[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
  
 

เนื้อหา : ข่าวประชาสัมพันธ์
หมวดหมู่ : แนะนำหนังสือน่าอ่าน
หัวข้อเรื่อง : เมื่อข้าพเจ้าเป็นนักเรียนนอก

ศุกร์ ที่ 29 เดือน มีนาคม พ.ศ.2562


 

เมื่อข้าพเจ้าเป็นนักเรียนนอก

พระราชนิพนธ์ ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เนื้อหาโดยสังเขป

บันทึกการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนในระหว่างวันที่ 14 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2544 เป็นเวลา 1 เดือน เพื่อทรงศึกษาภาษาจีนเพิ่มเติม ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ เสด็จฯ หอพักภายในมหาวิทยาลัยปักกิ่ง  วันที่ 15 กุมภาพันธ์ เสด็จฯ ไปทรงพระอักษรที่มหาวิทยาลัย วันที่ 16 กุมภาพันธ์ ทรงฝึกไทเก๊กกับครูเผิงฟัง ทรงพระอักษรภาษาจีน กับครูจังอิง และครูหวังรั่วเจียง ทรงฝึกวาดภาพกับครูหลิวผิง วันที่ 17 กุมภาพันธ์ เสด็จฯ หลิวหลี่ฉั่ง ซื้ออุปกรณ์การศึกษา เสด็จฯ อนุสรณ์สถาน 2,000 ปี ของจีน วันที่ 18 กุมภาพันธ์ เสด็จฯ ซีซาน วัดหลิงกวง สำนักชีซันซานอาน วัดต้าเปยซือ วัดหลงเฉวียน วันที่ 19 กุมภาพันธ์ ทรงฝึกรำมวยจีน ทรงพระอักษรภาษาจีน ทรงฝึกเขียนพู่กันจีน กับอาจารย์จงเจิ้งกั๋ว เสด็จฯ จงหนานไห่ พบรองนายกรัฐมนตรีหลี่หลานซิง วันที่ 20 กุมภาพันธ์ ทรงฝึกมวยจีน ทรงพระอักษรภาษาจีน ทรงเรียนดนตรีจีนกับครูอู๋เสียวฟัง วันที่ 21 กุมภาพันธ์ ทรงฝึกมวยจีน ทรงพระอักษรภาษาจีน ทรงฝึกวาดภาพจีน วันที่ 22 กุมภาพันธ์  ทรงฝึกมวยจีน ทรงพระอักษรภาษาจีน เรียนเขียนพู่กันจีน ซ้อมดนตรี วันที่ 23 กุมภาพันธ์ ทรงรำมวยจีน ทรงพระอักษรภาษาจีน เสด็จฯโรงเรียนมัธยมหมายเลข 4  โรงเรียนมัธยมหงจื้อ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ เสด็จฯ บ้านหวังเหมิง วัดต้าเจวี๋ย วันที่ 25 กุมภาพันธ์ เสด็จฯ บ้านเหล่าเซ่อ บ้านกัวมั่วรั่ว ร้านตระกูลลี่ สภาที่ปรึกษาการเมืองจีน วันที่ 26 กุมภาพันธ์ ทรงรำมวยจีน ทรงพระอักษรภาษาจีน ซ้อมดนตรี และโปรดฯ ให้ฉือเสียง นักเขียนพู่กันจีน  เข้าเฝ้า วันที่ 27 กุมภาพันธ์ ทรงรำมวยจีน ทรงพระอักษรภาษาจีน ฝึกสนทนา เขียนภาพดอกบัว โปรดฯ ให้คุณเตาซู่เหริน  เลขาธิการพุทธสมาคม เข้าเฝ้า เสด็จฯ โรงละครงิ้วฉังอาน วันที่ 28 กุมภาพันธ์ ทรง รำมวยจีน ทรงพระอักษรภาษาจีน เสด็จฯ ตึกเฉาหยวนหมายเลข 9  ศูนย์กิจกรรมพนักงานระดับสูงที่เกษียณอายุ โรงเรียนประถมศึกษาของมหาวิทยาลัยปักกิ่ง โรงเรียนอนุบาลของมหาวิทยาลัยปักกิ่ง วันที่ 1 มีนาคม ทรงรำมวยจีน ทรงพระอักษรภาษาจีน ฝึกซ้อมเขียนตัวหนังสือ จัดปาร์ตี้เลี้ยงครูจีน วันที่ 2 มีนาคม ทรงรำมวยจีน ทรงพระอักษรภาษาจีน ทรงฝึกซอ เสด็จฯ โรงละครมหาวิทยาลัยปักกิ่ง ทอดพระเนตรบัลเล่ย์ วันที่ 3 มีนาคม เสด็จฯ วัดถานเจ้อ เสด็จฯ ตึกหัวรุ่นต้าซ่า  วันที่ 4 มีนาคม เสด็จฯ บ้านมาดามเฉียน [เจิ้งอิง]เสด็จฯ ทรงเยี่ยมสมเด็จพระสีหนุและสมเด็จพระราชินีโมนิก วันที่ 5 มีนาคม ทรงรำมวยจีน ทรงพระอักษรภาษาจีน ทรงฝึกวาดรูปดอกโบตั๋นกับครู เสด็จฯ งานโครงการพัฒนาเทคโนโลยีระดับสูงและการพัฒนาการวิจัยแห่งชาติ วันที่ 6 มีนาคม ทรงรำมวยจีน ทรงพระอักษรภาษาจีน ทรงฝึกเขียนพู่กันจีน วันที่ 7 มีนาคม ทรงรำมวยจีน ทรงพระอักษรภาษาจีน โปรดฯ ให้อาจารย์มหาวิทยาลัยปักกิ่งเข้าเฝ้า สนทนาเรื่อง ปัญหาสตรี เสด็จฯ ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ บริษัท China PKU Weiming Biotechgroup วันที่ 8 มีนาคม ทรงซ้อมซอ ทรงรำมวยจีน ทรงพระอักษรภาษาจีน โปรดฯ ให้นักศึกษาจีนที่เรียนภาษาไทย 4 คนเข้าเฝ้าเพื่อช่วยเป็นครูสอนภาษาจีน เสด็จฯ โรงละครปักกิ่ง ทอดพระเนตรการแสดงการร้องเพลงจากภาคตะวันตก วันที่ 10 มีนาคม โปรดฯ ให้นักเรียนไทยเข้าเฝ้าที่ห้องรับรองหลินหูชวิน เสด็จฯ ออกไปทางปาต๋าหลิง ทรงเตรียมเขียนคำปราศรัย วันที่ 11 มีนาคม เสด็จฯ กำแพงเมืองจีน ส่วนที่เรียกว่า มู่เถียนอวี้ ทรงเตรียมเรื่องที่จะพระราชทานสัมภาษณ์นักข่าว วันที่ 12 มีนาคม ทรงรำมวยจีน ทรงพระอักษรภาษาจีน ทรงเขียนรูปไผ่พระราชทานให้มหาวิทยาลัย เขียนรูปดอกบัวให้ครู  เสด็จฯ กระทรวงการต่างประเทศ วันที่ 13 มีนาคม ทรงฝึกเขียนตัวอักษร รำมวยจีน ซ้อมกล่าวคำปราศรัย  เสด็จฯ ไปรับปริญญาเอกกิตติมศักดิ์ จากนายกสภามหาวิทยาลัย ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยปักกิ่ง มีงานเลี้ยงที่โปรดฯ ให้จัดขึ้นที่สถานทูตในตอนกลางคืน วันที่ 14 มีนาคม ทรงรำมวยจีน ทรงทดลองทำข้อสอบที่ทำตอนแรกมา ทรงปลูกต้นไม้ร่วมกับท่านทูตและรองอธิการบดี เสด็จฯ สวนพฤกษศาสตร์ที่เซียงซาน พระราชทานสัมภาษณ์แก่นักศึกษา ทรงร่วมงานเลี้ยงส่งที่ห้องอาหารเฉาหยวน ทรงซอเอ้อร์หูและซอด้วง มหาวิทยาลัยมอบประกาศนียบัตรที่เรียนภาษาจีนสำเร็จ พระราชทานภาพเขียน (ไผ่)  วันที่ 15 มีนาคม  โปรดให้ครูและบุคคลต่างๆ เข้าเฝ้า มาดามเฉวียน ถวายของ เสด็จฯ ร้านหนังสือ เสด็จฯ กลับประเทศไทย ท้ายเล่ม มีภาคผนวกเรื่อง เฉินตวนเซิงและถานฉือ ไจ้เซิงหยวน

สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ห้องสมุดประชาชนอำเภอดอยสะเก็ดนะคะ
รวบรวมและเรียบเรียงโดย : กานต์นภัส แสนยศ บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอดอยสะเก็ด
เข้าชม : 851


แนะนำหนังสือน่าอ่าน 5 อันดับล่าสุด

      โฟร์ 16 / มี.ค. / 2565
      เสน่หานุสรณ์ 16 / มี.ค. / 2565
      บ่วงบรรจถรณ์ 16 / มี.ค. / 2565
      คลื่นลวง 15 / มี.ค. / 2565
      รางเลือน 17 / ธ.ค. / 2564
ชื่อ/Email :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ไอคอน : ย่อหน้า จัดซ้าย จัดกลาง จัดขวา ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
อ้างอิงคำพูด เพิ่มเพลง เพิ่มวีดีโอคลิป เพิ่มรูปภาพ เพิ่มไฟล์ Flash เพิ่มลิงก์ เพิ่มอีเมล์
ความคิดเห็น :


กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ และอย่าใช้คำพูดที่พาดพิงถึงบุคคลอื่นให้เสียหาย ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ


ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของระบบไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งที่ ที่นี่ เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

 
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-496147
  ห้องสมุดประชาชนอำเภอดอยสะเก็ด 555 หมู่ที่ 3 ถนนบ่อสร้าง-เชียงใหม่ อำเเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-495500
Doisaketlibrary@gmail.com
libdoisaket@cmi.nfe.go.th
บาคาร่า Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   นายบุญมา มาดี