เนื้อหา : สาระน่ารู้พัฒนาทักษะชีวิต
หมวดหมู่ : ทดสอบหมวดหมู่
หัวข้อเรื่อง : 9 แหล่งเรียนรู้ ที่ต้องรู้

พฤหัสบดี ที่ 4 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2563


 


9 เว็บไซต์แหล่งเรียนรู้ที่สำคัญและจำเป็น!!!
1. ระบบศูนย์กลางการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (Thai MOOC) http://mooc.thaicyberu.go.th/
2. ศูนย์รวบรวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการสำหรับประชาชน https://www.info.go.th/#!/th/search///
3. ศูนย์รวมข่าวสารงานราชการ การสมัครสอบ สำนักงาน ก.พ. https://www.ocsc.go.th/
4. อุทยานการเรียนรู้ (TK Park) https://www.tkpark.or.th/tha/home
5. หอสมุดแห่งชาติ https://www.nlt.go.th/
6. แหล่งรวบรวมข้อมูลเพื่อให้บริการความรู้ทางออนไลน์ จาก สำนักงาน กศน. http://elibrary.nfe.go.th/e_library/
7. ศูนย์ให้ความรู้ด้านสุขภาพ อนามัย ความปลอดภัยในชีวิตประจำวัน จาก สสส. https://www.thaihealth.or.th/ไทยรู้สู้โควิด
8. ห้องสมุดมารวย https://www.maruey.com/
9. หอสมุดดำรงราชานุภาพ http://www.prince-damrong.moi.go.th/liblary.htm


เข้าชม : 1186


ทดสอบหมวดหมู่ 5 อันดับล่าสุด

      9 แหล่งเรียนรู้ ที่ต้องรู้ 4 / มิ.ย. / 2563
      วันพืชมงคล 5 / พ.ค. / 2563
      4 พฤษภาคม วันฉัตรมงคล 1 / พ.ค. / 2563