[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
 

เรื่องเด่นวันนี้ : ทั้งหมด
  
18 / ก.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ห้องสมุดฯ จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดมีชีวิต ประจำเดือนกรกฎาคม 2562
จัดกิจกรรมระบายสีภาพด้วยดินน้ำมันตามจินตนาการ
เข้าชม : [3]
10 / ก.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ห้องสมุดเคลื่อนที่สู่ชุมชน ประจำเดือนกรกฎาคม 2562
ห้องสมุดประชาชน\\\"เฉลิมราชกุมารี\\\" อำเภอสันกำแพง ร่วมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 ณ วัดชัยชนะมงคล (ป่าเป้า) หมู่ที่ 3 ตำบลทรายมูล อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ วันพุธที่ 7 กรกฎาคม 2562
เข้าชม : [6]
28 / มิ.ย. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด ประจำเดือนมิถุนายน 2562
ห้องสมุดประชาชน \\\"เฉลิมราชกุมารี\\\" อำเภอสันกำแพง จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด ประจำเดือนมิถุนายน ปี 2562
เข้าชม : [8]
28 / มิ.ย. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ห้องสมุดฯ จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน เนื่องในวันสำคัญวันสุนทรภู่ และวันต่อต้านยาเสพติด ปี 2562
จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน เนื่องในวันสำคัญวันสุนทรภู่ และวันต่อต้านยาเสพติด วันที่ 26 มิถุนายน 2562
เข้าชม : [7]
28 / มิ.ย. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ห้องสมุดฯ จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ห้องสมุดมีชีวิต การทำเหรียญโปรยทาน ประจำเดือนมิถุนายน 2562
จัดกิจกรรมการทำเหรียญโปรยทาน
เข้าชม : [6]
6 / มิ.ย. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ห้องสมุดเคลื่อนที่สู่ชุมชน ประจำเดือนมิถุนายน 2562
ห้องสมุดประชาชน\\\"เฉลิมราชกุมารี\\\" อำเภอสันกำแพง ร่วมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ประจำเดือนมิถุนายน 2562 ณ เทศบาลตำบลแม่ปูคา หมู่ที่ 3 ตำบลแม่ปูคา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2562
เข้าชม : [14]
6 / มิ.ย. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด ประจำเดือนพฤษภาคม 2562
ห้องสมุดประชาชน \"เฉลิมราชกุมารี\" อำเภอสันกำแพง จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 ณ ศาลาอเนประสงค์หน้าตลาดป่าเห็ว หมู่ที่ 2 ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
เข้าชม : [16]
24 / พ.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ห้องสมุดฯ จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน เนื่องในวันสำคัญวันวิสาขบูชา ปี 2562
จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมระบายสีและให้ความรู้ เนื่องในวันสำคัญ วันวันวิสาขบูชา ปี 2562
เข้าชม : [12]
16 / พ.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ห้องสมุดเคลื่อนที่สู่ชุมชน ประจำเดือนพฤษภาคม 2562
ห้องสมุดประชาชน\"เฉลิมราชกุมารี\" อำเภอสันกำแพง ร่วมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 ณ วัดสีมาราม หมู่ที่ 2 ตำบลสันกลาง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ วันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2562
เข้าชม : [17]
7 / พ.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
เข้าชม : [17]
24 / เม.ย. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ห้องสมุดเคลื่อนที่สู่ชุมชน ประจำเดือนเมษายน 2562
ห้องสมุดประชาชนฃ\\\"เฉลิมราชกุมารี\\\" อำเภอสันกำแพง ร่วมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ประจำเดือนเมษายน 2562 ณ วัดดงขี้เหล็ก หมู่ที่ 4 ตำบลแช่ช้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2562
เข้าชม : [13]
4 / เม.ย. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการส่งเสริมการอ่าน เนื่องในวันรักการอ่าน 2 เมษา ปี 2562
กศน.อำเภอสันกำแพง และห้องสมุดประชาชน \\\\\\\\\\\\\\\"เฉลิมราชกุมารี\\\\\\\\\\\\\\\" อำเภอสันกำแพง จัดโครงการส่งเสริมการอ่าน เนื่องในวันรักการอ่าน 2 เมษา ปี 2562
เข้าชม : [23]
6 / มี.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ห้องสมุดเคลื่อนที่สู่ชุมชน ประจำเดือนมีนาคม 2562
