[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 


เนื้อหา : เรื่องเด่นวันนี้
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อเรื่อง : รายงานการสรุปการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 2 เมษา

จันทร์ ที่ 2 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2555


สรุปผลการจัดกิจกรรม
โครงการ “ปลูก การอ่าน สานปัญญา ๒ เมษา รักการอ่าน”
ในวันจันทร์ที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๕
. ห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงดาว
**************************
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ กำหนดให้ปี ๒๕๕๒ - ๒๕๖๑ เป็นทศวรรษแห่งการอ่านของประเทศ และให้การส่งเสริมการอ่านเป็นวาระแห่งชาติเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยกำหนดให้วันที่ ๒ เมษายน ของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็น “วันรักการอ่าน” ซึ่งในวันดังกล่าว สำนักงาน กศน. โดยห้องสมุดประชาชนทั่วประเทศ ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านมาอย่างต่อเนื่อง สำหรับปี ๒๕๕๕ นี้ สำนักงาน กศน. ได้กำหนดให้ห้องสมุดประชาชนทุกแห่งจัดกิจกรรม “ปลูก การอ่าน สานปัญญา ๒ เมษา รักการอ่าน”
          ห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงดาว ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเชียงดาว   ได้จัดทำโครงการส่งเสริมการอ่านปี ๒๕๕๕ ให้กับประชาชนในอำเภอเชียงดาว โดยได้จัดกิจกรรรม ตามแนวทางการดำเนินงานโครงการ“ปลูก การอ่าน สานปัญญา ๒ เมษา รักการอ่าน” เพื่อรณรงค์ส่งเสริมทัศนคติที่ดีต่อการอ่านและมีนิสัยรักการอ่านเพิ่มขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ ของโครงการดังนี้
๑.            เพื่อจัดกิจกรรมเนื่องในวันรักการอ่าน วันที่ ๒ เมษายน
๒.            เพื่อปลูกฝังทัศนคติด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รักษ์ต้นไม้
๓.           เพื่อให้ประชาชนในอำเภอเชียงดาวมีทัศนคติที่ดี มีนิสัยรักการอ่าน เพิ่มขึ้น
 
 
 
 
มะลิ
ชื่อสามัญ                 Sambac
ชื่อวิทยาศาสตร์       Jasminum sambac. , Jusminum adenophyllum.
ตระกูล                    OLEACEAE
 
ลักษณะทั่วไป
มะลิเป็นพรรณไม้ยืนต้น และเป็นไม้พุ่มขนาดเล็ก จนถึงขนาดกลางบางชนิดก็มีลำต้นแบบ   เถาเลื้อย ลำต้นมีความสูงประมาณ1-3 เมตร ผิวเปลือกลำต้นสีขาวมีสะเก็ดรอยแตกเล็กน้อย ลำต้นเล็กกลมแตกกิ่งก้านสาขาไปรอบ ๆ ลำต้น ใบเป็นใบเดียวแตกใบเรียงกันเป็นคู่ ๆ ตามก้านและกิ่งลักษณะของใบมนป้อม โคนใบสอบเรียว ปลายใบแหลม ขอบใบเรียบเป็นมันสีเขียวเข้ม ขนาดใบกว้างประมาณ 2-3 เซนติเมตร ยาวประมาณ 3-5 เซนติเมตร ออกดอกเป็นช่อ ออกตามส่วนยอดหรือตามง่ามใบ ดอกเล็กสีขาวมีกลีบดอกประมาณ 6-8 กลีบ เรียงกันเป็นวงกลมหรือซ้อนกันเป็นชั้นแล้วแต่ชนิดพันธุ์ ขนาดดอกบานเต็มที่ประมาณ 2-3 เซนติเมตรผลเป็นรูปกลมรีเล็กเมื่อสุกจะมีสีดำภายในมีเมล็ดอยู่ 1เมล็ดนอกจากนี้ลักษณะของลำต้นและดอกแตกต่างกันไปตามชนิดพันธุ์
ความเป็นสิริมงคล
คนไทยโบราณเชื่อว่าบ้านใดปลูกต้นมะลิไว้ประจำบ้านจะทำให้เกิดความรักความคิดถึงแก่บุคคลทั่วไปเพราะดอกมะลิเป็นดอกไม้ประจำวันแม่แห่งชาติซึ่งเป็นสัญลักษณ์แสดงถึงความรักของลูกต่อแม่และผู้ที่มีความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณนอกจากนี้คนไทยโบราณยังเชื่ออีกว่า บ้านใดปลูกต้นมะลิไว้ประจำบ้าน จะทำให้คนในบ้านมีความบริสุทธิ์ เพราะดอกมะลิมีสีขาวบริสุทธิ์ ขาวสะอาด ซึ่งคนไทยนิยมใช้เป็นเครื่องสักการบูชาพระ
ชนิดของมะลิที่นิยมปลูกเป็นไม้มงคล
1. มะลิซ้อน (Grand Duke of Tuscany)
2. มะลิวัลย์ (Angel-hair jasmine)
3. มะลิฉัตร (Arabian jasmine)
4. มะลิพวง (Angelwing jasmine)
5. พุทธชาติ (Star jasmine)
 
