เนื้อหา : ข่าวประชาสัมพันธ์
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อเรื่อง : โครงการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ สนุกอ่าน สำราญเขียน ฐานห้องสมุดสร้างสรรค์วัฒนธรรมสันกำแพง สำหรับนักศึกษา กศน. อำเภอสันกำแพง ภาคเรียนที่ 2/2565

จันทร์ ที่ 19 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2565


 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอสันกำแพง จัดโครงการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ สนุกอ่าน สำราญเขียน ฐานห้องสมุดสร้างสรรค์วัฒนธรรมสันกำแพง สำหรับนักศึกษา กศน. อำเภอสันกำแพง ภาคเรียนที่ 2/2565 โดยมีนางสาวจารวี มะโนวงค์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสันกำแพง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ มีนักศึกษา กศน. อำเภอสันกำแพง ทั้ง 3 ระดับเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 50 คน โดยมีกิจกรรม ดังนี้
👉👉 กิจกรรมให้ความรู้ ฐานการเรียนรู้ ห้องสมุดสร้างสรรค์วัฒนธรรมสันกำแพง
✍️✍️ กิจกรรมให้ให้นักศึกษาทำใบงานถอดองค์ความรู้ ฐานการเรียนรู้ ห้องสมุดสร้างสรรค์วัฒนธรรมสันกำแพง
📖📖 กิจกรรมป๊อปอัพ ฐานการเรียนรู้ ห้องสมุดสร้างสรรค์วัฒนธรรมสันกำแพง


เข้าชม : 3463


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      กิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ ฐานห้องสมุดสร้างสรรค์วัฒนธรรมสันกำแพง 19 / ธ.ค. / 2565
      กิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ ฐานห้องสมุดสร้างสรรค์วัฒนธรรมสันกำแพง 19 / ธ.ค. / 2565
      งานฤดูหนาวและงานของดีผลิตภัณฑ์ชุมชนอำเภอสันกำแพง ครั้งที่ 14 19 / ธ.ค. / 2565
      โครงการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ สนุกอ่าน สำราญเขียน ฐานห้องสมุดสร้างสรรค์วัฒนธรรมสันกำแพง สำหรับนักศึกษา กศน. อำเภอสันกำแพง ภาคเรียนที่ 2/2565 19 / ธ.ค. / 2565
      นักศึกษา กศน.ตำบลทรายมูล เข้าศึกษาแหล่งเรียนรู้ 19 / ธ.ค. / 2565