[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
  
 


เนื้อหา : เรื่องเด่นวันนี้
หมวดหมู่ : วันสำคัญ
หัวข้อเรื่อง : วันแม่แห่งชาติ

พุธ ที่ 4 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2564


 
วันแม่แห่งชาติ (Mother’s Day) ตรงกับวันที่ 12 สิงหาคมของทุกปี
เป็นวันสำคัญวันหนึ่งของไทย นับว่าเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ประวัติวันแม่แห่งชาติ

กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดงานวันแม่แห่งชาติแห่งชาติขึ้นครั้งแรก
เมื่อวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ.2486 ที่สวนอัมพร จนกระทั่งได้มีการงดการจัดวันแม่ขึ้น
เพราะเกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 เพราะบ้านเมืองไม่สงบและพร้อมที่จะจัดงาน
ทำให้ต้องงดงานวันแม่ในปีต่อมา และเมื่อเหตุการณ์สงครามสงบลง
มีการพยายามที่จะจัดงานวันแม่ขึ้นมาอีกจากหลายๆหน่วยงาน
แต่ก็ไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควร และเปลี่ยนการจัดงานไปหลายครั้ง

จนกระทั่ง เมื่อวันที่ 15 เมษายน พ.ศ.2493 ก็มีการจัดวันแม่
โดยการรับรองจากรัฐบาล คณะรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม
แต่ก็ไม่เป็นผลสำเร็จ และทำให้ต้องหยุดเรื่องการจัดงานวันแม่อีกครั้ง
เหตุเพราะกระทรวงวัฒนธรรมถูกยุบไป ส่งผลให้สภาวัฒนธรรมแห่งชาติซึ่งรับหน้าที่จัดงานวันแม่ขาดผู้สนับสนุน


ต่อมาได้จัดงานวันแม่ขึ้นอีกครั้ง ในวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ.2515
โดยสมาคมครูคาทอลิกแห่งประเทศไทย แต่จัดได้เพียงปีเดียวเท่านั้น ก็ต้องหยุดไปอีก
และในปี พ.ศ.2519 คณะกรรมการอำนวยการสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ได้กำหนดวันแม่ขึ้นใหม่ให้เป็นวันที่แน่นอน
ซึ่งได้ถือเอาวันเสด็จพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระพันปีหลวง
วันที่ 12 สิงหาคม เป็นวันแม่แห่งชาติ 
จากหนังสือของกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ ชื่อแม่หลวงของปวงชน
พิมพ์เผยแพร่เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม พุทธศักราช 2520 
มีข้อความตอนหนึ่งเทิดพระเกียรติไว้ว่า …

“แม่ที่ดีย่อมรู้จักส่งเสริมธำรงรักษาศิลปวัฒนธรรมประจำชาติ
เพราะแม่ทราบดีว่าถ้าขาดสิ่งเหล่านี้แล้วความเป็นไทยที่แท้จริง
จะมิปรากฏอยู่บนผืนแผ่นดินไทยอันเป็นที่รักยิ่งของเรา

หญิงไทยทุกคน ย่อมจะมีคุณลักษณะต่างๆ ของแม่ที่ดีดังกล่าวข้างต้นอยู่แล้ว
จะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับการศึกษาและการฝึกอบรม
แต่จะหาหญิงใดที่มีคุณลักษณะครบถ้วนทุกประการเสมอเหมือน
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ นั้นไม่ง่ายนัก
ด้วยเหตุนี้เราจึงขอเทิดทูนพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ
ว่าทรงเป็นแม่หลวงของปวงชน ผู้ทรงเป็นศรีสง่าของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ของบ้านเมืองและของประชาชนชาวไทยทั้งมวล”