 
สรรพคุณของดอกมะลิ

1.ส่วนสรรพคุณทางสมุนไพรของมะลิก็มีแทบทุกส่วนก็ว่าได้ไล่กันไปตั้งแต่รากเรื่อยไปจนถึงดอกทีเดียว รากของมะลิแก้ได้สารพัดโรคทั้งปวดเมื่อย เคล็ดขัดยอก เลือดออกตามไรฟัน รวมทั้งช่วยรักษาหลอดลมอักเสบได้ด้วย หากนำรากมาฝนกินกับน้ำแก้ร้อนในได้ดี คนที่ป่วยเป็นโรคเกี่ยวกับทรวงอกให้นำรากมาประมาณ 1-1.5 กรัม ต้มน้ำกินก็ช่วยได้

2.ส่วนใบใช้แก้ไข้ที่เกิดจากอาการเปลี่ยนแปลงได้ดีรวมทั้งรักษาอาการปวดท้อง แน่นท้อง ท้องเสีย หากนำใบมาตำแล้วละลายกับน้ำปูนใสแต้มแผลฟกช้ำ   แผลเรื้อรัง  โรคผิวหนังจะหายไวขึ้น  ตลอดจนช่วยบำรุงสายตาและขับน้ำนมสตรีที่มีครรภ์ได้ด้วย

3.สุดท้ายคือส่วนของดอก ดอกมะลินอกจากความสวยและความหอมแล้วยังแก้โรคบิด อาการปวดท้อง หากตำให้ละเอียดพอกที่ขมับ แก้อาการปวดหัวและปวดหูชั้นกลางได้ แถมยังช่วยรักษาแผลพุพอง แก้พิษแมลงสัตว์กัดต่อย รวมทั้งเป็นยาบำรุงหัวใจได้อย่างดีเยี่ยมอีกขนานหนึ่งด้วย

*** นี้คือคุณค่าของ ดอกมะลิ ดอกไม้ไทยที่หาได้ง่ายๆ ใกล้ๆ ตัว ใกล้ใจ และใกล้มือจริงๆ
 
การดูแลรักษามะลิ
 
1. การปลูกในกระถางเพื่อประดับภายนอกอาคารบ้านเรือน ควรใช้กระถางทรงสูง ขนาด 8-14 นิ้ว ใช้ปุ๋ยคอก หรือปุ๋ยหมัก: ดินร่วน อัตรา 1: 1 :1 ผสมดินปลูกควรเปลี่ยนกระถางปีละครั้งเพราะการขยายตัวของรากแน่นเกินไปและเพื่อเปลี่ยนดินปลูกใหม่ ทดแทนดินปลูกเดิมที่เสื่อมสภาพไป

2. การปลูกในแปลงปลูกเพื่อประดับบริเวณบ้านและสวน โบราณนิยมปลูกบริเวณทางเข้าหน้าบ้าน เพื่อเป็นเสน่ห์แก่บ้าน ขนาดหลุมปลูก 30 x 30 x 30 เซนติเมตร ใช้ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก: ดินร่วน อัตรา 1: 1 ผสมดินปลูก
 
