[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 


เนื้อหา : เรื่องเด่นวันนี้
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อเรื่อง : รายงาน

ศุกร์ ที่ 14 เดือน กันยายน พ.ศ.2555


สรุปผลการจัดกิจกรรม
โครงการ “ปลูก การอ่าน สานปัญญา ๒ เมษา รักการอ่าน”
ในวันจันทร์ที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๕
ณ. ห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงดาว
**************************
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ กำหนดให้ปี ๒๕๕๒ -๒๕๖๑ เป็นทศวรรษแห่งการอ่านของประเทศ และให้การส่งเสริมการอ่านเป็นวาระแห่งชาติเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยกำหนดให้วันที่ ๒ เมษายน ของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็น “วันรักการอ่าน”ซึ่งในวันดังกล่าว สำนักงาน กศน. โดยห้องสมุดประชาชนทั่วประเทศ ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านมาอย่างต่อเนื่อง สำหรับปี ๒๕๕๕ นี้ สำนักงาน กศน. ได้กำหนดให้ห้องสมุดประชาชนทุกแห่งจัดกิจกรรม “ปลูก การอ่าน สานปัญญา ๒ เมษา รักการอ่าน”
          ห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงดาว ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเชียงดาว  ได้จัดทำโครงการส่งเสริมการอ่านปี ๒๕๕๕ ให้กับประชาชนในอำเภอเชียงดาว โดยได้จัดกิจกรรรม ตามแนวทางการดำเนินงานโครงการ“ปลูก การอ่าน สานปัญญา ๒ เมษา รักการอ่าน” เพื่อรณรงค์ส่งเสริมทัศนคติที่ดีต่อการอ่านและมีนิสัยรักการอ่านเพิ่มขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ ของโครงการดังนี้
๑.            เพื่อจัดกิจกรรมเนื่องในวันรักการอ่าน วันที่ ๒ เมษายน
๒.            เพื่อปลูกฝังทัศนคติด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รักษ์ต้นไม้
๓.           เพื่อให้ประชาชนในอำเภอเชียงดาวมีทัศนคติที่ดี มีนิสัยรักการอ่าน เพิ่มขึ้น 
 
 
มะลิ
ชื่อสามัญ                Sambac
ชื่อวิทยาศาสตร์       Jasminum sambac. , Jusminum adenophyllum.
ตระกูล                    OLEACEAE
 
ลักษณะทั่วไป
มะลิเป็นพรรณไม้ยืนต้น และเป็นไม้พุ่มขนาดเล็ก จนถึงขนาดกลางบางชนิดก็มีลำต้นแบบ เถาเลื้อย ลำต้นมีความสูงประมาณ1-3 เมตร ผิวเปลือกลำต้นสีขาวมีสะเก็ดรอยแตกเล็กน้อย ลำต้นเล็กกลมแตกกิ่งก้านสาขาไปรอบ ๆ ลำต้น ใบเป็นใบเดียวแตกใบเรียงกันเป็นคู่ ๆ ตามก้านและกิ่งลักษณะของใบมนป้อม โคนใบสอบเรียว ปลายใบแหลม ขอบใบเรียบเป็นมันสีเขียวเข้ม ขนาดใบกว้างประมาณ 2-3เซนติเมตร ยาวประมาณ 3-5เซนติเมตร ออกดอกเป็นช่อ ออกตามส่วนยอดหรือตามง่ามใบ ดอกเล็กสีขาวมีกลีบดอกประมาณ 6-8 กลีบ เรียงกันเป็นวงกลมหรือซ้อนกันเป็นชั้นแล้วแต่ชนิดพันธุ์ ขนาดดอกบานเต็มที่ประมาณ 2-3 เซนติเมตรผลเป็นรูปกลมรีเล็กเมื่อสุกจะมีสีดำภายในมีเมล็ดอยู่   1 เมล็ดนอกจากนี้ลักษณะของลำต้นและดอกแตกต่างกันไปตามชนิดพันธุ์
ความเป็นสิริมงคล
คนไทยโบราณเชื่อว่าบ้านใดปลูกต้นมะลิไว้ประจำบ้านจะทำให้เกิดความรักความคิดถึงแก่บุคคลทั่วไปเพราะดอกมะลิเป็นดอกไม้ประจำวันแม่แห่งชาติซึ่งเป็นสัญลักษณ์แสดงถึงความรักของลูกต่อแม่และผู้ที่มีความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณนอกจากนี้คนไทยโบราณยังเชื่ออีกว่า บ้านใดปลูกต้นมะลิไว้ประจำบ้าน จะทำให้คนในบ้านมีความบริสุทธิ์ เพราะดอกมะลิมีสีขาวบริสุทธิ์ ขาวสะอาด ซึ่งคนไทยนิยมใช้เป็นเครื่องสักการบูชาพระ
ชนิดของมะลิที่นิยมปลูกเป็นไม้มงคล
1. มะลิซ้อน (Grand Duke of Tuscany)
2. มะลิวัลย์ (Angel-hair jasmine)
3. มะลิฉัตร (Arabian jasmine)
4. มะลิพวง (Angelwing jasmine)
5. พุทธชาติ (Star jasmine)
  
