เนื้อหา : ข่าวประชาสัมพันธ์
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อเรื่อง : จดหมายข่าวฉบับที่ 8

จันทร์ ที่ 19 เดือน กันยายน พ.ศ.2565


 จดหมายข่าวฉบับที่ 8 จัดกิจกรรมร่วมกับโครงข่ายท้องถิ่นกับการเรียนรู้เมืองเชียงใหม่ Learning City จัดกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ Workshop ครั้งที่ 2 การทำผางประทีปเข้าชม : 40


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      จดหมายข่าวฉบับที่ 1 ประจำวันที่ 4-12-65 6 / ธ.ค. / 2565
      จดหมายข่าวฉบับที่ 16 ประจำวันที่ 30-11-65 30 / พ.ย. / 2565
      จดหมายข่าวฉบับที่ 15 ประจำวันที่ 29-11-65 29 / พ.ย. / 2565
      จดหมายข่าวฉบับที่ 14 ประจำวันที่ 24-11-65 25 / พ.ย. / 2565
      จดหมายข่าวฉบับที่ 13 ประจำวันที่ 20-11-65 20 / พ.ย. / 2565