[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 


เนื้อหา : เรื่องเด่นวันนี้
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อเรื่อง : ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือ (MOU) ครั้งสำคัญ

อังคาร ที่ 29 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2565


 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เวลา 9.00 -10.30 น. ดร. ประภาภรณ์ คำโอภาส ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองเชียงใหม่ พร้อมด้วย
นางสาวพัฒนวดี บุญมั่น ข้าราชการ หัวหน้ากลุ่มงานขั้นพื้นฐาน นายพลพิทักษ์ ธิมาชัย ข้าราชการครู นายปรีชา อนันต์ประดิษฐ์ ครูกศน.
ตำบลสุเทพ และนางสาววชิราภรณ์ จำรัส บรรณารักษ์ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือระหว่าง
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด
เชียงใหม่ เพื่อพัฒนาการศึกษาสำหรับเด็กที่รักษาตัวในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ และโรงพยายบาลนครพิงค์ ให้ได้รับการศึกษา
อย่างต่อเนื่องและเท่าเทียม โดยมีนายสมชาย ชนันชนะ ผู้อำนวยการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8   พร้อมด้วย
นางสาวทิพวรรณ เตียงธวัช ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย ดร. ประภาภรณ์ คำโอภาส ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอ
เมืองเชียงใหม่ นางสาวณัชชา สอนสมฤิทธิ์ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแม่ริม ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือดังกล่าว ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ
เขตการศึกษา 8 จังหวัดเชียงใหม่
  โดยในข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว เป็นการร่วมกันจัดการศึกษาให้กับเด็กที่รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล โดยใช้หลักสูตรการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ตามความเหมาะสมกับเด็ก รวมถึงการจัดกิจกรรมสนับสนุนการเรียนการสอน กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน กิจกรรมส่งเสริมการอ่านและกิจกรรมนันทนาการที่เหมาะสมกับเด็ก ผู้ปกครองและเด็กที่รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล และจัดกิจกรรม
งานอาชีพ เพื่อสนับสนุนส่งเสริมสร้างรายได้ให้แก่ เด็กและผู้ปกครองระหว่างรักษาตัวในโรงพยาบาล


เข้าชม : 58


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      เชียงใหม่บูมล์ 2023 7 / ก.พ. / 2566
      ภาษาจีนเบื้องต้น 27 / ม.ค. / 2566
      รับสมัครผู้สนใจเข้าอบรม โครงการภาษาจีนเบื้องต้น 9 / ม.ค. / 2566
      วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 6 / ม.ค. / 2566
      ็Happy New Year 2023 29 / ธ.ค. / 2565


 
ห้องสมุดประชาชนจังหวัด  จังหวัดเชียงใหม่ 
ที่อยู่
ถ.หัสดิเสวี ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรสาร
053-221159 E-mail : nfelibrarycmi@gmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   นายบุญมา มาดี