[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

เนื้อหา : ข่าวประชาสัมพันธ์
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อเรื่อง : จดหมายข่าวฉบับที่ 11 ประจำเดือนตุลาคม

พฤหัสบดี ที่ 27 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2565


 วันที่ 27 ตุลาคม 2565 เวลา 8.00 -13.00 น. ดร. ประภาภรณ์ คำโอภาส ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองเชียงใหม่
มอบหมายให้ นางสาววชิราภรณ์ จำรัส บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมารประชุมเชิงปฏิบัติการ 
(Workshop) ดอกไม้พันดวง โดยได้รับเกียรติให้เป็นวิทยากร ผู้สอน การประดิษฐ์ดอกไม้ปันดวง ซึ่งเป็นโครงการ 
การพัฒนากลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และนิเวศเมืองเชียงใหม่สู่เมืองแห่งการเรียนรู้ ภายใต้ชุดโครงการวิจัย 
“กลไกการขับเคลื่อนเมืองเชียงใหม่เพื่อยกระดับการเป็นเครือข่าย เมืองแห่งการเรียนรู้ของ UNESCO” ณ ศูนย์ส่งเสริม
พฤฒพลังผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Senior Wellness Center จังหวัดเชียงใหม่


เข้าชม : 104


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      จดหมายข่าวฉบับที่ 8 วันที่ 12-4-67 17 / เม.ย. / 2567
      จดหมายข่าวฉบับที่ 7 วันที่ 7-4-67 17 / เม.ย. / 2567
      สรุปข่าวประจำเดือนมีนาคม 2567 10 / เม.ย. / 2567
      จดหมายข่าวฉบับที่ 6 วันที่ 8-4-67 9 / เม.ย. / 2567
      จดหมายข่าวฉบับที่ 5 วันที่ 6-4-67 9 / เม.ย. / 2567


 
ห้องสมุดประชาชนจังหวัด  จังหวัดเชียงใหม่ 
ที่อยู่
ถ.หัสดิเสวี ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรสาร
053-221159 E-mail : nfelibrarycmi@gmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   นายบุญมา มาดี