[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 


 

 

ประวัติห้องสมุดประชาชนอำเภอเวียงแหง

                  เดิมอาคารห้องสมุดประชาชนอำเภอเวียงแหง ตั้งอยู่เลขที่  330 หมู่ที่ 2 บ้านกองลม  ตำบลเมืองแหง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นห้องสมุดประชาชนชั่วคราวที่ได้รับเงินบริจาคสร้าง โดยสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยกรุงเทพฯ และบริษัทเจเพรส เป็นเงินจำนวน  140,000  บาท ( หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถ้วน ) โดยขอใช้ที่ดินสาธารณะประโยชน์ของสภาตำบลเมืองแหง เนื้อที่จำนวน 1 ไร่ สร้างเป็นอาคารชั้นเดียวขนาด  48  ตารางเมตร (6  เมตร X เมตร) โดยผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดเชียงใหม่นายอุทิศ  วิไลแก้ว  เป็นผู้รับมอบและเปิดให้บริการ เมื่อ 8 กันยายน  2541

              ต่อมาในปี พ.ศ. 2549  ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเวียงแหงในขณะนั้นเห็นว่าอาคารห้องสมุดประชาชนคับแคบและมีสภาพไม่สวยงามบรรยากาศไม่เหมาะที่จะส่งเสริมการอ่านให้กับประชาชน จึงขอใช้สถานที่อาคารสภาตำบลเมืองแหงเดิม ซึ่งมีภูมิทัศน์สวยงามและสังเกตเห็น  ได้ง่าย เป็นอาคารที่ตั้งห้องสมุดประชาชนอำเภอเวียงแหง เพื่อให้บริการแก่ประชาชนในชุมชน

              จนกระทั้งปี พ.ศ. 2551 นายทวีศักดิ์ แย้มพราย ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเวียงแหงในขณะนั้น เห็นว่าห้องสมุดประชาชนเป็นส่วนหนึ่งของสถานศึกษา กศน. จึงได้ย้ายห้องสมุดประชาชนกลับมาไว้ในบริเวณของสถานศึกษา โดยได้ปรับปรุง ต่อเติมขยายตัวอาคารด้านข้างของศูนย์การศึกษานอกและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเวียงแหง  เพื่อเป็นที่ตั้งของห้องสมุดประชาชนอำเภอเวียงแหง

                   เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2557 ที่ผ่านมา นางสุนันท์  นาหลวง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเวียงแหงในขณะนั้น ได้ย้ายศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเวียงแหงและห้องสมุดประชาชนอำเภอเวียงแหง มาตั้งอยู่ตรงข้ามเกษตรอำเภอเวียงแหงจนถึงปัจจุบันประวัติห้องสมุดประชาชนอำเภอเวียงแหง

                  เดิมอาคารห้องสมุดประชาชนอำเภอเวียงแหง ตั้งอยู่เลขที่  330 หมู่ที่ 2 บ้านกองลม  ตำบลเมืองแหง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นห้องสมุดประชาชนชั่วคราวที่ได้รับเงินบริจาคสร้าง โดยสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยกรุงเทพฯ และบริษัทเจเพรส เป็นเงินจำนวน  140,000  บาท ( หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถ้วน ) โดยขอใช้ที่ดินสาธารณะประโยชน์ของสภาตำบลเมืองแหง เนื้อที่จำนวน 1 ไร่ สร้างเป็นอาคารชั้นเดียวขนาด  48  ตารางเมตร (6  เมตร X เมตร) โดยผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดเชียงใหม่นายอุทิศ  วิไลแก้ว  เป็นผู้รับมอบและเปิดให้บริการ เมื่อ 8 กันยายน  2541

              ต่อมาในปี พ.ศ. 2549  ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเวียงแหงในขณะนั้นเห็นว่าอาคารห้องสมุดประชาชนคับแคบและมีสภาพไม่สวยงามบรรยากาศไม่เหมาะที่จะส่งเสริมการอ่านให้กับประชาชน จึงขอใช้สถานที่อาคารสภาตำบลเมืองแหงเดิม ซึ่งมีภูมิทัศน์สวยงามและสังเกตเห็น  ได้ง่าย เป็นอาคารที่ตั้งห้องสมุดประชาชนอำเภอเวียงแหง เพื่อให้บริการแก่ประชาชนในชุมชน

              จนกระทั้งปี พ.ศ. 2551 นายทวีศักดิ์ แย้มพราย ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเวียงแหงในขณะนั้น เห็นว่าห้องสมุดประชาชนเป็นส่วนหนึ่งของสถานศึกษา กศน. จึงได้ย้ายห้องสมุดประชาชนกลับมาไว้ในบริเวณของสถานศึกษา โดยได้ปรับปรุง ต่อเติมขยายตัวอาคารด้านข้างของศูนย์การศึกษานอกและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเวียงแหง  เพื่อเป็นที่ตั้งของห้องสมุดประชาชนอำเภอเวียงแหง

                   เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2557 ที่ผ่านมา นางสุนันท์  นาหลวง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเวียงแหงในขณะนั้น ได้ย้ายศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเวียงแหงและห้องสมุดประชาชนอำเภอเวียงแหง มาตั้งอยู่ตรงข้ามเกษตรอำเภอเวียงแหงจนถึงปัจจุบัน

 
 

 

 เข้าชม : 1791
 
 
ห้องสมุดประชาชนอำเภอเวียงแหง  จังหวัดเชียงใหม่ 
ที่อยู่ หมู่ 3 ต.เมืองแหง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ 50350
โทรสาร  053-477248 E-mail  -
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   นายบุญมา มาดี