[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 


 

ประวัติสถานศึกษา ก่อนจะมาเป็นทุกวันนี้...


ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่แตง ได้จัดตั้งขึ้นเป็นสถานศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ.2536 ชื่อสถานศึกษาศูนย์บริการการศึกษานอกระบบโรงเรียนอำเภอแม่แตง ตั้งที่ทำการชั่วคราวอยู่ที่ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่แตง อาคารเฉลิมราชกุมารี หมู่ที่ 2 ตำบลแม่แตง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ (บริเวณหน้าวัดแม่แตง) โดยมีนายราชรักษ์ กาญจนมุสิกเป็นหัวหน้าศูนย์บริการการศึกษานอกระบบโรงเรียนอำเภอแม่แตงคนแรก ต่อมาในปีพ.ศ. 2544 ได้ย้ายที่ทำการมาอยู่ที่ชั้นล่างของอาคารศาลาประชาคมอำเภอแม่แตงเลขที่ 55 หมู่ 2 ตำบลสันมหาพน อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ และได้เปลี่ยนชื่อสถานศึกษาเป็นศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่แตง ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551ต่อมาเมื่อวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2556 ได้ย้ายที่ทำการมาตั้งอยู่อาคารปัจจุบันเลขที่ 222 หมู่ 2 ตำบลสันมหาพน อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นอาคาร 2 ชั้น ชั้นบนเป็นที่ทำการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่แตง ชั้นล่างเป็นห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่แตง ทั้งนี้สร้างโดยเงินงบประมาณประจำปี 2555 เฉพาะตัวอาคารจำนวนเงิน 1,800,000 บาท โดยได้รับอนุญาตจากกรมธนารักษ์ให้ใช้ที่ราชพัสดุ หมายเลขทะเบียน ที่ ชม 1747 จำนวน   1 ไร่ 2 งาน 52 ตารางวา สำหรับอาคารห้องประชุมและรั้วด้าน หน้าอาคารจัดสร้างโดยความสามัคคีร่วมกันของคณะบุคลากร นักศึกษา กศน.อำเภอแม่แตง ตลอดจนประชาชนอำเภอแม่แตงโดยไม่ใช้งบประมาณของทางราชการ

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่แตง (กศน.อำเภอแม่แตง) เป็นสถานศึกษาที่จะยังประโยชน์อย่างยิ่งในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและพัฒนาด้านต่างๆ แก่ประชาชนอำเภอแม่แตงต่อไป

 

 เข้าชม : 2331
 
 
ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 
ที่อยู่  200 หมู่ 2 ต.สันมหาพน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50150
โทรศัพท์/โFAX.  053-470848 E-mail : maetaeng.library@gmail.com
เว็บตรง Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   นายบุญมา มาดี