เนื้อหา : ข่าวประชาสัมพันธ์
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อเรื่อง : ระเบียบการยืมหนังสือ / สื่อ

ศุกร์ ที่ 15 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2555

 1. แสดงบัตรทุกครั้งที่ยืมสื่อ (เฉพาะเจ้าของบัตรเท่านั้น)

2. ยืมหนังสือครั้งละไม่เกิน 4 เล่ม นาน 7 วัน

3. ยืม วีดีโอ เทป ซีดีครั้งละไม่เกิน 3 ชิ้น นาน 5 วัน

4. คืนหนังสือเกินกำหนดปรับวันละ 1 บาท ต่อเล่ม

5. คืนสื่ออื่น เกินกำหนดปรับวันละ 2 บาท ต่อชิ้น

6. ส่งหนังสือคืนไม่หมด จะยืมใหม่ไม่ได้

7. หากทำหนังสือหรือสื่ออื่นๆ หาย ให้ชดใช้ตามราคาเข้าชม : 1915


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 10 / มิ.ย. / 2563
      โครงการห้องสมุดสำหรับชาวตลาด 10 / เม.ย. / 2561
      การรับสมัครนักศึกษา หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 เรียนฟรี 10 / เม.ย. / 2561
      ระเบียบการยืมหนังสือ / สื่อ 15 / มิ.ย. / 2555
      ขอเชิญทุกท่านร่วมงาน โครงการ \\\"ปลูกการอ่าน สานปัญญา ๒ เมษา รักการอ่าน\\\" 29 / มี.ค. / 2555