[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
 

เรื่องเด่นวันนี้ : ทั้งหมด
  
6 / มี.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ห้องสมุดเคลื่อนที่สู่ชุมชน ประจำเดือนมีนาคม 2562
ห้องสมุดประชาชน\\\\\\\"เฉลิมราชกุมารี\\\\\\\" อำเภอสันกำแพง ร่วมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ประจำเดือนมีนาคม 2562 ณ วัดร้อยพร้อม หมู่ที่ 6 ตำบลบวกค้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ วันพุธที่ 6 มีนาคม 2562
เข้าชม : [12]
8 / ก.พ. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562
ห้องสมุดประชาชน \"เฉลิมราชกุมารี\" อำเภอสันกำแพง จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด ประจำเดือกุมภาพันธ์ 2562 ณ ศาลาอเนประสงค์หน้าตลาดป่าเห็ว หมู่ที่ 2 ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
เข้าชม : [28]
6 / ก.พ. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ห้องสมุดเคลื่อนที่สู่ชุมชน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562
ห้องสมุดประชาชน \\\\\\\"เฉลิมราชกุมารี\\\\\\\" อำเภอสันกำแพง ร่วมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ประจำเดือกุมภาพันธ์ 2562 ณ วัดม่วงม้าใต้ หมู่ที่ 9 ตำบลร้องวัวแดง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ วันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562
เข้าชม : [27]
17 / ม.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอสันกำแพง และ ห้องสมุดประชาชน \\\"เฉลิมราชกุมารี\\\" อำเภอสันกำแพง จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการอ่านเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ปี 2562 ณ เทศบาลตำบลสันกำแพง
โดยจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการอ่านเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ปี 2562 ณ เทศบาลตำบลสันกำแพง วันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562
เข้าชม : [33]
17 / ม.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอสันกำแพง และ ห้องสมุดประชาชน\"เฉลิมราชกุมารี\" อำเภอสันกำแพง จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการอ่านเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ปี 2562 ภายในห้องสมุดฯ
โดยได้จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการอ่าน วันเด็กแห่งชาติ ปี 2562 ภายในห้องสมุดฯ ซึ่งมีเด็กๆนักเรียนจากโรงเรียนบ้านสันกำแพง โรงเรียนอนุบาลมาร์มาร่า แม่บัวคลี่ โรงเรียนอนุบาลไผ่แก้ว และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลสันกำแพง เข้าร่วมกิจกรรม
เข้าชม : [38]
17 / ม.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอสันกำแพง และ ห้องสมุดประชาชน \\\"เฉลิมราชกุมารี\\\" อำเภอสันกำแพง จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการอ่านเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ปี 2562 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่ปูคา
โดยจัดกิจกรรมวันเด็ก ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่ปูคา วันพฤหัสบดี ที่ 10 ธันวาคม 2562 โดยมี นายสุพจน์ วรรณก้อน นายกเทศมนตรีตำบลแม่ปูคา กล่าวเปิดและให้โอวาทเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ
เข้าชม : [38]
12 / ม.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ห้องสมุดเคลื่อนที่สู่ชุมชน ประจำเดือนมกราคม 2562
ห้องสมุดประชาชน\"เฉลิมราชกุมารี\" อำเภอสันกำแพง ร่วมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ประจำเดือนมกราคม 2562 ณ ณ ศาลาเอนกประสงค์
เข้าชม : [36]
21 / ธ.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ห้องสมุดเคลื่อนที่สู่ชุมชน ประจำเดือนธันวาคม 2561
ห้องสมุดประชาชน \\\\\\\\\\\\\\\"เฉลิมราชกุมารี\\\\\\\\\\\\\\\" อำเภอสันกำแพง ร่วมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ประจำเดือนธันวาคม 2561 ณ วัดแม่ตาด หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยทราย อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
เข้าชม : [36]
12 / ธ.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอสันกำแพง และ ห้องสมุดประชาชน \\\\\\\"เฉลิมราชกุมารี\\\\\\\" อำเภอสันกำแพง จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในงานฤดูหนาวและของดีอำเภอสันกำแพง
กศน.อำเภอสันกำแพง และ ห้องสมุดประชาชน \\\\\\\"เฉลิมราชกุมารี\\\\\\\" อำเภอสันกำแพง จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในงานฤดูหนาวและของดีอำเภอสันกำแพง ระหว่างวันที่ 6-10 ธันวาคม 2561 ณ ศูนย์ราชการอำเภอสันกำแพง
เข้าชม : [33]
