เนื้อหา : สาระน่ารู้พัฒนาทักษะชีวิต
หมวดหมู่ : สาระน่ารู้
หัวข้อเรื่อง : วันท่องเที่ยวโลก

อาทิตย์ ที่ 25 เดือน กันยายน พ.ศ.2565


 

วันท่องเที่ยวโลก

องค์การการท่องเที่ยวโลกแห่งสหประชาชาติ (UNWTO) ได้กำหนดให้วันที่ 27 กันยายน ของทุกปีเป็น วันท่องเที่ยวโลก โดยได้มีการจัดงานเฉลิมฉลองขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2523 จากมติเห็นชอบของที่ประชุมเมื่อวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2522 ได้เลือกให้วันดังกล่าวเป็นวันท่องเที่ยวโลก จากนั้นได้มีการกำหนดเป็นบทบัญญัติเพื่อพิจารณาแผนการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวสากลในอนาคต วันท่องเที่ยวโลก มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ตระหนักถึงบทบาทและความสำคัญของการท่องเที่ยว อีกทั้งยังแสดงให้เห็นถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อสังคม วัฒนธรรม และมูลค่าทางเศรษฐกิจที่มีต่อการท่องเที่ยวทั่วโลกอีกด้วย

ประวัติวันท่องเที่ยวโลก

เมื่อครั้งที่มีการจัดงานเฉลิมฉลองเนื่องในวันท่องเที่ยวโลกครั้งที่ 12 ณ เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2540 สมัชชาใหญ่องค์การการท่องเที่ยวโลกแห่งสหประชาชาติ (the UNWTO General Assembly) ได้พิจารณากำหนดให้แต่ละประเทศเป็นเจ้าภาพในการจัดงานเฉลิมฉลองวันท่องเที่ยวโลกในแต่ละปี เพื่อเป็นการแสดงถึงความสัมพันธ์อันดีของประเทศสมาชิก จนมาถึงการจัดงานเฉลิมฉลองวันท่องเที่ยวโลกครั้งที่ 15 ณ เมืองปักกิ่ง ประเทศจีน ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2546 สมัชชาใหญ่องค์การการท่องเที่ยวโลกแห่งสหประชาชาติได้พิจารณากำหนดเปลี่ยนแปลงเจ้าภาพร่วมจัดงานเฉลิมฉลองให้เป็นไปตามภูมิศาสตร์ของโลก โดยเริ่มจากยุโรป ในปี พ.ศ. 2549 เอเชียใต้ ในปี พ.ศ. 2550 อเมริกา ในปี พ.ศ. 2551 แอฟริกา ในปี พ.ศ. 2552 และตะวันออกกลาง ในปี พ.ศ. 2553

ต่อมา Ignatius Amaduwa Atigbi ชาวไนจีเรีย เป็นหนึ่งบุคคลที่ถูกเลือกให้เป็นสัญลักษณ์แห่งวันท่องเที่ยวโลก ซึ่งตรงกับวันที่ 27 กันยายนของทุกปี เขาได้รับการยอมรับจากผลงานการเขียนหนังสือแนวท่องเที่ยวและงานเขียนชิ้นอื่นๆ เมื่อปี พ.ศ. 2552

กิจกรรมในวันท่องเที่ยวโลก

สำหรับการจัดงานเฉลิมฉลองเนื่องในวันท่องเที่ยวโลกจะมีรูปแบบการจัดงานที่ถูกคัดเลือกโดยสมัชชาใหญ่องค์การการท่องเที่ยวโลกแห่งสหประชาชาติ โดยมีที่ปรึกษาเป็นสภาองค์การการท่องเที่ยวโลกแห่งสหประชาชาติคอยให้คำแนะนำ ในขณะเดียวกัน UNWTO จะเชิญชวนประชาชนทุกกลุ่มอายุ จากหลากหลายพื้นที่ให้เข้ามามีส่วนร่วมจัดงาน ตลอดจนเข้าร่วมในงานเฉลิมฉลองด้านการท่องเที่ยวนี้บนพื้นฐานความเข้าใจและความสำคัญของที่แตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่ หรือความสำคัญจุดหมายปลายทางในการมาพักผ่อน ซึ่งการจัดงานเฉลิมฉลองวันท่องเที่ยวโลกอย่างเป็นทางการนี้จะจัดขึ้นในแต่ละประเทศสมาชิกของ UNWTO ซึ่งจะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปตามทวีปและภูมิภาคของโลก โดยในปี 2559 มีกำหนดจัดงานเฉลิมฉลองวันท่องเที่ยวโลกขึ้นที่ประเทศไทย ณ กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 27 กันยายนที่จะถึงนี้
******************************
ขอขอบคุณข้อมูลจาก http://guru.sanook.com/
รวบรวมและเรียบเรียง กานต์นภัส แสนยศเข้าชม : 478


สาระน่ารู้ 5 อันดับล่าสุด

      ส้าผัก 25 / เม.ย. / 2566
      พรบ.กรมส่งเสริมการเรียนรู้ 5 / เม.ย. / 2566
      วันท่องเที่ยวโลก 25 / ก.ย. / 2565
      เทศกาลกินเจ 2565 25 / ก.ย. / 2565
      24 กันยายน วันมหิดล 25 / ก.ย. / 2565