[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
  
 

ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง บ้านสันต้นม่วง

 


 
 
บ้านสันต้นม่วงใต้ ม.9 ต.สันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ เป็นหมู่บ้านที่มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ตำบลสำราญราษฎร์และอำเภอสันกำแพง มีพื้นที่ห่างจากหมู่บ้านอื่น ๆ ในตำบลสันปูเลยค่อนข้างมากแต่เนื่องจากการแบ่งเขตตามแนวภูมิศาสตร์ บ้านสันต้นม่วงใต้จึงจัดเป็นหมู่บ้านหนึ่งของตำบลสันปูเลย ตามตำนานที่เล่าสืบกันมาเล่าว่า หมู่บ้านแห่งนี้ได้ก่อตั้งมานานหลายร้อยปีแล้ว ที่ได้ชื่อว่า “บ้านสันต้นม่วงใต้”เป็นเพราะว่าแต่เติมหมู่บ้านแห่งนี้มีต้นมะม่วงที่ใหญ่มาก และอยู่คู่หมู่บ้านมาช้านาน จึงเรียกหมู่บ้านแห่งนี้ว่า “บ้านสันต้นม่วงใต้” 
กลุ่มสตรีแม่บ้าน บ้านสันต้นม่วงใต้่ ได้ก่อตั้งเนื่องจากสตรีในหมู่บ้านไม่ค่อยที่จะมีบทบาทในการพัฒนาหมู๋บ้าน จึงไม่มีผลงานที่ดีเด่นเลย กลุ่มแม่บ้านชุดนี้ได้ก่อตั้งขึ้น เมื่อ วันที่ 11 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2542 โดยการนำของนางจันทร์ฉาย ปินตาเลิศ รับตำแหน่งเป็นประธานแม่บ้าน และได้เริ่มการพัฒนา งานด้านสตรี ช่วยเหลืองาน และกิจกรรมในหมู่บ้าน ในตำบล ในอำเภอ รวมทั้งอำเภอใกล้เคียง และระดับจังหวัด..
 
ประวัติความเป็นมา
กลุ่มอาชีพเลี้ยงปลาเกิดขึ้นโดยได้แนวคิดมาจาก อาจารย์สมชาย วงค์เขียว และได้จัดสรรงบประมาณมาให้กลุ่มอาชีพเลี้ยงปลาเพื่อเริ่มโครงการเลี้ยงปลาดุก+กบ เป็นจำนวนเงิน 19,750 บาท หลังจากที่ได้งบประมาณจากศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนแล้ว ก็ได้มีการจัดการประชุมก่อตั้งกลุ่มสมาชิกขึ้น โดยมีการรวมหุ้นกันหุ้นละ 100 บาท ในการประชุมครั้งแรกนั้น ได้คัดเลือกประธานกลุ่มคือ นายเชิดศักดิ์ ปินตาเลิศ
คณะกรรมการ
1. นายเชิดศักดิ์ ปินตาเลิศ ประธาน
2. นายสมพร ญาติโสม รองประธาน
3. นางสายแก้ว สามหงษ์ เหรัญญิก
4. นางฉวีวรรณ จันทดี เลขา
5. นายสมอาจ คิดชัย ผู้ดูแล
6. นายจำลอง อุปันโน ผู้ดูแล
7. อ. วิเชาว์ สุนันตา ที่ปรึกษา
8. นายสวัสดิ์ อุปันโน ที่ปรึกษา
9. นายดวงคำ อุปันโน ที่ปรึกษา
10.นายแปง รินสินจ้อย ที่ปรึกษา
11.นายนิคม ปินตาเลิศ ฝ่ายการตลาด
12.นางสายแก้ว สามหงษ์ ฝ่ายการตลาด
สถานที่ตั้ง
บ้านสวนพรศักดิ์ เลขที่ 100 ซอย 10 บ้านสันต้นม่วงใต้ หมู่ที่ 9 ต.สันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 502
20 

 


เข้าชม : 985
 
 
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-496147
  ห้องสมุดประชาชนอำเภอดอยสะเก็ด 555 หมู่ที่ 3 ถนนบ่อสร้าง-เชียงใหม่ อำเเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-495500
Doisaketlibrary@gmail.com
libdoisaket@cmi.nfe.go.th
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   นายบุญมา มาดี