สรรพคุณของดอกมะลิ

1.ส่วนสรรพคุณทางสมุนไพรของมะลิก็มีแทบทุกส่วนก็ว่าได้ไล่กันไปตั้งแต่รากเรื่อยไปจนถึงดอกทีเดียว รากของมะลิแก้ได้สารพัดโรคทั้งปวดเมื่อย เคล็ดขัดยอก เลือดออกตามไรฟัน รวมทั้งช่วยรักษาหลอดลมอักเสบได้ด้วย หากนำรากมาฝนกินกับน้ำแก้ร้อนในได้ดี คนที่ป่วยเป็นโรคเกี่ยวกับทรวงอกให้นำรากมาประมาณ 1-1.5 กรัม ต้มน้ำกินก็ช่วยได้

2.ส่วนใบใช้แก้ไข้ที่เกิดจากอาการเปลี่ยนแปลงได้ดีรวมทั้งรักษาอาการปวดท้อง แน่นท้อง ท้องเสีย หากนำใบมาตำแล้วละลายกับน้ำปูนใสแต้มแผลฟกช้ำ   แผลเรื้อรัง  โรคผิวหนังจะหายไวขึ้น  ตลอดจนช่วยบำรุงสายตาและขับน้ำนมสตรีที่มีครรภ์ได้ด้วย

3.สุดท้ายคือส่วนของดอก ดอกมะลินอกจากความสวยและความหอมแล้วยังแก้โรคบิด อาการปวดท้อง หากตำให้ละเอียดพอกที่ขมับ แก้อาการปวดหัวและปวดหูชั้นกลางได้ แถมยังช่วยรักษาแผลพุพอง แก้พิษแมลงสัตว์กัดต่อย รวมทั้งเป็นยาบำรุงหัวใจได้อย่างดีเยี่ยมอีกขนานหนึ่งด้วย

*** นี้คือคุณค่าของ ดอกมะลิ ดอกไม้ไทยที่หาได้ง่ายๆ ใกล้ๆ ตัว ใกล้ใจ และใกล้มือจริงๆ
 
การดูแลรักษามะลิ
 
1. การปลูกในกระถางเพื่อประดับภายนอกอาคารบ้านเรือน ควรใช้กระถางทรงสูง ขนาด 8-14 นิ้ว   ใช้ปุ๋ยคอก หรือปุ๋ยหมัก: ดินร่วน อัตรา 1: 1 :1 ผสมดินปลูกควรเปลี่ยนกระถางปีละครั้งเพราะการขยายตัวของรากแน่นเกินไปและเพื่อเปลี่ยนดินปลูกใหม่ ทดแทนดินปลูกเดิมที่เสื่อมสภาพไป

2. การปลูกในแปลงปลูกเพื่อประดับบริเวณบ้านและสวน โบราณนิยมปลูกบริเวณทางเข้าหน้าบ้าน เพื่อเป็นเสน่ห์แก่บ้าน ขนาดหลุมปลูก 30 x 30 x 30 เซนติเมตร ใช้ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก: ดินร่วน อัตรา 1: 1 ผสมดินปลูก
 
