[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

เนื้อหา : ข่าวประชาสัมพันธ์
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อเรื่อง : จดหมายข่าวฉบับที่ 2 ประจำวันที่ 10-7-65

จันทร์ ที่ 11 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2565


 วันที่ 10 กรกฏาคม 2565  เวลา 9.00 - 21.30 น. ดร.ประภาภรณ์  คำโอภาส ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมือง
เชียงใหม่พร้อมด้วย นางสาววชิราภรณ์  จำรัส และนายกอสิน  ศรีรัตน์  บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนจังหวัดเชียง
ใหม่ ร่วมกับ TK Park และกลุ่มบ้านเรียน ร่วมจัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะตามกระบวนการพัฒนา
คุณภาพของเด็กและเยาวชนในช่วงอายุระหว่าง 4-12 ปี พร้อมด้วยนิทรรศการการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการทางด้านสมอง
โดยได้กำหนดระยะเวลาในการจัดกิจกรรมดังกล่าวตั้งแต่เดือน กรกฏาคม จนถึงเดือน กันยายน 
    ในเวลา 17.00 - 21.30 น. ทางห้องสมุดประชาชนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ TK Park ได้จัดกิจกรรม “ดูหนังท่าม
กลางหนังสือ” ครั้งที่ 1 โดยได้นำเสนอเรื่อง The Umbrella of Cherbourg  พร้อมด้วยการเสวนาโดยได้รับเกียตริ จาก
ท่านอาจารย์ ศรยุทธ เอี่ยมเอื้อยุทธ พร้อมพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ข้อคิดต่างๆที่ได้จากภาพยนต์ ณ ห้องประชุมห้องสมุด
ประชาชนจังหวัดเชียงใหม่
   ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวได้ปฎิบัติตามมาตรการการแพร่ระบาดของโรค Covid-19 อย่างเคร่งครัด การรายงานภาพ
กิจกรรมในครั้งนี้ได้รับการยินยอมลงภาพถ่าย จากผู้เข้าร่วมกิจกรรมเรียบร้อยแล้ว 


เข้าชม : 87


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      จดหมายข่าวฉบับที่ 5 ประจำวันที่ 17-3-66 17 / มี.ค. / 2566
      จดหมายข่าวฉบับที่ 4 ประจำวันที่ 13-3-66 13 / มี.ค. / 2566
      จดหมายข่าวฉบับที่ 3 ประจำวันที่ 10-3-66 11 / มี.ค. / 2566
      จดหมายข่าวฉบับที่ 2 ประจำวันที่ 3-3-66 3 / มี.ค. / 2566
      จดหมายข่าวฉบับที่ 1 ประจำวันที่ 3-3-66 3 / มี.ค. / 2566


 
ห้องสมุดประชาชนจังหวัด  จังหวัดเชียงใหม่ 
ที่อยู่
ถ.หัสดิเสวี ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรสาร
053-221159 E-mail : nfelibrarycmi@gmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   นายบุญมา มาดี