เนื้อหา : สาระน่ารู้พัฒนาทักษะชีวิต
หมวดหมู่ : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
หัวข้อเรื่อง : เว็ปไซต์ของแหล่งเรียนรู้

พฤหัสบดี ที่ 4 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2563


 9 เว็ปไซต์แหล่งเรียนรู้ที่สำคัญและจำเป็น!!!

1. ระบบศูนย์กลางการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (Thai MOOC) http://mooc.thaicyberu.go.th/

2. ศูนย์รวบรวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการสำหรับประชาชน https://www.info.go.th/#!/th/search///

3. ศูนย์รวมข่าวสารงานราชการ การสมัครสอบ สำนักงาน ก.พ. https://www.ocsc.go.th/

4. อุทยานการเรียนรู้ (TK Park) https://www.tkpark.or.th/tha/home

5. หอสมุดแห่งชาติ https://www.nlt.go.th/

6. แหล่งรวบรวมข้อมูลเพื่อให้บริการความรู้ทางออนไลน์ จาก สำนักงาน กศน. http://elibrary.nfe.go.th/e_library/

7. ศูนย์ให้ความรู้ด้านสุขภาพ อนามัย ความปลอดภัยในชีวิตประจำวัน จาก สสส. https://www.thaihealth.or.th/ไทยรู้สู้โควิด

8. ห้องสมุดมารวย https://www.maruey.com/

9. หอสมุดดำรงราชานุภาพ http://www.prince-damrong.moi.go.th/liblary.htm

เข้าชม : 930


เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน 5 อันดับล่าสุด

      เว็ปไซต์ของแหล่งเรียนรู้ 4 / มิ.ย. / 2563