[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

เนื้อหา : ข่าวประชาสัมพันธ์
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อเรื่อง : จดหมายข่าวฉบับที่ 6 ประจำวันที่ 10-8-65

พุธ ที่ 10 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2565


 วันที่ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 9.00 -12.00น. ดร.ประภาภรณ์ คำโอภาส ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอ
เมืองเชียงใหม่ และ นางสาววชิราภรณ์ จำรัส บรรณารักษ์ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมกิจกรรมเวที 
Chiang Mai Learning City Forun ครั้งที่ 1 ณ โถงทางเดิน หอประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่ โดยมีการจัด
กิจกรรมการนำเสนอภาพรวมการขับเคลื่อนงานวิจัย "เชียงใหม่เมืองแห่งการเรียนรู้ ปีที่ 2" และการสนับ
สนุนรวมถึงส่งเสริมการเป็นเครือข่ายเมืองแห่งการเรียนรู้ของ UNESCO โดยเปิดข้อมูลการสังเคราะห์
เมืองแห่งการเรียนรู้ (เศรษฐกิจสร้างสรรค์ และนิเวศแห่งการเรียนรู้ ชวนขับเคลื่อน “เชียงใหม่เมือง
แห่งการเรียนรู้” ที่คนทุกคนได้ประโยชน์ร่วมกัน


เข้าชม : 75


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      จดหมายข่าวฉบับที่ 5 ประจำวันที่ 17-3-66 17 / มี.ค. / 2566
      จดหมายข่าวฉบับที่ 4 ประจำวันที่ 13-3-66 13 / มี.ค. / 2566
      จดหมายข่าวฉบับที่ 3 ประจำวันที่ 10-3-66 11 / มี.ค. / 2566
      จดหมายข่าวฉบับที่ 2 ประจำวันที่ 3-3-66 3 / มี.ค. / 2566
      จดหมายข่าวฉบับที่ 1 ประจำวันที่ 3-3-66 3 / มี.ค. / 2566


 
ห้องสมุดประชาชนจังหวัด  จังหวัดเชียงใหม่ 
ที่อยู่
ถ.หัสดิเสวี ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรสาร
053-221159 E-mail : nfelibrarycmi@gmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   นายบุญมา มาดี