[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
  
 

ข้อมูลประชาชน
ระเบียบของห้องสมุดประชาชนอำเภอดอยสะเก็ด
มีข้อกำหนด ดังนี้

วัน/เวลาปิดให้บริการของห้องสมุด 
 
 เปิดบริการ      วันจันทร์-พฤหัสบดี  เวลา 8.30 - 16.30 น.
                      วันอาทิตย์              เวลา  9.00 - 17.00 น.
 
 ปิดบริการ        วันศุกร์ - วันเสาร์ และวันหยุดนักขัตฤกษ  
การสมัครเป็นสมาชิกของห้องสมุด
 
      1. ประชาชนทุกคนสามารถสมัครเป็นสมาชิกของห้องสมุดได้
      2. สมัครฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ
      3. หลักฐานในการสมัคร ใช้บัตรประชาชน หรือบัตรนักศึกษา กศน. 

ผู้มีสิทธิ์ใช้บริการห้องสมุด
 

ประชาชนทั่วไป สมาชิกห้องสมุด นักศึกษา กศน.


ระเบียบการยืม - คืน

     1). การให้บริการยืม - คืน  สามารถยืม-คืนได้ในเวลาทำการของห้องสมุด
     2). ใช้บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรนักศึกษา กศน. ในการยืม - คืน หนังสือ และยืมด้วยบัตรของตนเองทุกครั้ง
     3). หนังสือที่สามารถยืมได้ ได้แก่ หนังสือทั่วไป หนังสือคู่มือ นวนิยาย เรื่องสั้น หนังสือสำหรับเด็กและเยาวชน
     4). การยืมหนังสือ ยืมได้ครั้งละ 4 เล่ม  ยืมได้นาน 7 วัน
     5). วารสาร หนังสือพิมพ์ ยืมได้เฉพาะฉบับที่ออกวางเกิน 1 เดือน
     6). สื่อ CD  VCD ยืมได้ครั้งละ 2 เรื่อง นาน  7 วัน
     7). หนังสืออ้างอิง ห้ามยืมออกนอกห้องสมุด กรณีที่จะนำไปถ่ายเอกสารต้องติดต่อบรรณารักษ์ หรือเจ้าหน้าที่ห้องสมุดก่อน ยืมได้ครั้งละ 1 เล่ม และส่งคืนภายในวันที่ยืมก่อนห้องสมุดปิดทำการ


ความรับผิดชอบของผู้ยืม

     1). สมาชิกต้องคืนหนังสือ/สื่อตามวันกำหนดส่ง 
     2). ผู้ที่ทำหนังสือหายต้องซื้อหนังสือเรื่องเดิมมาคืนห้องสมุด หรือซื้อหนังสือชดใช้เท่ากับราคาหนังสือ
     3). สมาชิกไม่คืนหนังสือจะมีการโทรแจ้งตามหมายเลขที่สมาชิกให้ไว้และถ้ายังไม่ได้รับการติดต่อกลับจะไม่มีสิทธิ์ยืมหนังสือได้อีกจนกว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบ
     


การตัดสิทธิ์การใช้ห้องสมุด

     1). ผู้ที่นำหนังสือออกจากห้องสมุดโดยไม่ได้รับอนุญาต จะต้องซื้อหนังสือชดใช้ 2 เท่าของราคาหนังสือ และถูกตัดสิทธิ์การใช้ห้องสมุด โดยการพิจารณาของเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์
     2). ผู้ที่ตัด ฉีกภาพหรือข้อความจากหนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์จะต้องซื้อหนังสือชดใช้ 2 เท่าของราคาหนังสือ และถูกตัดสิทธิ์การใช้ห้องสมุด โดยการพิจารณาของเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์
 

 

          การใช้สาธารณสมบัติร่วมกันในห้องสมุด ผู้ใช้ควรมีสำนึกที่จะช่วยกันรักษาทั้งทรัพย์สิน และสร้างบรรยากาศที่ดี ให้เกียรติซึ่งกันและกัน และให้เกียรติสถานที่ด้วย ผู้มีมารยาทและคุณธรรมพึงปฏิบัติตน ดังนี้

     1). ผู้ใช้ห้องสมุดต้องแต่งกายสุภาพ
     2). ผู้ใช้ห้องสมุดต้องวางกระเป๋าให้เก็บไว้ในชั้นเก็บกระเป๋าและสิ่งของ
     3). ห้ามนำอาหารและเครื่องดื่มหรือของขบเคี้ยวทุกชนิด เข้าไปในห้องสมุด
     4). เมื่ออ่านหนังสือเสร็จแล้วให้วางไว้ที่ จุดพักหนังสือ กรณีที่เป็นหนังสือพิมพ์ ให้เก็บไว้ที่ที่แขวนหนังสือพิมพ์ ส่วนวารสารให้นำไปเก็บที่ชั้นวางวารสารตามชื่อวารสาร
     5). ช่วยกันรักษาหนังสือและวัสดุต่างๆ ห้ามขีดเขียน ทำลาย ทรัพยากรของห้องสมุดทุกชนิด
     6). เมื่อลุกจากที่นั่งอ่านหนังสือ เก็บเก้าอี้เข้าที่ให้เรียบร้อยทุกครั้ง
     7). ให้ตรวจหนังสือก่อนออกจากห้องสมุดทุกครั้ง
     8). ผู้ใช้บริการต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของบรรณารักษ์หรือเจ้าหน้าที่ห้องสมุด
 

    


เข้าชม : 976
 
 
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-496147
  ห้องสมุดประชาชนอำเภอดอยสะเก็ด 555 หมู่ที่ 3 ถนนบ่อสร้าง-เชียงใหม่ อำเเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-495500
Doisaketlibrary@gmail.com
libdoisaket@cmi.nfe.go.th
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   นายบุญมา มาดี