สำนักงาน กศน.เชียงใหม่ ยินดีต้อนรับทุกท่าน
กศน.อำเภอสันกำแพง ได้ทำพิธีเปิด กศน.ตำบลสันกำแพง
-----------------------------------------

                   

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2553  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสันกำแพง ได้ทำพิธีเปิดกศน.ตำบลสันกำแพง โดยมีนายพิเชษฐ พิสุทธกุล รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด และนายสุเทพ ปัญญาแก้ว นายกเทศมนตรีเทศบาล ตำบลสันกำแพงกล่าวรายงาน  นอกจากนี้กศน.ตำบลสันกำแพง ได้รับเกียรติจากหัวหน้าส่วนราชการ, ผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่านรวมทั้งพ่อค้าประชาชนที่ให้เกียรติมาร่วมงานในพิธีเปิด
พิธีเปิดกศน.ตำบลสันกำแพง
ป้าย กศน. ตำบลสันกำแพง
บรรยากาศก่อนพิธีเปิด...
พระครูวิมล ญานประยุตต์ รองเจ้าอาวาสวัดร้องวัวแดง ทำพิธีเจิมป้าย กศน.ตำบลสันกำแพง

พระครูวิมล ญานประยุตต์ รองเจ้าวาสวัดร้องวัวแดงพร้อม ด้วยนายพิเชฐ พิสุทธกุล นายสุเทพ ปัญญาแก้ว

นายวัชระ พันธ์ผจญ สจ. ดร.สมนึก ศิริศักดาวุฒิ

ร่วมชมกิจกรรมของกศนอำเภอสันกำแพง 10 ตำบล

นางไมล์ลา ขัติรัตน์ หัวหน้า กศนตำบลสันกำแพง แนะนำประธาน และ สจ.มนัส ไววรกิจ

ชมกิจกรรมของกศน. อำเภอสันกำแพง 10 ตำบล

นายสุเทพ ปัญญาแก้ว นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลสันกำแพง

รับมอบวุฒิบัตรจาก นายพิเชษฐ พิสุทธกุล รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

ในประธานในพิธี เปิดกศน.ตำบลสันกำแพง

 
ข้อมูลจาก กศน.อำเภอสันกำแพง อัพโหลดโดย กศน.จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่
tel 0-5312-1177,0-5312-1181
fax 0-5312-1179