[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
  
 

เนื้อหา : ข่าวประชาสัมพันธ์
หมวดหมู่ : แนะนำหนังสือน่าอ่าน
หัวข้อเรื่อง : ทัศนะจากอินเดีย

ศุกร์ ที่ 29 เดือน มีนาคม พ.ศ.2562


 

ทัศนะจากอินเดีย

พระราชนิพนธ์ ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เนื้อหาโดยสังเขป
บันทึกการเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศอินเดียระหว่างวันที่ 10-28 มีนาคม 2530 ในวันที่ 10 มีนาคม เสด็จฯ กัลกัตตา ทรงเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยรพินทรภารตี เสด็จฯ มหาโพธิสมาคม ซึ่งตั้งขึ้นโดยท่านอนาคาริกะธรรมปาล เสด็จฯ ร้านหนังสือออกซฟอร์ด วันที่ 11 มีนาคม เสด็จฯ ทอดพระเนตรแผนโบราณคดี พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติกัลกัตตา เสด็จฯ สมาคมเอเชียติก ทอดพระเนตรเอกสารโบราณ หินจารึกพระเจ้าอโศก วันที่ 12 มีนาคม เสด็จฯ โครักขปุระ แล้วต่อไปที่กุสินารา เสด็จฯ สาลวโนทยาน ทรงถวายผ้าห่มสำหรับพระพุทธรูปหินทรายปางปรินิพพาน พร้อมทั้งพุ่มตาดเงินทอง เทียนเงินทอง ธูปหอม เสด็จฯ มกุฏพันธนเจดีย์ เสด็จฯ เมืองปัตนะ วันที่ 13 มีนาคม เสด็จฯ นาลันทา ทอดพระเนตร บริเวณที่เคยเป็นมหาวิทยาลัยพุทธศาสนาที่มีชื่อเสียงเมื่อพันกว่าปีมาแล้ว เสด็จฯ พิพิธภัณฑ์ซึ่งรวบรวมศิลปวัตถุที่ขุดพบบริเวณนาลันทาและราชคฤห์ ทรงเยี่ยมวัดไทยนาลันทา เสด็จฯ ราชคฤห์ พระเวฬุวัน วัดแห่งแรกในพุทธศาสนา เสด็จฯ ทอดพระเนตร คุกพระเจ้าพิมพิสาร ชีวกัมพวัน มัททกุจฉิทายวัน เสด็จฯ ขึ้นเขาคิชกูฏ ทรงสักการะพระมูลคันธกุฎี เสด็จฯ พุทธคยา ทรงสวดมนต์ที่พระศรีมหาโพธิ วันที่ 14 มีนาคม เสด็จฯ พระวิหารพุทธคยา ทรงฟังประวัติต้นพระศรีมหาโพธิ์ เสด็จฯ ทอดพระเนตรแม่น้ำเนรัญชรา ภูเขาดงคศิริ เสด็จฯ วัดไทยพุทธคยา ทรงปลูกต้นไม้ หล่อพระ เสด็จฯ พาราณสี วันที่ 15 มีนาคม ประทับเรือล่องแม่น้ำคงคา เสด็จฯ สารนาถ ทอดพระเนตรมูลคันธกุฎีวิหาร ธัมเมกขสถูป พิพิธภัณฑ์ เสด็จฯ กลับพาราณสี  เพื่อต่อไปที่ศรีนาคาร์ วันที่ 16 มีนาคม เสด็จฯ สวนโมกุล 3 แห่ง  เสด็จฯ ทอดพระเนตร การทำพรม ล่องเรือในทะเลสาบ เสด็จฯ ร้านขายเครื่องหัตถกรรมของรัฐบาล (Handicraft Emporium) วันที่ 17 มีนาคม เสด็จฯ Dachigam National Park ทรงเยี่ยมชมฟาร์มเลี้ยงปลาเทร้าต์ ระหว่างทางทรงปลูกต้นทับทิมที่สวนพฤกษศาสตร์ เสด็จฯ ไปเดลี ประทับที่ราษฎร์ปติราวัน ซึ่งเคยเป็นที่อยู่ของอุปราชอังกฤษมาก่อน  วันที่ 18 มีนาคม เสด็จฯ ทรงวางพวงมาลาที่ราชฆาฏ หรืออนุสาวรีย์มหาตมคานธี เสด็จฯ บ้านเนห์รู เสด็จฯ Indira Gandhi Memorial เสด็จฯ ทรงพบประธานาธิบดีอินเดีย ทรงให้ Special Secretary ของ Department of Education เข้าเฝ้าเพื่อสนทนาในเรื่องหลักสูตร นโยบายการศึกษา การศึกษาพิเศษ เสด็จฯ พิพิธภัณฑ์เดลี วันที่ 19 มีนาคม เสด็จฯ สถาบันวิจัยเกษตร (IARI) เสด็จฯ ศูนย์หัตถกรรม เสด็จฯ ทอดพระเนตรนิทรรศการผ้าอินเดีย เสด็จฯ ร้านขายเครื่องหัตถกรรมของรัฐบาล เสด็จฯ ทรงเยี่ยมบ้านอาจารย์สัตตพรต พระอาจารย์สอนภาษาสันกฤต เสด็จฯ มหาวิทยาลัยเดลี เพื่อรับปริญญาอักษรศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ทรงฉายพระรูปกับช่างตัดครุย วันที่ 20 มีนาคม เสด็จฯ หอกุตุปมินาร์ เสด็จฯ ทอดพระเนตรระบำกถัก ณ Kathak Kendra พระราชทานสัมภาษณ์โทรทัศน์อินเดีย เสด็จฯ อัครา ทอดพระเนตรตาชมะฮาล ริมแม่น้ำยุมนา วันที่ 21 มีนาคม เสด็จฯ สุสานของพระเจ้าอัคบาร์ เสด็จฯ ฟาเตปุรสิกรี  เสด็จฯ ขชุราโห รัฐมัธยมประเทศ ทอดพระเนครเทวสถาน สมัยอินเดียยุคกลาง วันที่ 22 มีนาคม เสด็จฯ โภปาล แล้วต่อไปที่สาญจี ทอดพระเนตร เจติยคีรีวิหาร สถูปสาญจีและพิพิธภัณฑ์ วันที่ 23 มีนาคม เสด็จฯ เอารังคบาท รัฐมหาราษฎร์ ทอดพระเนตรถ้ำอชันตา วันที่ 24 มีนาคมเสด็จฯ ถ้ำเอลโลร่า เสด็จฯ บังกะลอร์ ทรงเยี่ยมชม HAL บริษัทผลิตเครื่องบินของรัฐบาล เสด็จฯ Department of Space วันที่ 25 มีนาคม เสด็จฯ ศูนย์การศึกษาเรื่องไหมของรัฐบาล ทรงปลูกต้นหม่อนที่นี่ เสด็จฯ Lalitha Mahal Palace Hotel ซึ่งเคยเป็นวังพระธิดา ของมหาราชาไมซอร์ เสด็จฯ วังมหาราชาไมซอร์ เสด็จฯ โครงการชลประทานอ่างเก็บน้ำกฤษณราชสาคร โครงการสวนสาธารณะพฤณฑาวัน วันที่ 26 มีนาคม เสด็จ Lalbagh Botanical Garden  เสด็จฯ ร้านขายของหัตถกรรม Cauvery เสด็จฯ มัทราส ทอดพระเนตรพิพิธภัณฑ์และโรงเรียนดนตรี วันที่ 27 มีนาคม เสด็จฯ Atomic Power Station ที่ Kalpakkam เสด็จฯ ทอดพระเนตรโบราณสถานที่มามัลลปุรีม เสด็จฯ วิหารริมฝั่งทะเล เสด็จฯ Government College of Architecture and Sculpture, Mahabalipuram เสด็จฯ Theosophical Society เสด็จฯ ทอดพระเนตรต้นไทรโบราณ ทรงเยี่ยมชมห้องสมุดที่ Colonel Olcott ตั้งขึ้นเมื่อปี 1886 เสด็จฯ โรงเรียนนาฏศิลป์ของรัฐ วันที่ 28 มีนาคม เสด็จฯ กัลกัตตา เพื่อกลับประเทศไทย

สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ห้องสมุดประชาชนอำเภอดอยสะเก็ดนะคะ
รวบรวมและเรียบเรียงโดย : กานต์นภัส เสนยศ บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอดอยสะเก็ดเข้าชม : 504


แนะนำหนังสือน่าอ่าน 5 อันดับล่าสุด

      โฟร์ 16 / มี.ค. / 2565
      เสน่หานุสรณ์ 16 / มี.ค. / 2565
      บ่วงบรรจถรณ์ 16 / มี.ค. / 2565
      คลื่นลวง 15 / มี.ค. / 2565
      รางเลือน 17 / ธ.ค. / 2564
ชื่อ/Email :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ไอคอน : ย่อหน้า จัดซ้าย จัดกลาง จัดขวา ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
อ้างอิงคำพูด เพิ่มเพลง เพิ่มวีดีโอคลิป เพิ่มรูปภาพ เพิ่มไฟล์ Flash เพิ่มลิงก์ เพิ่มอีเมล์
ความคิดเห็น :


กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ และอย่าใช้คำพูดที่พาดพิงถึงบุคคลอื่นให้เสียหาย ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ


ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของระบบไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งที่ ที่นี่ เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

 
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-496147
  ห้องสมุดประชาชนอำเภอดอยสะเก็ด 555 หมู่ที่ 3 ถนนบ่อสร้าง-เชียงใหม่ อำเเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-495500
Doisaketlibrary@gmail.com
libdoisaket@cmi.nfe.go.th
บาคาร่า Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   นายบุญมา มาดี