[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 


 

เรื่องเด่นวันนี้ : ทั้งหมด
  
23 / มี.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
ประชาสัมพันธ์เชิญชวน เด็กๆและผู้ที่สนใจเรียนรู้ โดยศึกษาจากมูลนิธิโครงการสารานุกรมสำหรับเยาวชน อ่านเพิ่มเติมตามลิ้งนี้เลยhttps://saranukromthai.or.th/index2.phpค่ะ
เข้าชม : [860]
14 / ก.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
28 กรกฏาคม 2564
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564
เข้าชม : [956]
4 / มิ.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
๓ มิถุนายน ๒๕๖๓
๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินีนาถ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓
เข้าชม : [1293]
1 / มิ.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้ความรู้ไวรัสโคโรนาและไข้เลือดออก
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านทำใบโบรชัวร์ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไวรัสโคโรนาและโรคไข้เลือดออก ร่วมกิจกรรมการศึกษาพัฒนาชีวิตโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้ทักษะชีวิตเรื่องโรคติดต่อร่วมกับครูกศน.ตำบลเปียงหลวง วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 ณ วัดฟ้าเวียงอินทร์ ต.เปียงหลวง อ.เวีย
เข้าชม : [1462]
25 / ก.พ. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ห้องสมุดเคลื่อนที่เดือนกุมภาพันธ์ 2562
ห้องสมุดประชาชนอำเภอเวียงแหงและกศน.อำเภอเวียงแหง ออกหน่วยบริการห้องสมุดเคลื่อนที่ร่วมกับอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ จัดกิจกรรม บริการอ่านและยืมหนังสือฟรี วาดรูประบายสี ประชาสัมพันธ์ห้องสมุด และกิจกรรมส่งเสริมอาชีพกศน.ตำบลเมืองแหง ณ บ้านน้ำบ่อใหม่ วันที่ 22 กุมภาพ
เข้าชม : [1434]
25 / ก.พ. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นิเทศน์งาน กศน.อำเภอเวียงแหง
กศน.อำเภอเวียงแหง ได้รับเกียรติจากท่าน ศน.วิรัตน์ คงดี และอาจารย์พุธชรัช อรรถวสุ สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมาเยี่ยมชม การนิเทศน์งาน ศศช.บ้านห้วยหญ้าไทร, ศศช.บ้านน้ำบ่อใหม่, ศศช.บ้านดอยดำ, ห้องสมุดประชาชนและงานการศึกษาต่อเนื่องการอบรม การค้าออนไลน์
เข้าชม : [1098]
8 / ก.พ. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชนตำบลแสนไห
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชนตำบลแสนไห คุณครูพาเด็กน้อยมาเรียนรู้นอกสถานที่ โดยฝึกทักษะการระบายสี, ประดิษฐ์ของเล่น และฝึกสังเกตภาพเงา ณ บ้านหนังสือชุมชนตำบลแสนไห วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562
เข้าชม : [764]
8 / ก.พ. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ในห้องสมุด
ห้องสมุดครึกครื้นหน่อยๆ เปลี่ยนบรรยากาศในการเรียน สามเณรมาศึกษาแหล่งเรียนรู้ห้องสมุดประชาชนอำเภอเวียงแหง วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562
เข้าชม : [359]
8 / ก.พ. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ส่งเสริมการอ่านให้น้องน้องหนู
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านเด็กน้อยก่อนวัยเรียน วาดภาพระบายสี, จับคู่ภาพเงา, เติมคำ ก-ฮ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจอง ตำบลเปียงหลวง วันที่ 31 มกราคม 2562
เข้าชม : [382]
8 / ก.พ. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นอำเภอเวียงแหง กศน.ตำบลเปียงหลวง
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นอำเภอเวียงแหง โดยให้นักศึกษาค้นคว้าจากการสแกน QR Code และอินเตอร์เน็ตวันที่ 28 มกราคม 2562 ณ กศน.ตำบลเปียงหลวง
เข้าชม : [366]
24 / ม.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นอำเภอเวียงแหง กศน.ตำบลแสนไห