แสง               ต้องการแสงแดดจัด หรือกลางแจ้ง
น้ำ                ต้องการปริมาณน้ำปานกลาง ควรให้น้ำ 3-5 วัน/ครั้ง
ดิน                ชอบดินร่วนซุย มีความชุ่มชื้นปานกลาง ระบายน้ำได้ดี
ปุ๋ย                ใช้ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก อัตรา 0.5-1 กิโลกรัม/ต้น ควรใส่ปีละ 5-6 ครั้ง หรือใช้ปุ๋ยเคมี สูตร 15-15-15อัตรา 200-300 กรัม / ต้น ใส่ปีละ 4-6 ครั้ง
สรุปผลการจัดกิจกรรม โครงการ “ปลูก การอ่าน สานปัญญา ๒ เมษา รักการอ่าน”
ต้นไม้ที่ปลูกในโครงการ "ปลูก การอ่าน สานปัญญา 2 เมษา รักการอ่าน"
ต้นมะลิจำนวน 2 ต้น
ต้นที่ 1เมื่อเริ่มปลูก มีความสูง 50 เซนติเมตร มีใบสีเขียวเข้ม 38 ใบ
        ปลูกในวันที่ 2 เมษายน พ.ศ.2555       
จากผลการสรุป การเจริญเติบโตของต้นมะลิ ในเดือน กรกฎาคม ที่ผ่านมา จากการติดตามผล ในวันที่  12 กันยายน 2555 ลำต้นของต้นมะลิมีการเจริญเติบโต สูงเพิ่มขึ้น 1.5 เซนติเมตร รวมมีความสูงเป็น 83.0 เซนติเมตร เดิมมียอดอ่อนจากตาข้างของกิ่ง จำนวน 10 ยอด และในปัจจุบันมีการเจริญเติบโตของยอดอ่อนจำนวน 7 ยอด แต่ละยอดมีความสูง ระหว่าง 14-65 เซนติเมตร มีจำนวนใบใหม่ต่อยอดจำนวน 4-12 ใบ ในการดูแลรักษาต้นไม้นั้น ผู้ดูแลได้ทำการรดน้ำต้นไม้   5 วัน/ครั้ง เนื่องจากระยะนี้มีฝนตกชุก
 
ต้นที่ 2 เมื่อเริ่มปลูก มีความสูง 42 เซนติเมตร มีใบสีเขียวเข้ม 40 ใบ
        ปลูกในวันที่ 2 เมษายน พ.ศ.2555 
จากผลการสรุป การเจริญเติบโตของต้นมะลิ ในเดือน กรกฎาคม ที่ผ่านมา จากการติดตามผล ในวันที่  12 กันยายน  2555 ลำต้นของต้นมะลิมีการเจริญเติบโต สูงขึ้นอีก 3 เซนติเมตร รวมมีความสูงเป็น 72.0 เซนติเมตร ยอดที่แตกใหม่ 1 ยอด ในเดือนมิถุนายนมีการเจริญเติบโต สูงขึ้นอีก 55.5 เซนติเมตร รวมมีความสูงเป็น 90 เซนติเมตร ยอดใหม่ที่เจริญออกจากตาข้างมีความสูง ระหว่าง 23-34 เซนติเมตร การดูแลรักษาต้นไม้นั้น ผู้ดูแลได้ทำการรดน้ำ 5วัน/ครั้ง เนื่องจากระยะนี้มีฝนตกชุก
 
ผู้ดูแลรักษาต้นไม้     
     1. นายสมคิด   สาระจันทร์            ตำแหน่งพนักงานขับรถ
     2. นางสาวณัฐณิชา   หมดทุกข์       ตำแหน่งบรรณารักษ์อัตราจ้าง
ประมวลภาพ ต้นมะลิ
โครงการ “ปลูก การอ่าน สานปัญญา 2 เมษา วันรักการอ่าน”


เข้าชม : 942


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      13 ตุลาคม 9 / ต.ค. / 2565
      12 สิงหาคม 10 / ส.ค. / 2565
      ขอเชิญลงนามถวายพระพร 1 / ก.ค. / 2565
      2 เมษายน 1 / เม.ย. / 2565
      2 เมษายน 29 / มี.ค. / 2565
ชื่อ/Email :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ไอคอน : ย่อหน้า จัดซ้าย จัดกลาง จัดขวา ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
อ้างอิงคำพูด เพิ่มเพลง เพิ่มวีดีโอคลิป เพิ่มรูปภาพ เพิ่มไฟล์ Flash เพิ่มลิงก์ เพิ่มอีเมล์
ความคิดเห็น :


กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ และอย่าใช้คำพูดที่พาดพิงถึงบุคคลอื่นให้เสียหาย ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ


ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของระบบไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งที่ ที่นี่ เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

 
ห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 
ที่อยู่  หมู่ที่ 6 ตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 50170
โทร. 053-455199  E-mail : Libchiangdow@@cmi.nfe.go.th
เว็บตรง Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   นายบุญมา มาดี