เนื้อหา : สาระน่ารู้พัฒนาสังคมและชุมชน
หมวดหมู่ : เอกสารของห้องสมุด
หัวข้อเรื่อง : แนวข้อสอบเสมือนจริง เรื่อง สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ สำหรับ นักศึกษา กศน.

ศุกร์ ที่ 1 เดือน เมษายน พ.ศ.2565


สรุปแนวข้อสอบ เรื่อง สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน
สำหรับนักศึกษา กศน.อำเภอแม่ออน 
(ระดับ ประถมศึกษา) สารานุกรมเล่มที่ 5,12 
(ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น) สารานุกรมเล่มที่ 25,26 
(ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย) สารานุกรมเล่มที่ 13,14

 

 เข้าชม : 4390


เอกสารของห้องสมุด 5 อันดับล่าสุด

      แนวข้อสอบเสมือนจริง เรื่อง สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ สำหรับ นักศึกษา กศน. 1 / เม.ย. / 2565
      เกียรติบัตรออนไลน์ 2 / ธ.ค. / 2564
      แบบสอบถามความพึงพอใจห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ออน 6 / ก.ค. / 2564
      ให้คะแนนความพอใจ เพื่อการพัฒนาและปรับปรุง E-Library 25 / พ.ค. / 2564
      แบบสำรวจความต้องการสื่อสารนิเทศ 6 / พ.ค. / 2561