ความสำคัญของวันแม่
วันแม่แห่งชาติ
 
เป็นอีกหนึ่งวันสำคัญที่ทำให้เราต้องหวนกลับมาระลึกถึงพระคุณของ แม่ 
ผู้ให้กำเนิด แม่ผู้เลี้ยงดู รวมถึงแม่ของแผ่นดิน
เพราะแม่เป็นบุคคลที่มีความสำคัญมากที่สุดในชีวิต
คือ บุคลลผู้ให้ชีวิต ผู้คอยคุ้มครอง ผู้มอบความอบอุ่น
แม่ เปรียบเสมือนร่มโพธิ์ร่มไทรที่คอยปกป้องลูกๆ
ให้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุข ตลอดจนคอยผลักดันให้ลูกเกิดความสำเร็จในทุกๆ ด้าน

ในประเทศไทย ทางราชการจะมีการจัดงานวันแม่อย่างยิ่งใหญ่ในทุกๆ ปี
เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติคุณของ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ในฐานะแม่ของแผ่นดิน พร้อมกันนั้นก็ยังมีการจัดงานประกาศเกียรติคุณเพื่อมอบรางวัล 
แม่ดีเด่น ที่ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของลูก รวมถึงแม่คนอื่นๆ ในแต่ละปีอีกด้วย

ดอกมะลิ

เป็นที่รู้กันว่า “ดอกมะลิ” เป็นสัญลักษณ์ของวันแม่แห่งชาติ
เนื่องจากดอกมะลิถือเป็นดอกไม้มงคลของไทย
ดั้งเดิมคนไทยนิยมนำดอกมะลิไปบูชาพระในวันพระ
และวันสำคัญทางศาสนา เพราะมีสีขาวบริสุทธิ์และมีกลิ่นหอมยาวนาน
ออกดอกได้ตลอดทั้งปี รวมถึงการนำไปผลิตเป็นกลิ่นต่างๆ
ที่มีฤทธิ์เป็นยาหอมอย่างดีของไทยเรา

ดอกมะลิเปรียบถึงความรักอันบริสุทธิ์ ที่แม่มีต่อลูก และมีอย่างยาวนานตลอดไป
เสมือนสีและกลิ่นของดอกมะลิที่ขาวตลอดเวลาและหอมอบอวนตลอดทั้งวันทั้งคืน
ในประเพณีไทยการไหว้มารดาจึงนิยมใช้ดอกมะลิเป็นดอกไม้หลัก
และในบางแห่งได้มีการนำดอกมะลิทำเป็นเข็มกลัด ติดที่ปกเสื้อหรืออกเสื้อ
เพื่อแสดงเป็นสัญลักษณ์ของวันแม่แห่งชาติ

 คำขวัญวันแม่แห่งชาติ ปี 2564

รักเอยรักแม่
ลูกทดแทนรักแท้ที่แม่ให้
เร่งพากเพียรทำดีด้วยหัวใจ
ประกาศคุณแม่ไว้ในแผ่นดิน

ขอขอบคุณข้อมูลจาก sanook.com

รวบรวมและเรียบเรียงข้อมูล กานต์นภัส แสนยศ บรรณารรักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอดอยสะเก็ด
----------------------------------------------------------------------------

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
ห้องสมุดประชาชนอำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
ขอเชิญพสกนิกรชาวไทยร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องใน
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔
เข้าชม : 3431


วันสำคัญ 5 อันดับล่าสุด

      วันครู 15 / ม.ค. / 2567
      วันเด็กแห่งชาติ 10 / ม.ค. / 2567
      วันปิยมหาราช 22 / ต.ค. / 2566
      2 เมษายน 2566 30 / มี.ค. / 2566
      ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ 4 / ธ.ค. / 2565


 
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-496147
  ห้องสมุดประชาชนอำเภอดอยสะเก็ด 555 หมู่ที่ 3 ถนนบ่อสร้าง-เชียงใหม่ อำเเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-495500
Doisaketlibrary@gmail.com
libdoisaket@cmi.nfe.go.th
บาคาร่า Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   นายบุญมา มาดี