[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

เนื้อหา : ข่าวประชาสัมพันธ์
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อเรื่อง : จดหมายข่าวฉบับที่ 2 ประจำวันที่ 1 มิถุนายน 2565

พุธ ที่ 1 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2565


 วันที่ 1 มิถุนายน 2565 เวลา 10.30 - 12.00 น.  ดร.ประภาภรณ์ คำโอภาส ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมือง
เชียงใหม่ พร้อมด้วย นายพลพิทักษ์ ธิมาชัย นางสาววชิราภรณ์ จำรัส และนายกอสิน ศรีรัตน์ บรรณรักษ์ห้องสมุด
ประชาชนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมหารือแบบแปลนอาคารห้องสมุด ซึ่งนายธีรยุทธ กุคำใส สถาปนิกสำนักงานโยธาธิ
การและผังเมืองเชียงใหม่ ได้ออกแบบพื้นที่ภายในและภายนอกแบบพอสังเขป โดยรวบรวมแนวคิดของความ
ต้องการของผู้เข้าร่วมเสวนาเวทีสาธารณะ ซึ่งจัดขึ้นที่ห้องสมุดประชาชนจังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 26 พฤษภาคม 
2565 โดยร่วมหารือ ณ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดเชียงใหม่

 


เข้าชม : 80


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      จดหมายข่าวฉบับที่ 5 ประจำวันที่ 17-3-66 17 / มี.ค. / 2566
      จดหมายข่าวฉบับที่ 4 ประจำวันที่ 13-3-66 13 / มี.ค. / 2566
      จดหมายข่าวฉบับที่ 3 ประจำวันที่ 10-3-66 11 / มี.ค. / 2566
      จดหมายข่าวฉบับที่ 2 ประจำวันที่ 3-3-66 3 / มี.ค. / 2566
      จดหมายข่าวฉบับที่ 1 ประจำวันที่ 3-3-66 3 / มี.ค. / 2566


 
ห้องสมุดประชาชนจังหวัด  จังหวัดเชียงใหม่ 
ที่อยู่
ถ.หัสดิเสวี ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรสาร
053-221159 E-mail : nfelibrarycmi@gmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   นายบุญมา มาดี