สำนักงาน กศน.เชียงใหม่ยินดีต้อนรับทุกท่าน

 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จทรงงานในพื้นที่ อ.อมก๋อย

-----------------------------------------

 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2552 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จทรงงานในพื้นที่อำเภออมก๋อย ทรงตรวจเยี่ยมครูศูนย์การศึกษาชุมชนชาวไทยภูเขา"แม่ฟ้าหลวง" (ครู ศศช.ในโครงการ กพด.) โดยมีนายวิมล จำนงบุตร รองเลขาธิการ กศน. นายประเสริฐ หอมดี ผอ.สถาบันการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคเหนือ นายวรพจน์ เตียวกุล ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ร่วมรับสด็จ

นายวรพจน์ เตียวกุล ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ รับเสด็จ
คณะครู ศศช.ร่วมรับเสด็จ
นายวิมล จำนงบุตร รองเลขาธิการ กศน.ถวายหนังสือ
อธิการมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ร่วมรับเสด็จ
ตัวแทนครู ศศช.ในโครงการครู กพด.ถวายรายงานผลการดำเนินงาน
ครู ศศช.ในโครงการครู กพด.ร่วมรับเสด็จ
นายวิมล จำนงบุตร นายประเสริฐ หอมดี นายวรพจน์ เตียวกุล และนางยุพิน บัวคอม รับเสด็จ
ทรงลงพระนามในสมุดเยี่ยม
คณะผู้บริหาร กศน.อำเภอ รับเสด็จ
ทรงฉายพระรูปร่วมกับคณะครู และผู้บริการ กศน.
 
 
 
Best view with Nescape 4.04 up or IE4.0 up at 800 x 600 pixel(c)
สงวนลิขสิทธิ์โดย สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่
Chiang Mai Non-formal Education Center
tel 0-5312-1177,0-5312-1181
fax 0-5312-1179