28 / พ.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ห้องสมุดฯ ร่วมกับ รถโมบายห้องสมุดเคลื่อนที่ สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
โดยได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ในโครงการกิจกรรมบูรณาการส่งเสริมความรู้ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค การออกกำลังกาย เพื่อลดภาวะเสี่ยงต่อการเกิดโรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคหัวใจ และหลอดเลือดสมอง ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวั
เข้าชม : [37]
22 / พ.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ห้องสมุดฯ จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน เนื่องในวันสำคัญวันลอยกระทง ปี 2561
ห้องสมุดฯ จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมปะติดกระทง เนื่องในวันสำคัญ วันลอยกระทง ปี 2561
เข้าชม : [29]
16 / พ.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ห้องสมุดเคลื่อนที่สู่ชุมชน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561
ห้องสมุดประชาชน \\\"เฉลิมราชกุมารี\\\" อำเภอสันกำแพง ร่วมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 ณ วัดต้นเปา หมู่ที่ 1 ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
เข้าชม : [25]
5 / พ.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เชิญชวนผู้ใช้บริการกรอกแบบสำรวจความต้องหนังสือ
เชิญชวนผู้ใช้บริการกรอกแบบสำรวจความต้องหนังสือเข้าห้องสมุดฯ โดยสแกนผ่าน QR Code
เข้าชม : [27]
5 / ต.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ห้องสมุดเคลื่อนที่สู่ชุมชน ประจำเดือนตุลาคม 2561
ห้องสมุดประชาชน \"เฉลิมราชกุมารี\" อำเภอสันกำแพง ร่วมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ประจำเดือนเดือนตุลาคม 2561 ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 9 ตำบลแม่ปูคา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดย
เข้าชม : [31]
5 / ก.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ห้องสมุดเคลื่อนที่สู่ชุมชน ประจำเดือนกันยายน 2561
กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่อำเภอยิ้ม วัดป่าห้า ตำบลออนใต้ 5 กันยายน 2561
เข้าชม : [35]
14 / ส.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันแม่แห่งชาติ
ทีฆายุกา โหตุ นาถปรมราชินี ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
เข้าชม : [45]
10 / ส.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ห้องสมุด จัดกิจกรรมภายในห้องสมุด เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ปี 2561
ห้องสมุดประชาชน \\\"เฉลิมราชกุมารี\\\" อำเภอสันกำแพง จัดกิจกรรมภายในห้องสมุด เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561 โดยจัดกิจกรรมระบายสีพร้อมปลูกดอกมะลิจากกระดาษเพื่อมอบให้แก่คุณแม่
เข้าชม : [58]
10 / ส.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ห้องสมุดเคลื่อนที่สู่ชุมชน ประจำเดือนสิงหาคม 2561
ห้องสมุดประชาชน \\\\\\\"เฉลิมราชกุมารี\\\\\\\" อำเภอสันกำแพง ร่วมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ประจำเดือนเดือนกรกฎาคม 2561 ณ ณ วัดน้ำจำ หมู่ที่ 6 ตำบลร้องวัวแดง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยห้องสมุดฯ ได้จัดกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่สู่ชุมชน ตา
เข้าชม : [50]
25 / ก.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ห้องสมุดฯ จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ และเชิญชวนร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ห้องสมุดฯ จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ และเชิญชวนร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอสันกำแพง
เข้าชม : [44]
7 / ก.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ห้องสมุดเคลื่อนที่สู่ชุมชน ประจำเดือนกรกฎาคม 2561
ห้องสมุดประชาชน \\\\\\\"เฉลิมราชกุมารี\\\\\\\" อำเภอสันกำแพง ร่วมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ประจำเดือนเดือนกรกฎาคม 2561 ณ โรงเรียนบ้านดอนปีน หมู่ที่ 5 ตำบลแช่ช้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยห้องสมุดฯ ได้จัดกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่สู่ชุมช
เข้าชม : [52]

กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 ->
<< 1 2 >>


 
ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอสันกำแพง  จังหวัดเชียงใหม่ 
ที่อยู่ 52/2 หมู่ที่ 8 ถนนเชียงใหม่-สันกำแพง ตำบลสันกำแพง
อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 50130
โทรศัพท์ : 053-332994 . E-mail : skplibrary2536@gmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   นายบุญมา มาดี