[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
  
 

เนื้อหา : สาระน่ารู้พัฒนาทักษะชีวิต
หมวดหมู่ : วันสำคัญ
หัวข้อเรื่อง : 5 ธันวาคม วันดินโลก (World Soil Day)

ศุกร์ ที่ 17 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2564


 
🌏5 ธันวาคม 2564 วันดินโลก (World Soil Day 2021)
Halt soil salinization, boost soil productivity
: พิชิตดินเค็ม เติมเต็มผลผลิต สร้างชีวิตเกษตรกร
🤝🌿🏞
วันดินโลก (World Soil Day) ถูกกำหนดขึ้นตามมติขององค์การสหประชาชาติ
ในระหว่างการประชุมคณะกรรมการด้านเศรษฐกิจและการเงินของที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ
สมัยสามัญที่ 68 ณ สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา
เมื่อปี 2556 ให้วันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันดินโลก (World Soil Day)
โดยมีจุดประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมและสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับความสำคัญของทรัพยากรดิน
ต่อการพัฒนาด้านการเกษตร โภชนาการ และความมั่นคงทางอาหาร ทั้งในระดับประเทศและระหว่างประเทศ
สาเหตุที่กำหนดให้วันดินโลก ตรงกับวันที่ 5 ธันวาคมนั้น สืบเนื่องจากการที่
International Union of Soil Sciences ได้ตระหนักถึงพระราชกรณียกิจของ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ในการพัฒนาทรัพยากรดิน โดยเฉพาะการพัฒนาด้านการเกษตร
จึงได้เลือกวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ
เป็นวันดินโลก เพื่อเทิดพระเกียรติในพระวิริยะอุตสาหะของ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ในด้านการปกป้องและพัฒนาทรัพยากรดิน

#WorldSoilDay
*
*****************************************************************
ขอขอบคุณข้อมูลจาก : กรมพัฒนาที่ดิน https://www.facebook.com/ldd.go.th/
รวบรวมและเรียบเรียงข้อมู : กานต์นภัส แสนยศ บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอดอยสะเก็ด


เข้าชม : 661


วันสำคัญ 5 อันดับล่าสุด

      วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา 27 / ก.ค. / 2566
      วันสุนทรภู่ 26 / มิ.ย. / 2566
      วันวิสาขบูชา 1 / มิ.ย. / 2566
      วันสงกรานต์ 2566 11 / เม.ย. / 2566
      นางสงกรานต์ 2566 11 / เม.ย. / 2566


 
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-496147
  ห้องสมุดประชาชนอำเภอดอยสะเก็ด 555 หมู่ที่ 3 ถนนบ่อสร้าง-เชียงใหม่ อำเเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-495500
Doisaketlibrary@gmail.com
libdoisaket@cmi.nfe.go.th
บาคาร่า Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   นายบุญมา มาดี