[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

*ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ (ศสกร.อำเภอดอยหล่อ) ยินดีต้อนรับ >>โทร 053-360003 >>Facebook : ศสกร.อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่

 

                                                                 โครงสร้างบุคลากร                      

นางเยาวลักษณ์ โฟลค์เมอร์ นางบัวแก้ว  ดูใจ นางสาวปิยะนุช มูลเกี๊ยว
 ผอ.กศน.อำเภอดอยหล่อ  ครูชำนาญการ ครูผู้ช่วย

นางศิริพร  นามวงค์

นางประภาศรี  ตาแพร่

นางสาวปัทมาพร  สุริยะ 

 

 ครูอาสาสมัคร

  ครูอาสาสมัคร

 ครูอาสาสมัคร

นางฐานิธัญพิมพ์  พัฒศิริ

นายคะนองเดช  ดูใจ

นายยุรนันท์  ขันแข่งบุญ

            ครู กศน.ตำบลดอยหล่อ  ครู กศน.ตำบลสองแคว  ครู กศน.ตำบลสันติสุข
 

นางสาวนันทพร  ทิพย์พฤกษ์

นางสาวรัชดาภรณ์  ผัดเวียง  
 ครู กศน.ตำบลยางคราม บรรณารักษ์  


เข้าชม : 1519
 
 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ  จังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-360003 /โทรสาร 
053-360003
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   นายบุญมา มาดี