[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

เนื้อหา : ข่าวประชาสัมพันธ์
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อเรื่อง : จดหมายข่าวฉบับที่ 11

อาทิตย์ ที่ 21 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2565


 วันอังคารที่ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 9.00 - 12.00 น  นางสาววชิราภรณ์ จำรัส  และนายกอสิน ศรีรัตน์ ห้องสมุดประชา
ชนจังหวัดเชียงใหม่ ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้การบริหารจัดการพื้นที่ภายในห้องสมุดประชาชนจังหวัดเชียงใหม่ 
โดยได้เข้ารับชมสถานที่พร้อมทั้งการจัดองค์ประกอบ รวมถึงการออกแบบพื้นที่ ภายในอุทยานการเรียนรู้ TK park 
      ในเวลา 13.00 - 16.00 น. เข้าศึกษาดูงานที่พิพิธภัณฑ์ มิวเซียมสยาม โดยได้รับความรู้ ในเรื่องของการจัดการเรียนรู้ในเรื่อง
ของประวัติศาตร์ความเป็นมารวมถึงรูปแบบการจัดสรรพื้นที่ภายในและภายนอกของพิพิธภัณฑ์ มิวเซียมสยาม รวมถึงห้องสมุด 
ของมิวเซียมสยาม ที่จัดรูปแบบของการค้นคว้าข้อมูลเฉพาะด้านในเรื่องของประวัติศาสตร์ของชาติไทย รวมถึงรูปแบบของการจัด
พื้นที่ภายในห้องสมุดที่สอดคล้องกับผู้ใช้บริการ
และเวลา 17.00 - 20.00 น. บรรณารักที่เข้ารับการอบรมในโครงการดังกล่าวได้สรุปกิจกรรมการเรียนรู้และศึกษาดูงานเพื่อ
เป็นนักจัดการความรู้โดยได้สรุปเนื้อหาของการศึกษาดูงานในรูปแบบกลุ่ม ณ โรงแรม ปริ้นซ์พาเลส
 
 


เข้าชม : 83


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      จดหมายข่าวฉบับที่ 5 ประจำวันที่ 17-3-66 17 / มี.ค. / 2566
      จดหมายข่าวฉบับที่ 4 ประจำวันที่ 13-3-66 13 / มี.ค. / 2566
      จดหมายข่าวฉบับที่ 3 ประจำวันที่ 10-3-66 11 / มี.ค. / 2566
      จดหมายข่าวฉบับที่ 2 ประจำวันที่ 3-3-66 3 / มี.ค. / 2566
      จดหมายข่าวฉบับที่ 1 ประจำวันที่ 3-3-66 3 / มี.ค. / 2566


 
ห้องสมุดประชาชนจังหวัด  จังหวัดเชียงใหม่ 
ที่อยู่
ถ.หัสดิเสวี ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรสาร
053-221159 E-mail : nfelibrarycmi@gmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   นายบุญมา มาดี