[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
 

เรื่องเด่นวันนี้ : ทั้งหมด
  
25 / พ.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบทดสอบออนไลน์
ห้องสมุดประชาชน \"เฉลิมราชกุมารี\" อำเภอสันกำแพง ขอเชิญร่วมโครงการส่งเสริมการอ่าน SKP Digital Library กิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์ แบบทดสอบ เรื่อง ไบโพลาร์ (Bipolar Disorder) โดยวิธีการ ทำแบบทดสอบเมื่อทำข้อสอบผ่าน 70% ขึ้นไป จะได้รับเกียรติบั
เข้าชม : [126]
24 / พ.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กรมส่งเสริมการเรียนรู้
สำนักงาน กศน. ยกระดับเป็น#กรมส่งเสริมการเรียนรู้ ตั้งศูนย์การเรียนรู้ครอบคลุมทุกพื้นที่ดูแลประชาชนทุกช่วงวัยยกระดับจาก “สำนักงาน กศน.” สู่การเป็น “กรมส่งเสริมการเรียนรู้” ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566 มีหน้าที่จัด ส่งเสริม และสนับสนุนการ
เข้าชม : [250]
19 / พ.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กรมส่งเสริมการเรียนรู้ Department of Learning Encouragement
ประกาศอย่างเป็นทางการ จากกรมส่งเสริมการเรียนรู้ กระทรวงศึกษาธิการ 1. ตราสัญลักษณ์กรมส่งเสริมการเรียนรู้ ขอความอนุเคราะห์กรมศิลปากร ดำเนินการออกแบบ 2. กรมส่งเสริมการเรียนรู้ มีอักษรย่อคือ สกร. 3. ชื่อภาษาอังกฤษ กรมส่งเสริมการเรียนรู้ คือ Department of
เข้าชม : [359]
19 / พ.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด
วันที่ 18 พฤษภาคม 2566 ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอสันกำแพง โดย นางสาวนันธิดา ดีปา บรรณารักษ์ปฏิบัติการ ร่วมกับนายฐิติวรศิษฐ์ ไพศาลคีรีมาศ ครูกศน.ตำบลบวกค้าง นางสาวอรนิตย์ กันธพรหม ครูกศน.ตำบลออนใต้ นางสาวกานต์ชุดา ขันติกุล ครู กศน.ตำบลห้วยท
เข้าชม : [369]
19 / พ.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่
เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2566 ห้องสมุดประชาชน\"เฉลิมราชกุมารี\"อำเภสันกำแพงร่วมกับ กศน.ตำบลสันกลาง โดยนางสาวนันธิดา ดีปา บรรณารักษ์ปฏิบัติการ นายทนง อินทรัตร์ ครู กศน.ตำบลสันกลาง และนายสุรพันธ์ เสนอุ่น ครูอาสาสมัครพื้นที่ปกติ ร่วมจัดกิจกรรมส่งเส
เข้าชม : [375]
8 / พ.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเจตนารมณ์และนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัล
กศน.อำเภอสันกำแพง ประกาศเจตนารมณ์และนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ No Gift Policy ให้บุคลากรในสังกัดรับทราบและถือปฏิบัติ ตามนโยบายของสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อขับเคลื่อนความโปร่งใสจากการปฏิบัติหน
เข้าชม : [553]
8 / พ.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเจตนารมณ์และนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัล
กศน.อำเภอสันกำแพง ประกาศเจตนารมณ์และนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ No Gift Policy ให้บุคลากรในสังกัดรับทราบและถือปฏิบัติ ตามนโยบายของสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อขับเคลื่อนความโปร่งใสจากการปฏิบัติหน
เข้าชม : [556]
25 / มี.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบทดสอบออนไลน์
📣📣 ห้องสมุดประชาชน \"เฉลิมราชกุมารี\" อำเภอสันกำแพง 📣📣 ขอเชิญร่วมโครงการส่งเสริมการอ่าน SKP Digital Library กิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์ แบบทดสอบ เรื่อง \" วันมาฆบูชา \" โดยวิธีการ
เข้าชม : [1255]
16 / ธ.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบทดสอบออนไลน์
ห้องสมุดประชาชน เฉลิมราชกุมารี อำเภอสันกำแพง ขอเชิญร่วมโครงการส่งเสริมการอ่าน SKP Digital Library กิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์ แบบทดสอบ เรื่อง \" สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช \" โดยวิธีการ ทำแบบทดสอบเมื่อทำข้อสอบผ่าน 80% ขึ้นไป จะได้รับเกียรติ
เข้าชม : [2981]
16 / ธ.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ลงนามถวายพระพรออนไลน์
ห้องสมุดประชาชน เฉลิมราชกุมารี อำเภอสันกำแพง ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงหายจากพระอาการประชวรขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรhttps://forms.gle/tYwvo98zh5tDXk8p6
เข้าชม : [3395]
3 / ธ.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบทดสอบออนไลน์
