สำนักงาน กศน.เชียงใหม่ ยินดีต้อนรับทุกท่าน
:: รับมอบอาคารศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง อ.เชียงดาว และ อ.พร้าว::
    เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2555 นางพรรณี ใหม่ประสิทธิกุล รองผู้อำนวยการสำงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ เดินทางเพื่อไปนิเทศงานพื้นที่โครงการพระราชดำริ ศศช.บ้านห้วยแม่เกี๋ยง บ้านนาศิริ และติดตามผลการเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพฯ ก่อน เดินทางไปเป็นประธานรับมอบอาคารศุนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงบ้านห้วยงู ต.เมืองคอง อ.เชียงดาว ในวันที่ 14 มกราคม พร้อมกับนางสาวสุทธินี จับใจนาย ผอ. กศน.อ.เชียงดาว โดยรับมอบจากชมรมด.เด็กในสายหมอก คณะกรรมการ และสมาชิกจำนวน 189 คน    และ เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2555 รองฯพรรณี ใหม่ประสิทธิกุล และ นางสาวรสรินทร์ ดุษดินทร์ ผอ.กศน.อำเภอพร้าว เดินทางเพื่อรับมอบอาคารศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง บ้านอาแย ต.ป่าไหน่ อ.พร้าว จังหวัดเชียงใหม่ โดยพ.อ.อ.มานิตย์ ไหวไว ปลัดอาวุธสอำเภอพร้าวรักษาราชการแทนนายอำเภอพร้าว เป็นประธานในการมอบตัวอาคารในครั้งนี้ด้วย

 

สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่
tel. 0-5312-1177, 0-5312-1181
fax. 0-5312-1179