เนื้อหา : สาระน่ารู้พัฒนาทักษะชีวิต
หมวดหมู่ : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
หัวข้อเรื่อง : อุทยานแห่งชาติดอยฟ้าห่มปก (น้ำรู)

พฤหัสบดี ที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562


อุทยานแห่งชาติดอยฟ้าห่มปก  (น้ำรู)


              อุทยานแห่งชาติดอยฟ้าห่มปก (น้ำรู)     อุทยานแห่งชาติดอยฟ้าห่มปก (น้ำรู)ได้เริ่มจัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2541 น้ำรูเป็นตาน้ำตามธรรมชาติขนาดใหญ่แห่งหนึ่งของอำเภอฝาง แม่อายและไชยปราการ ตั้งอยู่ในพื้นที่ หมู่ที่ 7 บ้านสวนชา ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เดินทางจากอำเภอฝางไปทางทิศตะวันตก ระยะทางประมาณ 12 กิโลเมตร โดยทางลาดยางและคอนกรีต จนถึงบริเวณน้ำรู รถบัสขนาดใหญ่สามารถเข้าได้ถึงบริเวณลานจอดรถ

               ซึ่งตาน้ำขนาดใหญ่ที่ว่านี้ตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันตกของอุทยานแห่งชาติดอยฟ้าห่มปก บริเวณสันแบ่งเขตชายแดนไทย-พม่า เขตดอยอ่างขาง-บ้านเวียงขอบด้ง โดยความแรงของตาน้ำที่ออกจากรูอยู่ที่ 1 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ความเป็นกรด อยู่ที่ 2.5 เปอร์เซ็นต์ ความเป็นด่าง 2.5 เปอร์เซ็นต์ คราบหินปูนเฉลี่ยอยู่ที่ 3.25 เปอร์เซ็นต์ ด้วยความที่บริเวณดังกล่าวเป็นป่าที่มีความสมบูรณ์ ตาน้ำที่ว่านี้จึงไม่เคยแห้งหรือหยุดไหล ทั้งยังไม่มีการขุ่นมัวให้เห็น
ลานกางเต็นท์บริเวณอุทยานแห่งชาติดอยฟ้าห่มปก (น้ำรู) สามารถกางเต็นท์ได้ 100 เต็นท์ มีห้องน้ำแยกสำหรับชายและหญิง เมื่อเดินขึ้นไปยังจุดชมวิว จากลานกางเต็นท์ ระยะทางประมาณ 1.5 กิโลเมตร ซึ่งจะทำให้เห็นวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม สามารถมองเห็นเมืองฝาง แม่อาย และไชยปราการ จนถึงยอดดอยฟ้าห่มปก ยอดดอยหลวงเชียงดาว อีกด้วยในวันที่อากาศสดใส บริเวณจุดชมวิว ก็ยังมีลานสำหรับกางเต็นท์ 50 หลัง

              ลานกางเต็นท์บริเวณอุทยานแห่งชาติดอยฟ้าห่มปก (น้ำรู) สามารถกางเต็นท์ได้ 100 เต็นท์ มีห้องน้ำแยกสำหรับชายและหญิง เมื่อเดินขึ้นไปยังจุดชมวิว จากลานกางเต็นท์ ระยะทางประมาณ 1.5 กิโลเมตร ซึ่งจะทำให้เห็นวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม สามารถมองเห็นเมืองฝาง แม่อาย และไชยปราการ จนถึงยอดดอยฟ้าห่มปก ยอดดอยหลวงเชียงดาว อีกด้วยในวันที่อากาศสดใส บริเวณจุดชมวิว ก็ยังมีลานสำหรับกางเต็นท์ 50 หลัง

               นอกจากนั้นยังได้เป็นสถานที่สำหรับเข้าค่ายศึกษาธรรมชาติวิทยา ของนักเรียนนักศึกษาจากโรงเรียนและสถาบันการศึกษาต่าง ๆ รวมทั้งหน่วยงานราชการและเอกชนที่สนใจ มีห้องสำหรับอบรมสัมมนาที่รองรับได้ประมาณ 250 ที่นั่ง พร้อมเวทีและเครื่องเสียง  ทั้งเป็นสถานที่เข้าค่ายพักแรมชั่วคราวของกองลูกเสือ-เนตรนารีจากโรงเรียนต่าง ๆ ในอำเภอฝาง แม่อาย และไชยปราการ ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ก็ได้จัดเตรียมค่ายต่าง ๆ ไว้อย่างครบถ้วน

 เข้าชม : 2422


เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน 5 อันดับล่าสุด

      อุทยานแห่งชาติดอยฟ้าห่มปก (น้ำรู) 28 / ก.พ. / 2562
      บ้านยาง 17 / ก.พ. / 2562
      วัดนันทาราม 17 / ก.พ. / 2562
      ห้วยแม่ใจ 17 / ก.พ. / 2562
      บ้านขอบด้ง 16 / ก.พ. / 2562