[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

 

1. ชื่อกิจกรรม โครงการ Library Save You

2. วัตถุประสงค์

          1. เพื่อให้ผู้อ่านได้เข้าใจปัญหาของไวรัสและการป้องกันอย่างถูกวิธี

          2. เพื่อส่งเสริมการอ่าน และการให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันไวรัสโควิด-19   

          3. เพื่อแก้ไขปัญหาและเป็นตัวช่วยหน้ากากหล่น

3. วิธีดำเนินกิจกรรม

          1. ประชุมวางแผนการดำเนินงานจัดทำโครงการและประสานงานผู้ที่เกี่ยวข้องและประสานงานร่วมมือกับเครือข่าย

          2. กิจกรรมสายคล้องแมส  Save You โดยนำอุปกรณ์ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการได้ปฏิบัติทำสายคล้องแมส เพื่อป้องกันการแก้ปัญหาหน้ากากอนามัยตกหล่น

          3. กิจกรรมปฏิทินรีไซเคิล Save You การนำปฏิทินเก่ามาใช้ประโยชน์ โดยการติดการป้องกัน สาระน่ารู้ การสังเกตอาการ

          4. ประเมินผลการจัดโครงการ

          5. จัดทำสรุปผลการดำเนินงานโครงการ

 4. สื่อ/อุปกรณ์

          1. สายก้างปลาลายจุด (คละสี)

          2. สายก้างปลาเรียบ (คละสี)

          3. กระดุมเหล็ก

          4. เครื่องเจาะกระดุมเหล็ก

5. กลุ่มเป้าหมาย     จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม  50  คน
เข้าชม : 27543
 
 

ห้องสมุดประชาชนอำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ 053-241186  E-mail PublicLib.ampermeuang.cm@gmail.com

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   นายบุญมา มาดี