[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

โครงสร้างบุคลากร
นางพิมพ์ใจ โนจ๊ะ

ผูัอำนวยการ สกร.ระดับอำเภอฮอด

นายธนณัฏฐ์ ตุ่นธิ 

ครู

 
นางสาววัลลี เทียนทองนพคุณ
ครู 

นางลัดดาพร จันตาบูรณ์
บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอฮอด

เข้าชม : 1629
 
 
ห้องสมุดประชาชนอำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ 
ที่อยู่ 66 หมู่ 9 ตำบลหางดง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50240
โทรสาร 053-461350 E-mail
libhot4@gmail.com
สล็อตเว็บตรง Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   นายบุญมา มาดี