แสง               ต้องการแสงแดดจัด หรือกลางแจ้ง
น้ำ                ต้องการปริมาณน้ำปานกลาง ควรให้น้ำ 3-5 วัน/ครั้ง
ดิน                ชอบดินร่วนซุย มีความชุ่มชื้นปานกลาง ระบายน้ำได้ดี
ปุ๋ย                ใช้ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก อัตรา 0.5-1 กิโลกรัม/ต้น ควรใส่ปีละ 5-6 ครั้ง หรือใช้ปุ๋ยเคมี สูตร 15-15-15อัตรา 200-300 กรัม / ต้น ใส่ปีละ 4-6 ครั้ง
                 
ต้นไม้ที่ปลูกในโครงการ "ปลูก การอ่าน สานปัญญา 2 เมษา รักการอ่าน" 
ต้นมะลิจำนวน 2 ต้น
ต้นที่ 1 สูง 50 เซนติเมตร มีใบสีเขียวเข้ม 38 ใบ
        ปลูกในวันที่ 2 เมษายน พ.ศ.2555       
ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2555 หลังจากปลูกได้ 29 วัน ลำต้นสูงขึ้นอีก 13 เซนติเมตร เป็น 63 เซนติเมตร มีใบสีเขียวเข้ม ออกดอก 2 ดอก วันที่ 25 เมษายน จำนวน 7 ดอกและได้ใช้ ปุ๋ยหมักอินทรีย์ ครั้งที่ 1 เดือนพฤษภาคม รดน้ำ 5 วัน/ครั้ง
ต้นที่ 2 สูง 42 เซนติเมตร มีใบสีเขียวเข้ม 40 ใบ
        ปลูกในวันที่ 2 เมษายน พ.ศ.2555       
ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2555 หลังจากปลูกได้ 29 วัน ลำต้นสูงขึ้นอีก 12 เซนติเมตร เป็น 54 เซนติเมตร มีใบสีเขียวเข้ม และผลิยอด จำนวน 3 ยอด มีใบใหม่ 6 ใบ วันที่ 29 พฤษภาคม และได้ใช้ ปุ๋ยหมักอินทรีย์ ครั้งที่ 1 เดือนพฤษภาคม รดน้ำ 5 วัน/ครั้ง
ผู้ดูแลรักษาต้นไม้     
     1. นายสมคิด   สาระจันทร์            ตำแหน่งพนักงานขับรถ
     2. นางสาวณัฐณิชา   หมดทุกข์     ตำแหน่งบรรณารักษ์อัตราจ้าง
ประมวลภาพ
ต้นมะลิ
ต้นมะลิต้นที่ 1
ประมวลภาพ
ต้นมะลิ
ต้นมะลิต้นที่ 2


เข้าชม : 1100


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      13 ตุลาคม 9 / ต.ค. / 2565
      12 สิงหาคม 10 / ส.ค. / 2565
      ขอเชิญลงนามถวายพระพร 1 / ก.ค. / 2565
      2 เมษายน 1 / เม.ย. / 2565
      2 เมษายน 29 / มี.ค. / 2565
ชื่อ/Email :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ไอคอน : ย่อหน้า จัดซ้าย จัดกลาง จัดขวา ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
อ้างอิงคำพูด เพิ่มเพลง เพิ่มวีดีโอคลิป เพิ่มรูปภาพ เพิ่มไฟล์ Flash เพิ่มลิงก์ เพิ่มอีเมล์
ความคิดเห็น :


กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ และอย่าใช้คำพูดที่พาดพิงถึงบุคคลอื่นให้เสียหาย ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ


ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของระบบไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งที่ ที่นี่ เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

 
ห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 
ที่อยู่  หมู่ที่ 6 ตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 50170
โทร. 053-455199  E-mail : Libchiangdow@@cmi.nfe.go.th
เว็บตรง Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   นายบุญมา มาดี