ห้องสมุดประชาชน \"เฉลิมราชกุมารี\" อำเภอสันกำแพง ขอเชิญร่วม โครงการส่งเสริมการอ่าน SKP Digital Library กิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์ : แบบทดสอบ พระราชดำริของพระราชา : เรื่อง ดิน
เข้าชม : [3126]
3 / ธ.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
งานฤดูหนาวและงานของดีผลิตภัณฑ์ชุมชนอำเภอสันกำแพง ครั้งที่ 14
ระหว่างวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2565 นางสาวจารวี มะโนวงค์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสันกำแพง และคณะครูพร้อมด้วยบุคลากร กศน.อำเภอสันกำแพง ร่วมจัดนิทรรศการ ☘️ฐานการเรียนรู้ห้องสมุดสร้างสรรค์วัฒนธรรมสันกำแพง กิจกร
เข้าชม : [2366]
27 / พ.ย. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ สนุกอ่าน สำราญเขียน ฐานห้องสมุดสร้างสรรค์วัฒนธรรมสันกำแพง สำหรับนักศึกษา กศน. อำเภอสันกำแพง ภาคเรียนที่ 2/2565
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอสันกำแพง จัดโครงการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ สนุกอ่าน สำราญเขียน ฐานห้องสมุดสร้างสรรค์วัฒนธรรมสันกำแพง สำหรับนักศึกษา กศน. อำเภอสันกำแพง ภาคเรียนที่ 2/2565 โดยมีนางสาวจารวี มะโนวงค์ ผู้อำน
เข้าชม : [2690]
20 / ต.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบทดสอบออนไลน์
ห้องสมุดประชาชน \\\"เฉลิมราชกุมารี\\\" อำเภอสันกำแพง ขอเชิญร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้แบบออนไลน์ แบบทดสอบ เรื่อง \\\" พระปิยมหาราช \\\"
เข้าชม : [4426]
27 / ก.ย. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รูปแบบการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ของครูเพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตผู้เรียน ในศตวรรษที่ 21 ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
รูปแบบการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ของครูเพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
เข้าชม : [3725]
22 / ก.ย. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การประเมินโครงการขับเคลื่อนสถานศึกษาพอเพียงให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา
การประเมินโครงการขับเคลื่อนสถานศึกษาพอเพียงให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาของศูนย์การศึกษานอกระบบและ การศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
เข้าชม : [3942]
20 / ก.ย. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รูปแบบการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ของครูเพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
รูปแบบการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ของครูเพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่http://cmi.nfe.go.th/nfe/nfe_sankampang/index.php
เข้าชม : [4048]
10 / ส.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ลงนามถวายพระพรออนไลน์
ห้องสมุดประชาชน \"เฉลิมราชกุมารี\" อำเภอสันกำแพง ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
เข้าชม : [5653]
10 / ส.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้บ้านหนังสือชุมชน
วันที่ 7 สิงหาคม 2565 ห้องสมุดประชาชน \\\"เฉลิมราชกุมารี\\\" อำเภอสันกำแพง ร่วมกับ ครู อาสามัครฯ ครู กศน.ตำบลห้วยทราย จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ กิจกรรมกระเป๋า DIY ลวดลายธรรมชาติ ณ บ้านหนังสือชุมชนบ้านป่าตึง ตำบลห้วยทราย อำเภอสันกำแพง
เข้าชม : [3985]
10 / ส.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด
วันที่ 6 สิงหาคม 2565 ห้องสมุดประชาชน \"เฉลิมราชกุมารี\" อำเภอสันกำแพง ร่วมกับครู กศน.ตำบล ครูอาสาสมัครฯ จัดกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ การประดิษฐ์ดอกมะลิจากกระดาษทิชชู ณ ถนนคนเดินสันกำแพง อำเภอสันกำแพง
เข้าชม : [3959]

กำลังแสดงหน้าที่ 1/6 ->
<< 1 2 3 4 5 6 >>


 
ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอสันกำแพง  จังหวัดเชียงใหม่ 
ที่อยู่ 52/2 หมู่ที่ 8 ถนนเชียงใหม่-สันกำแพง ตำบลสันกำแพง
อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 50130
โทรศัพท์ : 053-332994 . E-mail :
libsankampang@cmi.nfe.go.th
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   นายบุญมา มาดี