[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

เรื่องเด่นวันนี้ : ทั้งหมด
  
9 / ส.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบทดสอบออนไลน์
แบบทดสอบออนไลน์
เข้าชม : [150]
9 / มี.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์
เข้าชม : [252]
1 / พ.ย. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบทดสอบออนไลน์
แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ยี่เป็งล้านนา
เข้าชม : [351]
8 / ก.ย. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบทดสอบออนไลน์
(International Literacy Day)
เข้าชม : [507]
8 / ก.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านทดสอบความรู้ออนไลน์และเรียนรู้เนื่องใน \"วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา\"
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านทดสอบความรู้ออนไลน์และเรียนรู้เนื่องใน \"วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา\"
เข้าชม : [428]
20 / มิ.ย. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันต่อต้านยาเสพติด
เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด 26 มิถุนายน 2565 ห้องสมุดประชาชนอำเภอกัลยาณิวัฒนา ขอเสนอ... E-Book เรื่อง \"วันต่อต้านยาเสพติด\"
เข้าชม : [432]
8 / มิ.ย. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านรับเกียรติบัตรออนไลน์ เรียนรู้ได้ทุกช่วงวัย เนื่องในวันสุนทรภู่
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านรับเกียรติบัตรออนไลน์ เรียนรู้ได้ทุกช่วงวัย เนื่องในวันสุนทรภู่
เข้าชม : [277]
24 / พ.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบประเมินวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกหน่วยงาน (แบบวัด EIT)
แบบประเมินวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกหน่วยงาน (แบบวัด EIT)
เข้าชม : [230]
29 / มี.ค. / 2565 : 2 เมษา วันรักการอ่าน
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านทดสอบความรู้ออนไลน์และเรียนรู้เนื่องในวันรักการอ่าน 2 เมษายน 2565 เรื่อง \"ส่งเสริมการอ่าน สื่อสารคุณค่าสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ\"
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านทดสอบความรู้ออนไลน์และเรียนรู้เนื่องในวันรักการอ่าน 2 เมษายน 2565 เรื่อง \"ส่งเสริมการอ่าน สื่อสารคุณค่าสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ\"
เข้าชม : [228]
9 / ก.ย. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญร่วมทดสอบความรู้วันที่ระลึกสากลการรู้หนังสือ พร้อมรับเกียรติบัตร
ขอเชิญร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์ ทดสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ \"วันที่ระลึกสากลการรู้หนังสือ\" พร้อมเกียรติบัตร หลังทดสอบทันทีเมื่อผ่านเกณฑ์​ 80%
เข้าชม : [600]
22 / ส.ค. / 2564 : ข่าวเด่น
วันสารทจีน 15 เดือน 7 ตามปฏิทินจีนโบราณ
ถือเป็นวันสำคัญที่ลูกหลานชาวจีนจะแสดงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษ โดยพิธีเซ่นไหว้ และยังถือเป็นเดือนที่ประตูนรกเปิดให้วิญญาณทั้งหลายมารับกุศลผลบุญได้
เข้าชม : [1146]
12 / ส.ค. / 2564 : ข่าวเด่น
ขอเชิญร่วมทดสอบความรู้วันแม่แห่งชาติ พร้อมรับเกียรติบัตร
ห้องสมุดประชาชนอำเภอกัลยาณิวัฒนา ขอเชิญร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์ ทดสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวันแม่แห่งชาติ พร้อมเกียรติบัตร หลังทดสอบทันทีเมื่อผ่านเกณฑ์ 80%
เข้าชม : [621]
11 / ส.ค. / 2564 : ข่าวเด่น
๑๒ สิงหา วันเฉลิมพระชนพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
๑๒ สิงหา วันเฉลิมพระชนพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ตรงกับวันแม่แห่งชาติ
เข้าชม : [676]
1 / ส.ค. / 2564 : ข่าวเด่น
๑ สิงหาคม วันสตรีไทย
วันสตรีไทย ตรงกับวันที่ 1 สิงหาคม ซึ่งเป็นวันที่เปิดโอกาสให้ผู้หญิงไทยมีโอกาสแสดงถึงความรู้ ความสามารถในการพัฒนาประเทศ
เข้าชม : [719]
31 / ก.ค. / 2564 : ข่าวเด่น
กระชายขาว-ฟ้าทะลายโจร ใช้อย่างไร? ให้เหมาะสมและปลอดภัย
สมุนไพรอยู่ 2 ชนิด ที่ถูกพูดถึงกันอย่างมาก ว่า มีส่วนช่วยทำให้ร่างกายมีภูมิคุ้มกัน และสามารถต่อสู้กับไวรัสได้ นั่นก็คือ ฟ้าทะลายโจร และกระชายขาว แม้ว่าสมุนไพรทั้ง 2 ชนิด จะเป็นสารสกัดจากธรรมชาติ ที่ดีต่อร่างกาย แต่ทุกอย่างล้วนมีทั้ง ข้อดี และ ข้อเสีย วันน
เข้าชม : [528]
29 / ก.ค. / 2564 : ข่าวเด่น
๒๙ กรกฎาคม วันภาษาไทยแห่งชาติ
ภาษาไทย เป็นภาษาที่มีความสวยงามและไพเราะ มีระเบียบแบบแผนซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาติ อันน่าภูมิใจ ชาวไทยทุกคนจึงควรช่วยกันอนุรักษ์ไว้ซึ่งมรดกอันทรงคุณค่านี้
เข้าชม : [1266]
27 / ก.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
๒๘ กรกรฎาคม วันเฉลิมพระชนพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
๒๘ กรกรฎาคม วันเฉลิมพระชนพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ห้องสมุดประชาชนอำเภอกัลยาณิวัฒนา ขอเผยแพร่พระราชกรณียกิจ และ ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล
เข้าชม : [437]
25 / ก.ค. / 2564 : ข่าวเด่น
วันเข้าพรรษา 2564 ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 25 กรกฎาคม
วันเข้าพรรษา เป็นวันที่พระสงฆ์เถรวาทจะอธิษฐานว่าจะพักประจำอยู่ ณ ที่ใดที่หนึ่ง ตลอดระยะเวลาฤดูฝนที่มีกำหนดเป็นระยะเวลา 3 เดือน ตามที่พระธรรมวินัยบัญญัติไว้ โดยไม่ไปค้างแรมที่อื่น หรือที่เรียกติดปากกันโดยทั่วไปว่า \\\\\\\"จำพรรษา\\\\\\\" นั่นเอง
เข้าชม : [358]
24 / ก.ค. / 2564 : ข่าวเด่น
วันอาสาฬหบูชา 2564 ตรงกับวันที่ 24 กรกฎาคม
วันอาสาฬหบูชาได้รับการยกย่องเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เนื่องจากเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นเมื่อ 45 ปี ก่อนพุทธศักราช ในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 คือวันอาสาฬหปุรณมีดิถี หรือวันเพ็ญเดือนอาสาฬหะ ณ ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน เมืองพาราณสี แคว้นกาสี อันเป็นวันที่พระพุทธเ
เข้าชม : [309]
22 / ก.ค. / 2564 : ข่าวเด่น
ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
๒๘ กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
เข้าชม : [436]

กำลังแสดงหน้าที่ 1/3 ->
<< 1 2 3 >>


 
ห้องสมุดประชาชนอำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ 
ที่อยู่ 129 หมู่ ๓ ต.บ้านจันทร์ อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่ 58130
โทรสาร  053-484027 E-mail.................................................
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   นายบุญมา มาดี