เนื้อหา : สาระน่ารู้พัฒนาสังคมและชุมชน
หมวดหมู่ : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
หัวข้อเรื่อง : หลักสูตรการเข้าใจดิจิทัล ( Digital Literacy Curriculum)

พฤหัสบดี ที่ 19 เดือน เมษายน พ.ศ.2561


 ETV-Tutor Channel


เข้าชม : 1826


เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน 5 อันดับล่าสุด

      คลังหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (eBooks) ประเทศไทย 17 / เม.ย. / 2563
      การรับสมัครนักศึกษา กศน.อำเภอฮอด 16 / เม.ย. / 2563
      โครงการพัฒนาทักษะความเขาใจและใช้เทคโนโลยี (Digital Literacy Project) สำหรับบุคลากรภาครัฐ 19 / เม.ย. / 2561
      หลักสูตรการเข้าใจดิจิทัล ( Digital Literacy Curriculum) 19 / เม.ย. / 2561
      หนังสือเรียน กศน. หลักสูตร 2551 19 / เม.ย. / 2561