สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการกำหนดแนวทางดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและนโยบายสำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ 2557 ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2556 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับเกียรติจาก นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ อดีตนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม จากนั้น นายประเสริฐ บุญเรือง เลขาธิการ กศน. ขึ้นมอบนโยบายการดำเนินงานประจำปี 2557 และ นายศุภกร ศรีศักดา ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ บรรยายและมอบแนวทางการดำเนินงาน เพื่อพัฒนาบุคลากรทุกระดับทุกประเภทให้สามารถปฏิบัติงานตามบทบาทภารกิจอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นการเป็นนักจัดการความรู้และผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง โดยมีบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภทของสำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมประชุม ทั้งสิ้น 889 คน

nov001_small.jpg nov002_small.jpg nov003_small.jpg
nov004_small.jpg nov005_small.jpg nov006_small.jpg
nov007_small.jpg nov008_small.jpg nov009_small.jpg

Photo album created with Web Album Generator