[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
 

เรื่องเด่นวันนี้ : ทั้งหมด
  
11 / มิ.ย. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมสำรวจความต้องการหนังสือและสื่อ
ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมสำรวจความต้องการหนังสือและสื่อภายใน ห้องสมุดประชาชน\\\"เฉลิมราชกุมารี\\\"อำเภอสันกำแพง เพื่อให้บริการแก่ทุกท่านได้ตรงตามความต้องการ ลิงค์แบบสำรวจความต้องการหนังสือ
เข้าชม : [18]
6 / มิ.ย. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ลงนามถวายพระพร
ขอเชิญชวนพสกนิกรชาวไทย ร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๗
เข้าชม : [28]
6 / มิ.ย. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด
ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอสันกำแพง จัดกิจกรรมห้องสมุดประชาชนเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด \"การเพ้นท์กระเป๋าผ้า\" ณ ตลาดนัดต้นดู่ ตำบลบวกค้าง
เข้าชม : [35]
6 / มิ.ย. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
บรรณารักษ์ ร่วมเป็นวิทยากรในการสาธิตและฝึกทำตุงไส้หมู
โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี 2567 ณ เทศบาลตำบลออนใต้ ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
เข้าชม : [34]
6 / มิ.ย. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ 2 เมษา “วันรักการอ่าน” สืบสานคุณค่าสารานุกรมไทย
โครงการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ 2 เมษา “วันรักการอ่าน” สืบสานคุณค่าสารานุกรมไทย
เข้าชม : [32]
6 / มิ.ย. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ให้การต้อนรับ ว่าที่ร้อยเอก วิสาร ปัญญชุณห์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้
วันที่ 26 มีนาคม 2567 นางสาวจารวี มะโนวงค์ ผอ.สกร.อำเภอสันกำแพง และคณะครู สกร.อำเภอสันกำแพง ให้การต้อนรับ ว่าที่ร้อยเอก วิสาร ปัญญชุณห์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ ผอ.ศุภกร ศรีศักดา อดีตผอ.กศน.จ.เชียงใหม่ และคณะ เยี่ยมชมและให้กำลังใจผู้บริหาร คณะครูแล
เข้าชม : [23]
29 / ก.พ. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 ห้องสมุดประชาชน \"เฉลิมราชกุมารี\" อำเภอสันกำแพง จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด กิจกรรมทำที่รองครก รองเขียง ณ กาดหลวงอิ่น ตำยลแช่ช้าง อำเภอสันกำแพง
เข้าชม : [3498]
29 / ก.พ. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 ห้องสมุดประชาชน \"เฉลิมราชกุมารี\" อำเภอ สันกำแพง จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ ห้องสมุดเคลื่อนที่ ร่วมกับภาคีเครือช่าย โดยจัดกิจกรรมการทำที่รองเขียง และพรมเช็ดเท้า ณ เทศบาลตำบลแม่ปูคา
เข้าชม : [1571]
23 / ก.พ. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การประเมินโครงการขับเคลื่อน “สถานศึกษาพอเพียง” ให้เป็น “ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา” ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
โครงการขับเคลื่อน “สถานศึกษาพอเพียง” ให้เป็น “ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา” ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ สันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินโครงการขับเคลื่อน “สถานศึกษาพอเพ
เข้าชม : [1568]
21 / ก.พ. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยฉบับเยาวชนฯ ระดับ สกร.จังหวัด
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 นางสาวจารวี มะโนวงค์ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอสันกำแพง มอบหมายให้งานการศึกษาตามอัธยาศัย ให้ตัวแทนนักศึกษาระดับอำเภอ เข้าร่วมการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยฉบับเยาวชนฯ ระดับ สกร.จังหวัด ผ่านระบบ Zoom Meeting
เข้าชม : [1603]
21 / ก.พ. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ฐานห้องสมุดสร้างสรรค์วัฒนธรรมสันกำแพง
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอสันกำแพง โดย บรรณารักษ์ เป็นวิทยากรประจำฐานห้องสมุดสร้างสรรค์วัฒนธรรมสันกำแพง ให้ความรู้กับนักศึกษา สกร.อำเภอสันกำแพง ตามโครงการศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการลูกเสือ สำหรั