ห้องสมุดประชาชน\\\\\\\"เฉลิมราชกุมารี\\\\\\\" อำเภอสันกำแพง ร่วมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ประจำเดือนมีนาคม 2562 ณ วัดร้อยพร้อม หมู่ที่ 6 ตำบลบวกค้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ วันพุธที่ 6 มีนาคม 2562
เข้าชม : [26]
8 / ก.พ. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562
ห้องสมุดประชาชน \"เฉลิมราชกุมารี\" อำเภอสันกำแพง จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด ประจำเดือกุมภาพันธ์ 2562 ณ ศาลาอเนประสงค์หน้าตลาดป่าเห็ว หมู่ที่ 2 ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
เข้าชม : [43]
6 / ก.พ. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ห้องสมุดเคลื่อนที่สู่ชุมชน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562
ห้องสมุดประชาชน \\\\\\\"เฉลิมราชกุมารี\\\\\\\" อำเภอสันกำแพง ร่วมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ประจำเดือกุมภาพันธ์ 2562 ณ วัดม่วงม้าใต้ หมู่ที่ 9 ตำบลร้องวัวแดง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ วันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562
เข้าชม : [45]
17 / ม.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอสันกำแพง และ ห้องสมุดประชาชน \\\"เฉลิมราชกุมารี\\\" อำเภอสันกำแพง จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการอ่านเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ปี 2562 ณ เทศบาลตำบลสันกำแพง
โดยจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการอ่านเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ปี 2562 ณ เทศบาลตำบลสันกำแพง วันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562
เข้าชม : [51]
17 / ม.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอสันกำแพง และ ห้องสมุดประชาชน\"เฉลิมราชกุมารี\" อำเภอสันกำแพง จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการอ่านเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ปี 2562 ภายในห้องสมุดฯ
โดยได้จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการอ่าน วันเด็กแห่งชาติ ปี 2562 ภายในห้องสมุดฯ ซึ่งมีเด็กๆนักเรียนจากโรงเรียนบ้านสันกำแพง โรงเรียนอนุบาลมาร์มาร่า แม่บัวคลี่ โรงเรียนอนุบาลไผ่แก้ว และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลสันกำแพง เข้าร่วมกิจกรรม
เข้าชม : [51]
17 / ม.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอสันกำแพง และ ห้องสมุดประชาชน \\\"เฉลิมราชกุมารี\\\" อำเภอสันกำแพง จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการอ่านเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ปี 2562 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่ปูคา
โดยจัดกิจกรรมวันเด็ก ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่ปูคา วันพฤหัสบดี ที่ 10 ธันวาคม 2562 โดยมี นายสุพจน์ วรรณก้อน นายกเทศมนตรีตำบลแม่ปูคา กล่าวเปิดและให้โอวาทเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ
เข้าชม : [50]
12 / ม.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ห้องสมุดเคลื่อนที่สู่ชุมชน ประจำเดือนมกราคม 2562
ห้องสมุดประชาชน\"เฉลิมราชกุมารี\" อำเภอสันกำแพง ร่วมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ประจำเดือนมกราคม 2562 ณ ณ ศาลาเอนกประสงค์
เข้าชม : [48]
21 / ธ.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ห้องสมุดเคลื่อนที่สู่ชุมชน ประจำเดือนธันวาคม 2561
ห้องสมุดประชาชน \\\\\\\\\\\\\\\"เฉลิมราชกุมารี\\\\\\\\\\\\\\\" อำเภอสันกำแพง ร่วมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ประจำเดือนธันวาคม 2561 ณ วัดแม่ตาด หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยทราย อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
เข้าชม : [50]

กำลังแสดงหน้าที่ 1/3 ->
<< 1 2 3 >>


 
ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอสันกำแพง  จังหวัดเชียงใหม่ 
ที่อยู่ 52/2 หมู่ที่ 8 ถนนเชียงใหม่-สันกำแพง ตำบลสันกำแพง
อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 50130
โทรศัพท์ : 053-332994 . E-mail : skplibrary2536@gmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   นายบุญมา มาดี