เนื้อหา : ข่าวประชาสัมพันธ์
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อเรื่อง : วันรักการอ่าน 2566

พุธ ที่ 5 เดือน เมษายน พ.ศ.2566


 
💜 ๒ เมษายน ๒๕๖๖ ห้องสมุดประชาชนอำเภอดอยสะเก็ด จัดโครงการ
" ๒ เมษา วันรักการอ่านสืบสานคุณค่าสารานุกรมไทย ประจำปี ๒๕๖๖ " ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอดอยสะเก็ด 🚩โดย นางพิชญณ์ภัทร ศรีประสิทธิ์ ผอ.กศน.อำเภอดอยสะเก็ด
เปิดโครงการฯ พร้อมนำคณะครู บุคลากร นักศึกษา กศน.อำเภอดอยสะเก็ด และ ภาคีเครือข่าย ร่วมทำกิจกรรม 💜 พิธีกล่าวคำถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสมหามงคล
วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราช เจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
๒ เมษายน ๒๕๖๖ 🚩 พิธีมอบเกียรติบัตรให้กับภาคีเครือข่ายและนักศึกษา 🔸️ บ้านหนังสือชุมชนยอดเยี่ยม "บ้านหนังสือชุมชนตำบลสันปูเลย" 🔸️ อาสาสมัครส่งเสริมการอ่านยอดเยี่ยม "อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน กศน.ตำบลตลาดใหญ่" 🔸️ สมาชิกห้องสมุดรักการอ่านยอดเยี่ยม 🔸️ นักศึกษาแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ รอบระดับ สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ 🔸️ นักศึกษา กศน.บันทึกรักการอ่านสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ยอดเยี่ยม ระดับประถม ม.ต้น และม. ปลาย 🚩 กิจกรรมการแสดง To Be Mumber One จาก นักศึกษากศน.ตำบลป่าเมี่ยง 🚩 กิจกรรมฐานการเรียนรู้ 🔸️ ฐานบันทึกรักการอ่านสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ 🔸️ ฐานตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ พร้อมรับเกียรติบัตรออนไลน์ 🔸️ ฐานอนุรักษ์วัฒนธรรมพื้นเมืองตัดตุงไส้หมู 🔜 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมครบทั้ง ๓ ฐานรับรางวัลพิเศษ #วันรักการอ่าน


เข้าชม : 283


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      วันรักการอ่าน 2566 5 / เม.ย. / 2566
      กิจกรรมจิตอาสา 5 / เม.ย. / 2566
      จดหมายข่าว ฉ.2 สิงหาคม 2565 10 / ส.ค. / 2565
      การประเมินโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 12 / ก.พ. / 2564
      เดินสู่อิสรภาพ 28 / มิ.ย. / 2563