[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 


ทำเนียบ "แหล่งเรียนรู้ในชุมชน"

กศน.อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

ที่

ชื่อ "แหล่งการเรียนรู้ในชุมชน" อำเภอฮอด

ลักษณะกิจกรรมของ ''แหล่งการเรียนรู้ในชุมชน"

สถานที่ตั้ง/หมู่ที่/บ้าน/ชุมชน

ตำบล

อำเภอ

จังหวัด

รหัสไปรษณีย์

 

แหล่งเรียนรู้ในชุมชน

 

 

 

 

 

 

1

อุทยานแห่งชิตออบหลวง

ศึกษาค้นคว้าธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภาพเขียน

บ้านออบหลวง

หางดง

ฮอด

เชียงใหม่

50240

 

 

โบราณดินแดนมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์

 

 

 

 

 

2

อุทยานแห่งชาติแม่โถ

ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

บ้านแม่โถ หมู่ที่ 1

บ่อสลี

ฮอด

เชียงใหม่

50240

3

โครงการหลวงแม่โถ

ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ตามแนวพระราชดำริในหลวง

บ้านแม่โถ หมู่ที่ 1

บ่อสลี

ฮอด

เชียงใหม่

50240

4

น้ำพุร้อนเทพพนม

ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เขตอุทยานฯออบหลวง

หางดง

ฮอด

เชียงใหม่

50240

5

สถานีสัตว์ป่าห้วยยางปาน

ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

บ้านตีนตก หมู่ที่ 8

นาคอเรือ

ฮอด

เชียงใหม่

50240

6

ผาวิ่งชู้

ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ตำนาน ประวัติความเป็นมา

บ้านดงดำ หมู่ที่

ฮอด

ฮอด

เชียงใหม่

50240

7

วัดหางดง

จัดกิจกรรมและร่วมงานด้านศาสนาและวัฒนธรรม

บ้านหางดง หมู่ที่ 3

หางดง

ฮอด

เชียงใหม่

50240

8

วัดกิ่วลม

จัดกิจกรรมด้านศาสนา/กิจกรรม กศน.

บ้านกิ่วลม หมู่ที่ 8

บ่อหลวง

ฮอด

เชียงใหม่

50240

9

วัดพระเจ้าโท้

จัดกิจกรรมและร่วมงานด้านศาสนาและวัฒนธรรม

บ้านแพะดินแดง

ฮอด

ฮอด

เชียงใหม่

50240

10

วัดอินทาราม

จัดกิจกรรมด้านศาสนา/กิจกรรม กศน.

บ้านแม่ทัง หมู่ที่ 5

หางดง

ฮอด

เชียงใหม่

50240

11

วัดลัฏฐิวัน

ศึกษาค้นคว้าความรู้เกี่ยวกับด้านโบราณสถาน

บ้านตาลเหนือ หมู่ที่ 1

บ้านตาล

ฮอด

เชียงใหม่

50240

12

ฟาร์มเห็ดอธิวัฒน์

จัดกิจกรรมเผยแพร่เกี่ยวกับการเพาะเห็ด

บ้านวังลุงใหม่ หมู่ที่ 10

หางดง

ฮอด

เชียงใหม่

50240

13

ผาสิงห์เหลียว

ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ตำนาน ประวัติความเป็นมา

บ้านตาลเหนือ หมู่ที่ 1

บ้านตาล

ฮอด

เชียงใหม่

50240

14

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบบ้านแม่ทัง

จัดกิจกรรมและเผยแพร่ความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง

บ้านแม่ทัง หมู่ที่ 5

หางดง

ฮอด

เชียงใหม่

50240

15

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงผู้สูงอายุบ้านกองหิน

จัดกิจกรรมและเผยแพร่ความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง

บ้านกองหิน หมู่ที่ 6

หางดง

ฮอด

เชียงใหม่

50240

16

ศูนย์เรียนรู้ กศน.อำเภอฮอด 6 ตำบล

จัดกิจกรรมและเผยแพร่ความรู้ด้านการศึกษา

66 หมู่

หางดง

ฮอด

เชียงใหม่

50240

17

ห้องสมุดประชาชนอำเภอฮอด

จัดกิจกรรมและส่เสริมการอ่านการเรียนรู้ตามอัธยาศัย

66 หมู่

หางดง

ฮอด

เชียงใหม่

50240เข้าชม : 2087
 
 
ห้องสมุดประชาชนอำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ 
ที่อยู่ 66 หมู่ 9 ตำบลหางดง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50240
โทรสาร 053-461350 E-mail
libhot4@gmail.com
สล็อตเว็บตรง Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   นายบุญมา มาดี