เนื้อหา : ข่าวประชาสัมพันธ์
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อเรื่อง : ประชาสัมพันธ์วันสำคัญ

ศุกร์ ที่ 25 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2565


 #วันสำคัญ 25 พฤศจิกายน ของทุกปี #วันวชิราวุธ เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ซึ่งทรงประกอบพระราชกรณียกิจที่เป็นประโยชน์อย่างมากมายมหาศาลต่อประเทศชาติ ทั้งในด้านการคมนาคม การปกครอง กิจการเสือป่าและลูกเสือ รวมทั้งด้านศิลปวัฒนธรรม และด้านวรรณคดีเข้าชม : 145


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      วันที่ 28 ธันวาคม เป็นวันคล้ายวันปราบดาภิเษกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พระมหากษัตริย์ผู้กอบกู้เอกราชจากพม่าให้แก่ประเทศไทย 28 / ธ.ค. / 2565
      ประชาสัมพันธ์วันสำคัญ 7 / ธ.ค. / 2565
      5 วันพ่อแห่งชาติ 6 / ธ.ค. / 2565
      ประชาสัมพันธ์วันสำคัญ 25 / พ.ย. / 2565
      วันปิยมหาราช 22 / ต.ค. / 2565