูปแบบทั้งบ้านเดี่ยวและเรือนรับรองหมู่คณะ มีการจัดสวนไม้ดอกไม้ประดับที่สวยงามและมีร้านอาหารบริการนักท่องเที่ยว

10. น้ำบ่อซาวรู สถานที่ตั้ง   บ้านหนองเบี้ย  หมู่ที่ 6   ตำบลศรีดงเย็น   อำเภอไชยปราการ  

จังหวัดเชียงใหม่  ห่างจากที่ว่าการอำเภอไชยปราการ ไปทางทิศตะวันตกประมาณ 20 กิโลเมตร

ลักษณะแหล่งท่องเที่ยว  เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ บริเวณโดยรวมของน้ำรู อุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าไม้นานาพันธุ์ มีน้ำไหลตลอดปี สามารถใช้ประโยชน์ในการเกษตรได้ เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สมบูรณ์ตามธรรมชาติ

11. อ่างเก็บน้ำแม่ทะลบหลวง สถานที่ตั้ง บ้านโป่งจ๊อก หมู่ที่  4   ตำบลแม่ทะลบ   อำเภอไชย

ปราการ   จังหวัดเชียงใหม่  ห่างจากที่ว่าการอำเภอไชยปราการ  ไปทางทิศตะวันออก  ประมาณ 12 กิโลเมตร ลักษณะแหล่งท่องเที่ยว เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง ใช้เก็บน้ำเพื่อการเกษตร และเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาที่ชุมชนสามารถหารายได้จากแหล่งน้ำได้  มีแพไม้ไผ่ไว้บริการนักท่องเที่ยวชมธรรมชาติของอ่างและร้านอาหารบริการนักท่องเที่ยว

12. อุทยานแห่งชาติดอยเวียงผา สถานที่ตั้ง    บ้านหนองป่าซาง  หมู่ที่  8  ตำบลศรีดงเย็น

อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่  ห่างจากที่ว่าการอำเภอไชยปราการไปทางทิศตะวันออก  ประมาณ  11  กิโลเมตร    ลักษณะแหล่งท่องเที่ยว เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อของอำเภอไชยปราการ  มีภูมิทัศน์ที่สวยงามรายล้อมด้วยขุนเขา  และมีเรือนพักตากอากาศหลายรูปแบบ  ทั้งบ้านเดี่ยวและเรือนรับรองหมู่คณะมีการจัดสวนไม้ดอกไม้ประดับที่สวยงามมีน้ำตกให้ท่องเที่ยวหลายแห่ง แต่ส่วนใหญ่เส้นทางยังไม่สะดวกนัก เนื่องจากยังอยู่ในระหว่างการพัฒนาพื้นที่ น้ำตกที่เดินทางเข้าถึงสะดวกที่สุดคือ

13. น้ำตกห้วยทรายขาว ซึ่งอยู่บริเวณเดียวกันกับที่ตั้งที่ทำการอุทยานฯ เป็นน้ำตกขนาดเล็ก

มีแอ่งน้ำให้นักท่องเที่ยวลงเล่นน้ำได้แต่ในช่วงฤดูแล้งน้ำน้อย และจะมีน้ำมากในช่วงเดือนพฤษภาคมแต่น้ำจะขุ่นน้ำจะใสช่วงหลังฤดูฝน ชั้นบนของน้ำตกเป็นแอ่งน้ำและมีทรายมากเนื่องจากน้ำพัดเอาทรายมาจากการกัดกร่อนของหินทรายชั้นบน   อากาศบริเวณน้ำตกชื้นจนทำให้มีพันธุ์พืชตระกูลมอสเป็นจำนวนมากนอกจากนี้ยังมีแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆในอุทยานฯ ได้แก่ น้ำตกแม่ฝางหลวง น้ำตกดอยเวียงผา น้ำตกห้วยหาน และจุดชมวิวดอยเวียงผา อุทยานแห่งชาติดอยเวียงผามีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 583 ตารางกิโลเมตรสภาพป่าในพื้นที่ส่วนใหญ่ เป็นป่าดิบเขาและป่าเบญจพรรณ มีดอกกุหลาบพันปี สภาพทั่วไปเป็นป่าดิบแล้ง ป่าเต็งรัง และป่าสนเขา นกที่พบ เช่น นกกินปลี และนกพญาไฟ สัตว์ป่าที่พบส่วนใหญ่จะเป็นขนาดกลางและสัตว์ขนาดเล็ก ได้แก่ กระรอก กระต่าย หมูป่า อีเห็น เก้ง เลียงผา เสือไฟ เม่น หมีควาย เป็นต้น

