เนื้อหา : ข่าวประชาสัมพันธ์
หมวดหมู่ : จดหมายข่าว
หัวข้อเรื่อง : จดหมายข่าว ฉ.3 มกราคม 2566

อังคาร ที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ.2566


 
🎯19 มกราคม 2566
ห้องสมุดประชาชนอำเภอดอยสะเก็ดจัดกิจกรรมอบรมอาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน
ตามโครงการอาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน กศน.อำเภอดอยสะเก็ด
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2566 ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอดอยสะเก็ด
โดย นางพิชญณ์ภัทร ศรีประสิทธิ์ ผอ.กศน.อำเภอดอยสะเก็ด เป็นประธานเปิดการอบรมฯ
มีคณะครู กศน.อำเภอดอยสะเก็ด
และอาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน ทั้ง 14 ตำบล เข้าร่วมการอมรม
➡️ กิจกรรมและหัวข้อของการอบรม
- กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน กศน.อำเภอดอยสะเก็ด
- แนะนำห้องสมุดฯ แนะนำบ้านหนังสือชุมชน แนะนำฐานการเรียนรู้อาสาสมัครส่งเสริมการอ่านฯ
- อบรมให้ความรู้เรื่องบทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน
- กิจกรรมระดมความคิดเห็นการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านทั้ง 14 ตำบล
- กิจกรรมคัดเลือกหนังสือสู่ชุมชน
- กิจกรรมส่งเสริมการอ่านผ่านสื่อออนไลน์
- มอบภารกิจให้กับอาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน หมุนเวียนหนังสือสู่บ้านหนังสือชุมชนและร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านกับ ครู กศน.ตำบล บรรณารักษ์และภาคีเครือข่ายในชุมชน
- มอบป้ายบ้านหนังสือชุมชนและกระเป๋าส่งเสริมการอ่าน
- ประเมินความพึงพอใจการเข้าร่วมกิจกรรม


เข้าชม : 141


จดหมายข่าว 5 อันดับล่าสุด

      กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 26 / มิ.ย. / 2566
      จดหมายข่าว ฉ.4 มกราคม 2566 31 / ม.ค. / 2566
      จดหมายข่าว ฉ.3 มกราคม 2566 31 / ม.ค. / 2566
      จดหมายข่าว ฉ.2 มกราคม 2566 31 / ม.ค. / 2566
      จดหมายข่าว ฉ.1 มกราคม 2566 31 / ม.ค. / 2566