[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์ : ทั้งหมด
  

17 / เม.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภฮอด เปิดรับมัครนักศึกษา
กศน.อำเภฮอด จังหวัดเชียงใหม่ เปิดรับมัครนักศึกษา ปี
เข้าชม : [489]
17 / เม.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอฮอด เปิดรับสมัครนักศึกษา
กศน.อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ เปิดรับสมัครนักศึกษา
เข้าชม : [498]
5 / มี.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอฮอด เปิดรับสมัครนักศึกษา
กศน.อำเภอฮอด เปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
เข้าชม : [448]
4 / พ.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ปฐมนิเทศนักศึกษา กศน.อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่
ปฐมนิเทศนักศึกษา กศน.อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2556 ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอฮอด
เข้าชม : [390]
11 / ต.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอฮอด เปิดรับสมัครนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2556
กศน.อำเภอฮอด เปิดรับสมัครนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2556 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 - 25 ตุลาคม 2556
เข้าชม : [445]
5 / เม.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอฮอด เปิดรับสมัครนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2556
กศน.อำเภอฮอด เปิดรับสมัครนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2556 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2556 - 30 เมษายน 2556
เข้าชม : [468]
1 / เม.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 4 กรกฎาคม วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี : ห้องสมุดประชาชนอำเภอฮอด
วันที่ 4 กรกฎาคม วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
เข้าชม : [663]
27 / ธ.ค. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญร่วาลงนามถวายพระพร
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี
เข้าชม : [633]
28 / พ.ย. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ทรงพระเกษมสำราญ ตลอดกาล ตลอดไป ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ห้องสมุดประชาชนอำเภอฮอด กศน.อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ขอเชิญร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง
เข้าชม : [724]
6 / ต.ค. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอฮอด เปิดรับสมัครนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2555
กศน.อำเภอฮอด เปิดรับสมัครนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2555
เข้าชม : [617]
15 / ก.ค. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ห้องสมุดประชาชนอำเภอฮอด กศน.อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเฉลิมพระเกียรติ
ร่วมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕
เข้าชม : [741]
15 / ก.ค. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ห้องสมุดประชาชนอำเภอฮอด กศน.อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเฉลิมพระเกียรติ
ร่วมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕
เข้าชม : [846]
15 / ก.ค. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ห้องสมุดประชาชนอำเภอฮอด กศน.อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเทิดพระเกียรติ
ร่วมเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ในปี พ.ศ.๒๕๕๕
เข้าชม : [600]
18 / มิ.ย. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ห้องสมุดประชาชนอำเภอฮอด กศน.อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ สำรวจความต้องการหนังสือ/สื่อการเรียนรู้
ด่วน! สำรวจความต้องการหนังสือ/สื่อ กรอกแบบสำรวจได้ ณ ห้องสมุดประชาชนอำภอฮอด
เข้าชม : [1188]
4 / เม.ย. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ห้องสมุดประชาชนอำเภอฮอด กศน.อำเภอฮอด ร่วมรณรงค์แก้วิกฤติหมอกควัน
ขอเชิญร่วมรณรงค์ลดวิกฤติหมอกควัน ภายใต้กิจกรรมร่วมแก้วิกฤติหมอกควัน No Burn \\\"หยุดเผา เพื่อลมหายใจ\\\" โดยพลังจิตอาสา เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่รณรงค์ระยะเร่งด่วนในการแก้ไข และเยียวยาผู้ประสบภัยจากวิกฤติหมอกควันไฟป่า
เข้าชม : [664]
27 / มี.ค. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
๒ เมษา \"วันรักการอ่าน\" ส่งเสริมการอ่าน การเรียนรู้ตามอัธยาศัย
ห้องสมุดประชาชนอำเภอฮอด กศน.อำเภอฮอด ขอเชิญร่วมกิจกรรม /โครงการ “ปลูกการอ่าน สานปัญญา ๒ เมษา รักการอ่าน” ในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๕ ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่
เข้าชม : [991]
14 / มี.ค. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอฮอด เปิดรับสมัครนักศึกษา ภาคเรียนที่1/2555
กศน.อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครนักศึกษา ระดับประถม /ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น/ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สมัครได้ ณ กศน.ตำบลทุกตำบล เขตอำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่
เข้าชม : [746]
20 / ก.พ. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน การเรียนรู้ตามอัธยาศัย ปี ๒๕๕๕
ห้องสมุดประชาชนอำเภอฮอด กศน.อำเภอฮอด เชิญร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน การเรียนรู้ตามอัธยาศัย ปี ๒๕๕๕ ในวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๕ ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลท่าข้าม อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่
เข้าชม : [653]
25 / ม.ค. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญร่วมสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีสวรินทิรา
หัองสมุดประชาชนอำเภอฮอด กศน.อำเภอฮอด ขอเชิญร่วมสดุดีเฉลิมพระเกียรติในวาระครบรอบ ๑๕๐ ปี พระราชสมภพสมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า
เข้าชม : [585]
22 / ธ.ค. / 2554 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เชิญร่วมกิจกรรมวันเด็ก
ห้องสุดประชาชนอำเภอฮอด กศน.อำเภอฮอด ร่วมกับ อบต.และเทศบาลในเขตอำเภอฮอดจัดกิจกรรมวันเด็กในวันที่ 13 มกราคม 2555 ณ อบต.และเทศบาล(อำเภอฮอด)
เข้าชม : [732]

กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/3 ->
<< 1 2 3 >>


 
ห้องสมุดประชาชนอำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ 
ที่อยู่ 66 หมู่ 9 ตำบลหางดง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50240
โทรสาร 053-461350 E-mail
libhot4@gmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   นายบุญมา มาดี