สำนักงาน กศน.เชียงใหม่ ยินดีต้อนรับทุกท่าน
สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่
tel 0-5312-1177,0-5312-1181
fax 0-5312-1179