เข้าชม : [1644]
21 / ก.พ. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
แข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยฉบับเยาวชนฯ ระดับอำเภอ
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2567 นางสาวจารวี มะโนวงค์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสันกำแพง มอบหมายให้งานการศึกษาตามอัธยาศัย แข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยฉบับเยาวชนฯ ระดับสกร.อำเภอ ผู้ชนะ ในลำดับที่ 1 ของแต่ละระดับจะได้ไปแข่งขันในระดับจังหวัดในวันที่ 1
เข้าชม : [312]
13 / พ.ย. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบทดสอบออนไลน์
ห้องสมุดประชาชน \"เฉลิมราชกุมารี\" อำเภอสันกำแพง ขอเชิญร่วมโครงการส่งเสริมการอ่าน SKP Digital Library กิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์ แบบทดสอบ เรื่อง ฝนหลวง โดยวิธีการ ทำแบบทดสอบเมื่อทำข้อสอบผ่าน 70% ขึ้นไป จะได้รับเกียรติบัตรผ่านระบบออนไลน์ แบ
เข้าชม : [591]
31 / ต.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งผู้รับบริการ ห้องสมุดประชาชน เฉลิมราชกุมารี อำเภอสันกำแพง เปิดให้บริการวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566
แจ้งผู้รับบริการ ห้องสมุดประชาชน เฉลิมราชกุมารี อำเภอสันกำแพง เปิดให้บริการวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566
เข้าชม : [618]
16 / ต.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบทดสอบออนไลน์
โครงการส่งเสริมการอ่าน SKP Digital Library กิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์ แบบทดสอบ เรื่อง พระปิยมหาราช
เข้าชม : [870]
23 / มิ.ย. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบทดสอบออนไลน์
ห้องสมุดประชาชน \\\"เฉลิมราชกุมารี\\\" อำเภอสันกำแพง ขอเชิญร่วมโครงการส่งเสริมการอ่าน SKP Digital Library กิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์ แบบทดสอบ เรื่อง วันต่อต้านยาเสพติดโลก โดยวิธีการ ทำแบบทดสอบเมื่อทำข้อสอบผ่าน 70% ขึ้นไป จะได้รับเกียรติบัตร
เข้าชม : [4371]
6 / มิ.ย. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบทดสอบออนไลน์
📣📣 ห้องสมุดประชาชน \"เฉลิมราชกุมารี\" อำเภอสันกำแพง 📣📣 ขอเชิญร่วมโครงการส่งเสริมการอ่าน SKP Digital Library กิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์ แบบทดสอบ เรื่อง วันสิ่งแวดล้อมโลก โดยวิธีการ ทำแบบทดสอบเ
เข้าชม : [5664]
25 / พ.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบทดสอบออนไลน์
ห้องสมุดประชาชน \"เฉลิมราชกุมารี\" อำเภอสันกำแพง ขอเชิญร่วมโครงการส่งเสริมการอ่าน SKP Digital Library กิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์ แบบทดสอบ เรื่อง ไบโพลาร์ (Bipolar Disorder) โดยวิธีการ ทำแบบทดสอบเมื่อทำข้อสอบผ่าน 70% ขึ้นไป จะได้รับเกียรติบั
เข้าชม : [5394]
24 / พ.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กรมส่งเสริมการเรียนรู้
สำนักงาน กศน. ยกระดับเป็น#กรมส่งเสริมการเรียนรู้ ตั้งศูนย์การเรียนรู้ครอบคลุมทุกพื้นที่ดูแลประชาชนทุกช่วงวัยยกระดับจาก “สำนักงาน กศน.” สู่การเป็น “กรมส่งเสริมการเรียนรู้” ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566 มีหน้าที่จัด ส่งเสริม และสนับสนุนการ
เข้าชม : [5629]
19 / พ.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กรมส่งเสริมการเรียนรู้ Department of Learning Encouragement
ประกาศอย่างเป็นทางการ จากกรมส่งเสริมการเรียนรู้ กระทรวงศึกษาธิการ 1. ตราสัญลักษณ์กรมส่งเสริมการเรียนรู้ ขอความอนุเคราะห์กรมศิลปากร ดำเนินการออกแบบ 2. กรมส่งเสริมการเรียนรู้ มีอักษรย่อคือ สกร. 3. ชื่อภาษาอังกฤษ กรมส่งเสริมการเรียนรู้ คือ Department of
เข้าชม : [5342]

กำลังแสดงหน้าที่ 1/7 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 >>


 
ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอสันกำแพง  จังหวัดเชียงใหม่ 
ที่อยู่ 52/2 หมู่ที่ 8 ถนนเชียงใหม่-สันกำแพง ตำบลสันกำแพง
อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 50130
โทรศัพท์ : 053-332994 . E-mail :
libsankampang@cmi.nfe.go.th
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   นายบุญมา มาดี