[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 

โครงสร้างบุคลากรนางสาวจารวี  มะโนวงค์
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสะเมิง


นางสาวกัญญารัตน์  เก่งกาจ
บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอสะเมิงเข้าชม : 1016
 
 
ห้องสมุดประชาชนอำเภอกสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ 
ที่อยู่ ห้องสมุดประชาชนอำเภอสะเมิง หมู่ 10 ต.สะเมิงใต้  อ.สะเมิง  จ.เชียงใหม่ 50250
โทรสาร  053 - 487 425
  E-mail.................................................
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   นายบุญมา มาดี