[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
  
 

โครงการสำคัญงานการศึกษาตามอัธาศัย กศน.อำเภอดอยสะเก็ด ห้องสมุดประชาชนอำเภอดอยสะเก็ด

ด้านการจัดโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ภายใน/ภายนอกห้องสมุด/ห้องสมุดเคลื่อนที่
 
ประจำปีงบประมาณ 2565


โครงการสำคัญงานการศึกษาตามอัธาศัย กศน.อำเภอดอยสะเก็ด ห้องสมุดประชาชนอำเภอดอยสะเก็ด

ด้านการจัดโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ภายใน/ภายนอกห้องสมุด/ห้องสมุดเคลื่อนที่
 
ประจำปีงบประมาณ 2564
 


เข้าชม : 1115
 
 
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-496147
  ห้องสมุดประชาชนอำเภอดอยสะเก็ด 555 หมู่ที่ 3 ถนนบ่อสร้าง-เชียงใหม่ อำเเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-495500
Doisaketlibrary@gmail.com
libdoisaket@cmi.nfe.go.th
บาคาร่า Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   นายบุญมา มาดี