14. บ้านสันทรายปั้นหม้อ สถานที่ตั้ง บ้านสันทราย  หมู่ที่  12   ตำบลศรีดงเย็น   อำเภอไชย

ปราการ  จังหวัดเชียงใหม่  ห่างจากที่ว่าการอำเภอไชยปราการไปทางทิศตะวันออก ประมาณ 10 กิโลเมตรลักษณะแหล่งท่องเที่ยวเป็นหมู่บ้านหัตถกรรมทั้งหมู่บ้าน  โดยการรักษาศิลปวัฒนธรรมการทำเครื่องปั้นดินเผาหลากรูปแบบ ที่ตอบสนองต่อการใช้ในชีวิตประจำวัน  จากฝีมือการปั้นและขั้นตอนการผลิตที่ใช้เทคโนโลยีพื้นบ้านแบบโบราณ จึงทำให้ราษฎรในหมู่บ้านมีความโดดเด่นและมีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง จนทำให้สามารถประกอบอาชีพหลักของชุมชนได้และจนเรียกติดปากของคนภายนอกชุมชนว่า บ้านสันทรายปั้นหม้อ

แผนที่แสดงเขตอำเภอไชยปราการ

 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ความรู้ความสามารถ

ที่อยู่

1. นาวสาวเบญจลักษณ์  จะแฮ

การทอผ้าลาหู่

ตำบลศรีดงเย็น

2. นางสาวเบญจมาภรณ์  จะกู

การทอผ้าลาหู่

ตำบลศรีดงเย็น

3. นายสายชน  จันทร์สม

เครื่องปั้นดินเผา

ตำบลศรีดงเย็น

4. นางมาลี  อุตตะมะ

เครื่องปั้นดินเผา

ตำบลศรีดงเย็น

5. นางนงคราญ  คาบเพชร

การทำเกษตรธรรมชาติ

ตำบลปงตำ

6. นายพินัย  ไชยธง

การทำเกษตรธรรมชาติ

ตำบลปงตำ

7. นางบัวผิน  อาภัย

การนวดแผนไทย

ตำบลปงตำ

8. นายสิงห์ทอง  เชียงทิศ

การทำเครื่องดนตรีพื้นเมือง

ตำบลปงตำ

9. นางเรือนคำ  ชัยวงค์

การทำบายศรี

ตำบลปงตำ

10. นางบุตร  ธิราช

การตัดตุงแบบล้านนา

ตำบลหนองบัว

11. นายขจรศักดิ์  วงศ์สุข

ดนตรีไทย(พื้นเมือง)

ตำบลหนองบัว

12. นางทองวัน  กิติแก้ว

การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ

ตำบลหนองบัว

13. นางอำพันธ์  เวียงสา

การตัดเย็บเสื้อผ้า

ตำบลแม่ทะลบ

14. นายคำมูล  เมืองใจ

การทำปุ๋ยหมัก

ตำบลแม่ทะลบ

15. นายทา  ขัดคำ

การจักสาน

ตำบลแม่ทะลบ

16. นางปริศนา  มะโนเนือง

การแปรรูปอาหาร

ตำบลแม่ทะลบ

รวมจำนวน

16  คน

 


 เข้าชม : 1833
 
 
ห้องสมุดประชาชนอำเภอไชยปราการ  จังหวัดเชียงใหม่ 
711/1 หมู่ 2 ตำบลปงตำง  อำเภอไชยปราการ  จังหวัดเชียงใหม่ 0-5387-0657 
โทรสาร  0-5345-7766  
เว็บตรง Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   นายบุญมา มาดี