[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
  
 
งบประมาณประจำปี 2565

 

 

งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากสำนักงาน กศน. ประจำปี 2565

ที่

ชื่องาน/โครงการ

จำนวนเงินที่ได้รับจัดสรรไตรมาส 1-2 (บาท)

จำนวนเงินที่ได้รับจัดสรรไตรมาส3-4 (บาท) รวมจำนวนเงินที่ได้รับจัดสรร(บาท)

เบิกจ่ายเงินงบประมาณ(บาท)

คิดเป็น %

1

 

 

งบบริหารจัดการห้องสมุด

6,000

5,850 11,850

11,850

100%

2

 

 

งบหนังสือพิมพ์และวารสาร

3,810

3,520 7,230

7,230

100%

3

งบจัดซื้อหนังสือ สื่อ

0

7,500 7,500

7,500

100%

4

งบสาธารณูปโภค

 

 

1,950

975 2,925

2,925

100%

รวม

11,760

17,745

29,505 29,505

100%
เข้าชม : 876
 
 
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-496147
  ห้องสมุดประชาชนอำเภอดอยสะเก็ด 555 หมู่ที่ 3 ถนนบ่อสร้าง-เชียงใหม่ อำเเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-495500
Doisaketlibrary@gmail.com
libdoisaket@cmi.nfe.go.th
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   นายบุญมา มาดี