เนื้อหา : ศรช. เครือข่าย
หมวดหมู่ : ทดสอบหมวดหมู่
หัวข้อเรื่อง : ร่วมรับฟังองค์ความรู้เรื่องการขับเคลื่อนสถานศึกษาให้เป็นศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา

อังคาร ที่ 23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2564


 

เข้าชม : 661


ทดสอบหมวดหมู่ 5 อันดับล่าสุด

      ร่วมรับฟังองค์ความรู้เรื่องการขับเคลื่อนสถานศึกษาให้เป็นศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา 23 / พ.ย. / 2564
      วัดต้นรุง (จองตก) 22 / พ.ย. / 2554
      ทดสอบครั้งที่ 2 เพื่อยืนยัน 31 / มี.ค. / 2551