เนื้อหา : ข่าวประชาสัมพันธ์
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อเรื่อง : กิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ ฐานห้องสมุดสร้างสรรค์วัฒนธรรมสันกำแพง

จันทร์ ที่ 19 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2565


 วันที่ 11 ธันวาคม 2565 ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอสันกำแพง จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ ฐานห้องสมุดสร้างสรรค์วัฒนธรรมสันกำแพง โดยมีนางสาวนันธิดา ดีปา บรรณารักษ์ปฏิบัติการ นายกำพล ภิทนวร ครู กศน. ตำบลสันกำแพง เป็นวิทยากรให้ความรู้กับนักศึกษา กศน. ตำบลสันกำแพง โดยมีกิจกรรม ดังนี้
👉กิจกรรมให้ความรู้ ฐานการเรียนรู้ ห้องสมุดสร้างสรรค์วัฒนธรรมสันกำแพง
👉กิจกรรมให้ให้นักศึกษาทำใบงานถอดองค์ความรู้ ฐานการเรียนรู้ ห้องสมุดสร้างสรรค์วัฒนธรรมสันกำแพง
👉กิจกรรมการทำแบบทดสอบออนไลน์ พระราชดำริของพระราชา : เรื่อง ดิน


เข้าชม : 6021


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      กิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ ฐานห้องสมุดสร้างสรรค์วัฒนธรรมสันกำแพง 19 / ธ.ค. / 2565
      กิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ ฐานห้องสมุดสร้างสรรค์วัฒนธรรมสันกำแพง 19 / ธ.ค. / 2565
      งานฤดูหนาวและงานของดีผลิตภัณฑ์ชุมชนอำเภอสันกำแพง ครั้งที่ 14 19 / ธ.ค. / 2565
      โครงการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ สนุกอ่าน สำราญเขียน ฐานห้องสมุดสร้างสรรค์วัฒนธรรมสันกำแพง สำหรับนักศึกษา กศน. อำเภอสันกำแพง ภาคเรียนที่ 2/2565 19 / ธ.ค. / 2565
      นักศึกษา กศน.ตำบลทรายมูล เข้าศึกษาแหล่งเรียนรู้ 19 / ธ.ค. / 2565