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นอำเภอเวียงแหง โดยให้นักศึกษาค้นคว้าจากการสแกน QR Code และอินเตอร์เน็ตวันที่ 24 มกราคม 2562 ณ กศน.ตำบลแสนไห
เข้าชม : [389]
24 / ม.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่เดือนมกราคม 2562
ห้องสมุดประชาชนอำเภอเวียงแหงและกศน.ตำบลเปียงหลวง ออกหน่วยบริการห้องสมุดเคลื่อนที่ร่วมกับอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ จัดกิจกรรม บริการอ่านและยืมหนังฟรี วาดรูประบายสี ประชาสัมพันธ์ห้องสมุด และกิจกรรมส่งเสริมอาชีพกศน.ตำบลเปียงหลวง ณ บ้านหินแตว วันที่ 23 มกราาคม 2562
เข้าชม : [327]
21 / ม.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยจัดกิจกรรม เช่น วาดรูประบายสี, เล่นปิงโก, ร้อยลูกปัด, ตอบคำถาม, ระบายสีปูนพลาสเตอร์ และนิทานเคลื่อนที่ ห้องสมุดประชาขนอำเภอเวียงแหงร่วมจัดกิจกรรมกับองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแหง วันที่ 12 มกราคม 2562 ณ
เข้าชม : [335]
21 / ธ.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ห้องสมุดเคลื่อนที่ เดือนธันวาคม 2561
ห้องสมุดประชาชนอำเภอเวียงแหงและกศน.ตำบลเปียงหลวง ออกหน่วยบริการห้องสมุดเคลื่อนที่ร่วมกับอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ จัดกิจกรรม บริการอ่านและยืมหนังฟรี ประชาสัมพันธ์ห้องสมุด และกิจกรรมส่งเสริมอาชีพกศน.ตำบลเปียงหลวง ณ บ้านหลักแต่ง วันที่ 19 ธันวาคม 2561
เข้าชม : [407]
12 / ธ.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ผู้สูงวัยเดือนธันวาคม 2561
ห้องสมุดประชาชนอำเภอเวียงแหง ร่วมเป็นวิทยากรจัดกิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้ เพื่อจัดบอร์ด นิทรรศการต่างๆ โรงเรียนผู้สูงวัยอำเภอเวียงแหง ณ วัดพระธาตุแสนไห ต.แสนไห อ.เวียงแหง วันที่ 11 ธันวาคม 2561
เข้าชม : [376]
4 / ธ.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
บรรณารักษ์สัญจรห้องสมุดดอยสะเก็ด
ประชุมบรรณารักษ์สัญจร ห้องสมุดประชาชนอำเภอดอยสะเก็ด, หนองบัวพระเจ้าหลวง, สะพานแขวนเชื่อมใจเขื่อนแม่กวง วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561
เข้าชม : [406]
4 / ธ.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมผู้สูงอายุ ประดิษฐ์พวงกุญแจ
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 ร่วมเป็นวิทยากร จัดกิจกรรมโดยให้ความรู้ เรื่อง \"การประดิษฐ์พวงกุญแจผ้าสักหลาด\" โรงเรียนผู้สูงอายุอำเภอเวียงแหง ณ สถานปฏิบัติธรรมปลีกวิเวก ต.เมืองแหง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่
เข้าชม : [361]
4 / ธ.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2561
ปฐมนิเทศนักศึกษา กศน.อำเภอเวียงแหง ภาคเรียนที่ 2/2561 วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561
เข้าชม : [358]
4 / ธ.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการบอกรักแม่ ประจำปี 2561
กิจกรรมโครงการบอกรักแม่ ประจำปี 2561 โดยทำการ์ดวันแม่, จัดบอร์ดวันแม่ ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอเวียงแหง วันที่ 9 สิงหาคม 2561
เข้าชม : [353]
22 / มิ.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ร่วมกับจังหวัดเคลื่อนที่
ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายกเหล่ากาชาด นำคณะส่วนราชการจังหวัดเชียงใหม่ พบปะประชาชนในอำเภอเวียงแหง 😀😀 😀ห้องสมุดประชาชนร่วมกับกศน.อำเภอเวียงแหง ออกหน่วยบริการร่วมกับจังหวัดเคลื่อนที่ โดยนำห้องสมุดเคลื่อนที่ และศ
เข้าชม : [436]

กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 ->
<< 1 2 >>


 
ห้องสมุดประชาชนอำเภอเวียงแหง  จังหวัดเชียงใหม่ 
ที่อยู่ หมู่ 3 ต.เมืองแหง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ 50350
โทรสาร  053-477248 E-mail  -
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   นายบุญมา มาดี