[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
/
 

แผนการจัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย ไตรมาส 1-2 (ตั้งแต่ตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562)

ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่อาย

1. โครงการส่งเสริมการอ่านตามอัธยาศัย 2562

- กิจกรรมเล่านิทานให้น้องฟัง ปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน 

- กิจกรรมส่งเสริมการอ่านในห้องสมุด เนื่องในวันสำคัญและบุคคลสำคัญของไทย

2.
โครงการห้องสมุดเคลื่อนที่ (อ.ยิ้ม..เคลื่อนที่)

- นิทรรศการแนะนำหนังสือน่าอ่าน

- แผ่นพับความรู้

- รับสมัครสมาชิกห้องสมุดประชาชนฟรี

- กิจกรรมภาพระบายสีสร้างจินตนาการและกิจกรรมส่งเสริมการอ่านอื่นๆ

3.
โครงการส่งเสริมการอ่าน อ่านแล้วทำ

- ต.ค. การพับใบเตยหอม

- พ.ย. การพับเหรียญโรยทาน

- ธ.ค.ที่ครอบกุญแจผ้าสักหลาด"

- ม.ค.ที่รองแก้วโคร์เชต์

- ก.พ.กุหลาบจากกระดาษ

- มี.ค.การตัดตุงไส้หมู

4.
โครงการห้องสมุดเคลื่อนที่ชาวตลาด

- จัดหาหนังสือพิมพ์ นิตยสารรายสัปดาห์ รายปักษ์ หนังสือหรือสิ่งพิมพ์อื่นๆ ลงพื้นที่

- จัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน

5.
โครงการบ้านหนังสือชุมชน

- จัดเตรียมหนังสือพิมพ์ นิตยสารรายสัปดาห์ รายปักษ์ ฉบับล่วงเวลา หนังสือหรือสิ่งพิมพ์อื่นๆ ให้ครูกศน.ตำบล 7 แห่ง หรืออาสาสมัครรักการอ่าน ในตำบล เพื่อนำไปหมุนเวียน

- จัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านร่วมกับครูกศน.ตำบล

6.
โครงการบรรณสัญจร

- รณรงค์รับบริจาคหนังสือ

- กระจายหนังสือบริจาคสู่ห้องสมุดและบ้านหนังสือชุมชน

 

 เข้าชม : 1033
 
 
ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่อาย  จังหวัดเชียงใหม่ 
ที่อยู่...
เลขที่ 200 หมู่ 5 ตำบลแม่อาย อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ 50280 

โทรสาร ......053-111887...... E-mail...maeai.lirary@gmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   นายบุญมา มาดี